PARTİ DEVLETİNE HAYIR

PARTİ DEVLETİNE HAYIR


Emre KONGAR

(AS : Bizim katkımız yazının altındadır..)

Bir devletin bir partiyle özdeşleştirilmesi, tüm bir devlet aygıtının, yargısıyla, yasamasıyla, yürütmesiyle bir partinin emrine verilmesi, Faşizmin en net ve en saf biçimlerinden biridir:
Yakın tarihte Avrupa’da, Almanya’da ve İtalya’da çok kanlı bir biçimde yaşanmıştır!
Ne yazık ki, 16 Nisan’da referanduma sunulacak olan Anayasa değişiklik önerileri, Türkiye’de de, Cumhuriyet rejimini bitirecek ve yeni bir Parti Devleti kuracak maddeler içeriyor:
1) Cumhurbaşkanı partili olacak; elbette sıradan bir “partili” değil, bir partinin lideri,
Genel Başkanı olacak.

2) Partili Cumhurbaşkanı, yardımcılarını kendisi atayacak ve atanmış olan bu kişiler
gerekli olduğunda seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini kullanarak bizi yönetecek.

3) Partili Cumhurbaşkanı’nın seçtiği bakanlar (AS: sekreterler!), Meclis tarafından denetlenemeyecek.
4) Partili Cumhurbaşkanı, ülkeyi Meclis’in çıkardığı kanunlara gerek duymadan kararnameler ile yönetebilecek.
5) Partili Cumhurbaşkanı, devletin bütün yöneticilerini atayacak, yeni vilayetler kurabilecek.
6) Partili Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi üyelerini ve HSK üyelerini seçecek.
Seçtiği HSK üyeleri de yargıçları tayin edecek. Anayasa Mahkemesi ve HSK ile birlikte Danıştay ve Yargıtay da, yani tüm adalet mekanizması da partinin emrine girecek.
***
Türkiye bu noktaya nasıl ve neden geldi?
1) Çok partili düzene geçildiğinde Demokrasi’den yararlanacak olan sermaye sınıfı ve işçi sınıfı gelişmemişti. İktidara toprak ağalarının temsilcisi olan Demokrat Parti geldi ve temel hak ve özgürlükleri sınırlayıp kısıtlayarak Demokrasiyi yozlaştırdı.
2) 1950’den beri Türkiye’yi yöneten sağ parti ve askeri darbe liderleri demokrat olmaktan çok demagogdular. Temel hak ve özgürlükleri savunmak yerine halkın duygularını okşayarak çoğunluk baskısı oluşturdular.
3) Muhalefet hakkı ve özgürlüğü, ifade hakkı ve özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerin, sınıfsal destekten yoksun olması, Demokrasiye inanmayan iktidarların önünü açtı.
4) Toplumun mevcut değerler sisteminin, çok hızlı değişmesi, bir Anomi durumunu (değersizlik, kuralsızlık durumu) doğurdu, bu durum iktidarların siyasal/ ahlaki değerleri kolaylıkla yozlaştırmalarına yardımcı oldu.
Bu 4 maddede özetlediğim gibi, “Parti Devleti” önerisi, uzun dönemli sınıfsal gelişme, siyasal ve kültürel/sosyo- ekonomik kalkınma, eğitim ve örgütlenme yetersizliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır!
***
Parti Devleti önerisi, başarısız olduğu için gittikçe zayıflayan bir iktidarın, kendisini güçlendirmek için attığı son bir adım olarak ülkenin önüne konmuş izlenimi veriyor.
15 yıldır iktidarda olanların artık ülke sorunları için önerebilecekleri hiçbir yeni çözüm kalmadığı için de, kişisel iktidarlarının güçlendirilmesine yönelik değişiklik önerilerinin halka açıklanması ve anlatılması yerine, “Hayır” diyenlerin suçlanması gibi çok yanlış ve tehlikeli bir yol seçilmiş görünüyor.
Türkiye’deki demokrasi bilincinin, insanlık tarihinde bir kara leke olan, “Parti Devleti” önerisine “Hayır” diyecek bir düzeye eriştiğini düşünüyorum.
==========================
Dostlar,

Sayın Kongar’ın siyasal irdelemesine ve öngörüsüne büyük ölçüde katılıyoruz.
Halkımız sağduyusu ile önüne konan deli gömleğini giymeyi rededecektir.
16 Nisan 2017 gece yarısına doğru “HAYIR” lı sonucu alacağız ve AKP – RTE’nin ülkemizi doladığı kördüğüm çözülmeye başlanacaktır. Bu sonuç AKP – RTE için de “hayırlı” olacaktır. Kampanyayı uygarca götürmek, ulusu kamplaştırmamak büyük önem taşıyor.
Bu arada da sabırla bu Anayasa değişikliğinin ülkemiz için ne büyük yıkımlar ve riskler doğurabileceğini halkımıza, birbirimize anlatmayı sürdürmeliyiz.

Oy sandıklarına sahip çıkmamız da vazgeçilmez görev.. Sandık sayım sonuçlarını fotoğraflamak, oy torbasını ilçe seçim kuruluna teslim edene dek sandık kurulu başkanına
eşlik etmek, teslim tutanağının da örneğini almak ve partilere iletmek gerek..
YSK da önceki seçimlerde olduğu gibi 160 bini aşkın sandığın sonuçlarını teker teker
web sitesinde yayımlamalı, partiler tarafından sandık temsilcilerinin getirdiği tutanaklarla karşılaştırılmalıdır.

AKP – RTE’yi de mert ve dürüst, adil, eşitlikçi bir oylama için gereğini yapmaya çağırıyoruz.

Bu akıl dışı oylamayı geri çekmek için AKP – RTE’nin hala olanağı var…
Kamuoyu yoklamalarında yitireceklerini kesin olarak gördüklerinde bile..
Yeter ki halka “iç savaş” şantaj ve tehdidi yapmayın; “terörist”, “PKK’lı”, “FETÖ’cü” vb. suçlamalarla milleti kutuplaştırmayın..

Sevgi ve saygı ile. 17 Şubat 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir