Anayasa Mahkemesi İlan Etti: Artık Bir Anayasamız Yok!

Anayasa Mahkemesi İlan Etti:

Artık Bir Anayasamız Yok!

  (AS: Bizim katkımız yazının altındadır.)

Y. Doç. Dr. Kerem Altıparmak
İdare ve İnsan Hakları Hukuku Uzmanı
Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi – Mülkiye
http://mulkiyehaber.net/?p=19163, 05.11.13
Ortalık toz duman içindeyken AYM’nin dünkü kararı yeterince ilgi görmedi. Bununla ilgili küçük bir not yazmam gerekiyor : 
  • AYM dün itibarıyla sadece OHAL KHK’lerini denetleyemeyeceğini belirtmiş olmadı, Anayasasız bir döneme girdiğimizi ilan etti.  
keremaltıparmakson
Evet, artık AYM SAYESİNDE TÜRKİYE’nin BİR ANAYASASI YOK!
En azından OHAL süresince. Ama şöyle de düşünülebilir; eğer OHAL süresince Anayasa yoksa, hükümet her sıkıştığı durumda OHAL ilan edebileceği ve bu da denetlenmediğine göre, aslında olağan dönemde de artık Anayasa’nın olmadığını söyleyebiliriz.
AYM, Anayasasızlığı meşru kılan kararını şöyle gerekçelendiriyor        :
  • Anayasa’nın 148. maddesi “Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.”
    Eğer daha önce yaptığım gibi bir hükmün OHAL KHKsi olup olmadığına bakarsam, esas denetimi yapmış olurum. Bunu da 148. madde yasaklıyor.
Mahkeme, 148. maddedeki bir cümleye verdiği mutlak değerle, tüm Anayasayı işlevsiz kılıyor. Çünkü bir Anayasanın varlık sebebi, erkler arası ilişkiyi düzenlemek ve temel hakları güvence altına almaktır.
  • Oysa KHK’ler denetlenemediği takdirde Anayasanın tümü işlevsiz kalır!Anayasa’nın 4. maddesine göre “Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”
  • Bir KHK ile bunun değiştirilmesini engelleyen ne var?
“Canım olmaz öyle şey..” demeyin Anayasanın 130/7 (AS: “Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar.”) ve 129/2 hükümlerine bakın (AS: “Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.”), KHK’lerle nasıl geçersiz kılındıklarını göreceksiniz. Oysa AYM’nin yapması gereken lafzi (AS: sözel) yorum değil, sistematik yorum yöntemini kullanarak Anayasa’nın herhangi bir hükmünün, Anayasa’nın bütününü ortadan kaldırmaya yol açacak şekilde yorumlanamayacağını söylemek olmalıydı. Olağan bir yasa, kendini belirli bir dönem geçersiz kılacak bir hüküm içerebilir.

anayasa

Ama kurucu olan Anayasa böyle bir şey yapamaz. Yaparsa, sadece kendini değil bütün hukuk sistemini ve dolayısıyla devleti çökertir. AYM, 148. maddenin bunu yaptığını düşünüyor. Anayasanın bir yerine sıkıştırılmış bir cümleyle bütün Anayasayı imha ediyor.

Gerekçe açıklanmadan önce şöyle bir soru sormuştum: Madem OHAL KHK’leri denetlenemiyor, bir OHAL KHK’si ile Anayasa Mahkemesi kaldırılabilir mi? Dün Anayasa Mahkemesi buna cevap verdi aslında:
  • AYM : Gerek yok, biz kendi kendimizi kaldırdık!
Bitirirken küçük bir not           :
AYM’nin kararı oybirliği ile alınmış. Daha önceki 3 kararından dönmesine rağmen 1 tek yargıç bile çıkıp, ben farklı düşünüyorum diyememiş. Bunu anlamak için de Mahkemenin kendi 2 üyesini ihraç ettiği karara bakmak yeter sanırım.
=================================
Dostlar,
Sayın Yrd. Doç. Dr Kerem ALTIPARMAK’ı önce gönülden kutlamak gerekiyor..
(2011-16 Mülkiye eğitimimizde İnsan Hakları Hukuku dersleri aldık kendisinden..)
Koca koca Hukuk Fakültelerinin dekanları ve yetkili kurulları susuyor…
Anlı şanlı hukuk – Mülkiye profesörkleri susuyor..
Üniversite senatoları sessizliğe gömülmüş… (Barolar ve kimi STK’lar dışında)
Bu tavır meşru ya da değil; madalyonu çevirince bu davranışı “haklı” (!?) kılan “muazzam” bir AKP – RTE baskı rejimi içinde olduğu görülüyor Türkiye’nin!
  • En temel kalelerden biri olan AYM de ne yazık ki hukuk devletinin katline yol verdi!
Umar ve dileriz ki AYM, bundan sonra önüne gelen bireysel başvurularda (AY md. 148) ve OHAL kararnamelerinin değişik hükümlerinin uygulanmasından kaynaklanan anayasaya aykırılık gerekçeli bireysel hak ihlallerinde bu kendini yadsıyan ürkünç (vahim) son kararını değiştirir ve 1991’deki yaratıcı içtihatına döner.. Veya Anayasa md. 152 uyarınca “… Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa…” konuyu Anayasa Mahkemesine taşır… hükmü uyarınca önüne gelecek davalarda Anayasal rejimi -ve de kendisini- kurban etmez, etmesin.. 

Aksi takdirde AİHM önünde binlerce dava birikecek Türkiye’den açılan..
Veee bu arada Türkiye akıl dışı biçimde “idam cezası şovu” ısrarı ile Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılmaz, dolayısıyla AİHS’ne bağlı kalır, bunun türevi olarak AİHM’nin yargılama yetkisini kabule devam ederse??
Sevgi ve saygı ile.

06 Kasım 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir