Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri

Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri

TTB Şehir Hastaneleri Çalıştayı Çalışma Grubu Raporları açıklandı

http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=7830cc36-0d94-11e8-b7a3-3c1cd9e90456  09.02.2018

(AS : Bizim kapsamlı katkımız ve raporun tümü için erişke, yazının altındadır.)

Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB), 20 Ocak 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen
Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri” Çalıştayı
bünyesinde oluşturulan Çalışma Grupları’nın raporları tamamlandı.

“Şehir Hastanelerinde Kira ve Hizmet Bedelleri Nasıl Ödenecek?”, “Şehir  Hastanelerinde
Sağlık Hizmeti Sunumu, Tıp ve Uzmanlık Eğitimi” ile “Sağlık Emekçilerini Neler Bekliyor” başlıklı
3 ayrı Çalışma Grubu’nda yürütülen çalışmaların raporlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

“Şehir Hastanelerinde Kira ve Hizmet Bedelleri Nasıl Ödenecek?”

“Şehir Hastanelerinde Sağlık Hizmeti Sunumu, Tıp ve Uzmanlık Eğitimi”

“Sağlık Emekçilerini Neler Bekliyor”

******
Türk Tabipleri Birliği “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri” Çalıştayı
20 Ocak 2018, İstanbul

Çalışma Grubu – 1

Şehir Hastanelerinde Kira ve Hizmet Bedelleri Nasıl Ödenecek?

Kolaylaştırıcılar: Bayazıt İlhan, Sinan Adıyaman

(AS: Tam metin için erişke aşağıda verilecektir.)
******
Dostlar,

Meslek örgütümüz TTB, görüldüğü gibi, sağlık sistemimiz açısından son derece önemli raporlara imza atmakta..

Görüşleri paylaşın ya da paylaşmayın, -ki rapor içeriklerinin önemli bir bölümü olgusaldır- son derece öğretici ve ufuk açıcıdır.. Yararlanılmalıdır.

TTB bir Okuldur ve üyelerini, toplumu, sağlık çalışanlarını, politikacıları… sürekli eğitmektedir.
Görüşlerini paylaşmasanız da saygılı olmak zorundasınız..
Kimi yöneticileri hata yapsa da aslolan kurumlar ve kurumlaşmadır..
TTB organ seçimleri 2 yıl gibi kısa aralıklarla yapılmaktadır; endişe yersizdir..
Örgüt tabanı doğru insanları her zaman bulacaktır..

Üstelik bizde, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının yasal hakları, yetkileri, statüsü Batı demokrasilerindeki örneklerden oldukça geridir. Örn. ABD, İngiltere, Kanada… yasal meslek Odasına üye olunmadan meslek yürütmek olanak dışıdır. Çalışma izni / lisansı Meslek Odası (hekimler için Tabip Odası) tarafından verilir. Hatta örn. Florida’da tıp fakültesinden mezun ve sonra da uzman olmak için sınavlar Eyalet genelinde ortak olarak Tabip Odasınca düzenlenir. Hekimlerin her yıl yeterli sürekli eğitim puanı toplamaları izlenir. Belli koşullarda çalışma izni askıya alınır ya da iptal edilir..

12 Eylül 1980 darbesi sorası 6023 sayılı TTB yasası, 30. yılında budanmıştır. Darbeciler ilk olarak asker hekimlerin üye olmalarını yasaklamıştır. Ayrıca salt kamuda çalışanların üyeliği isteğe bağlı kılınmıştır. Böylelikle Hekim Örgütü zayıflatılmak istenmiştir. Ancak günümüzde her 3 hekimden en az 2’si, örgüt bilinciyle TTB üyesidir.

Ayrıca; değinilen sınırlamalara karşın, 12 Eylülcüler bile meslek disiplininin sağlanabilmesi için, üye olsun olmasın tüm hekimlerin ve bu meslekten sayılan hekim dışı tıp uzmanlarının disiplin işlerini TTB yetkisinde bırakmıştır, bırakmak zorunda kalmıştır.
*****
Önceki Sağlık Bakanı Recep Akdağ da TTB ile yıldızı barışmayanlardandır. Samsun’da bir konuşmasında.. 2 satırlık – maddelik bir yasaya bakar.. Kapatırız gider.. anlamında konuşmuştu. Sonradan Anayasa md. 135’i öğrenmiş – anımsatılmış olmalı ki bu hevesi kursağında kaldı. Ancak Bakan Akdağ bir punduna getirerek 6023 sayılı TTB yasasının 1. maddesinde tırnak içine alarak bir yetkiyi – görevi çıkarmanın yolunu buldu :

  • 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı KHK’nın 58 inci maddesiyle, bu maddede geçen “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Görüldüğü gibi altı çizili koyu ve tırnak içindeki ibare, hekşm Sağlık bakanına bir biçimde batmaktadır. Mertçe davranıp konu tartışmaya da açılmadan, TBMM açık iken, AKP hükmetince bir gece 35 adet KHK çıkarılmış, bu arada Sağlık Bakanlığı yeniden örgütlenip – yapılandırılırken, adeta bir tuzak kurularak 58.maddede yukarıdaki düzenleme yapılmıştır.

TTB, anamuhalefet CHP’yi ikna ederek bu hukuk dışı saldırının iptali için Anayasa Mahkemesine gidilmesini sağlamıştır. Davanın görüldüğü gün İncek’te, Anayasa mahkemesi önünde gün boyu hekimler beklemiş ve Mahkemenn camdan duvarlarına “SAĞLIK HAKTIR SATILAMAZ” sözcüklerini lazer kalemlerle yazmışlardır.

  • Bu değişiklik, 14.2.13/30 s. kararla Anayasa Mahkemesince iptal edildi!

Gelin görün ki, devletin resmi mevzuat sitesi olan www.mwvzuayt.gov.tr’den çağrıldığında 6023 sayılı TTB yasasının 1. maddesine AYM’nin bu iptal kararı 5 yıldır eklenmemiştir. İşte AKP iktidarının hazımsızlığı ve hukuka – yasaya – AYM kararlarına saygısı bundan ibarettir.
Sanırız, hazır fırsat düşürülmüşken, OHAL sayesinde TTB – TBB – TMMOB vb. nin defterini dürme dürtüsü yakıcı bir rövanş duygusu ile AKP burçlarını armış olmalı..

Yazık, çooooooooook yazık.. Yalnız AKP’ye değil.. Ülkemize de..

Oysa Demokrasi çok sesliliktir..

TEK ADAMIN “…. ezer geçeriz..” söylemleri ancak zifiri karanlık faşist rejimlerde olabilir..

TTB’nin Şehir Hastaneleri hakkında kısa çalıştay raporu (6 sayfa) için lütfen tıklayınız :

TTB_Sehir_Hastaneleri_Calistayi_Raporu_20_Ocak_2018

Ayrıca ŞEHİR HASTANELERİ TALANI başlıklı power point yansılarımız da sitemizde..
Mülkiyeliler Birliğinde konferans olarak vermiştik 1 Kasım 2017’de.. (Erişkesi aşağıda)

http://ahmetsaltik.net/2017/11/01/sehir-hastaneleri-talani-konferansimiz/

Sevgi ve saygı ile. 10 Şubat 2018, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir