EĞİTİM – İŞ : PROJE OKULLAR YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK..

logoEĞİTİM – İŞ :
PROJE OKULLAR YÖNETMELİĞİNE
DAVA AÇTIK..

01.09.2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Her yönüyle kayırmacı ve torpilci sistem üzerine kurgulanmış bu Yönetmelikte, idarenin “kendisinden olmayan” öğretmen ve yöneticileri idari soruşturmalar ve disiplin cezaları ile proje okullarından uzak tutma amacına hizmet eden 8/1-ç ve 9/1-c maddeleri ile tam bir “torpil” düzeni öngören atama usulüne ilişkin 13. ve 14. maddeleri ve hiçbir gerekçe ve somut dayanak olmaksızın mevcut öğretmen ve yöneticilerin tasfiyesini öngören Geçici 1. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Sendikamızca Danıştay’da dava açılmıştır.

Bugünden başlayarak da proje okullarındaki öğretmenlere görev sürelerinin sonlandığı gerekçesi ile tercihte bulunmaları için baskı yapıldığına yönelik bilgiler Sendikamıza iletilmektedir.

Görev süresi sonlandırılan yönetici ve öğretmenlerin tercih yapmamaları halinde anılan Yönetmeliğe göre resen atanabilmeleri söz konusu olabilecektir. Tercih yapacak olanların ileride doğabilecek hukuksal durumlar bakımından aşağıdaki şerh dilekçelerini vermelerini öneriyoruz. (http://www.egitimis.org.tr/www/hukuk/haber/57cea0dfb72ac.docx)

====================================

Dostlar,

Siyasal iktidarın toplumma, ülkemize abanmaları artık bezdirdi..
AKP’nin muhafazakar – demokrat olduğu masallarına artık inanan kalmadı..
Apaçık görüyoruz ki dinci, becerebilirse şeriatçı – halifeci bir özlem – plan içindeler.
Bir yandan bu zorlamaları yaparken, bir yandan ülkemizi dış politikada batağa soktular. Ekonomik durum perişan ötesi, Bloomberg verileriyle dünyanın en berbat 8. ekonomisiyiz! Ülkemiz OHAL rejimi altında AKP – RTE tarafından inletilirken – başkalaştırılırken, Anayasa ayaklar altında 28 kişilik bir oligarşinin otoriter – totaliter rejiminde sürüklenirken, AKP – RTE toplumun ülkenin neredeyse tüm kurumlarıyla savaş durumunu duraksız sürdürüyor..

Demokrasiyi bir trene benzetmişti Tayyip bey yılaaar önce ve istedikleri durakta ineceklerini eklemişti.. O durağa yaklaştıklarını düşünüyorlar ve hatta geciktikleri vehmiyle hızlandrıma çabası içindeleri.. Panik içinde son derece ciddi hatalar yapıyorlar.. Suriye politikası tipik örnektir.. 5,5 yıl önce hedef Şam’da Emevi camisinde namaz kılarak Suriye halkını “Esed” den kurtarmaktı. O “Esed” ki hemen öncesinde “Birader Esat” idi ve RTE ailece görüşmekteydi. BOP eşbaşkanlığı sürecinde verilen ayar ve yüklenen misyon ile 180 derece çark ettirildi. Son olarak BM konuşmasında ise “Suriye Suriyelilere aittir..” demek zorunda akldı. Tabii dünya alem bize gülüyor.. Bu hataların son derece ağır faturasını ülkemiz ve halkımız ödüyor..

AKP – RTE, “çoğunlukçu” (majorityi) bir rejimi demorkasi sanıyor ya da dayatıyorlar.. Oysa gerçek demokrasi “çoğulcu” (pluralist) insan haklarına dayanır.. Bakar mısınız kadim Yunan bilgesi, Antik çağdan, taa 2400 yıl öncesinden neler yazmış :

 • ARİSTO : Devletin Direği: Adalet
  “Devlet, bütün bireylerin, kurumlar›n ve topluluklar›n üstünde olduğundan
  bütün 
  topluluğun iyiliğini düşünür. Bütün topluluğun iyiliği ise devlette amaçlanan
  adaletten 
  başka bir fley değildir. Devletin adaleti gerçekleştirmesi demek, her kişiye
  ve 
  gruba hak ettiğini vermesi demektir. Yani eşit olanlara eşit, eşit olmayanlara ise
  eşiitsiz davranmalıdır ki adalet ortaya çıkabilsin. Bunu sağlayacak olansa yasalardır.
  iyi bir devlette haklıyı haksızı belirleyen, adil yasalar olmalıdır.
  Bir devleti kötü kı
  lan yasalarının kötülüğüdür.
  Bu da devletin amacını ve onu ayakta tutan direği, yani 
  adaleti zedeler.”

rte_ve_fg

 

 

 

 

 

 

 

AKP – RTE, kendi başlarını da yiyecek Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kurumlarına dönük bu kuşatma ve saldırıyı durdurmak zorundadır.. Biz yazmaktan yorulduk, AKP – RTE abanmaktan yorulmadı.. Sonu yıkımdır, altında AKP – RTE de kalır ve en ağır bedeli öncelikle öderler.. Azıcık tarih okuyanlar bu yalın gerçeği görüyor.. AKP akilleri – danışamları da görür umarız..

Sevgi ve saygı ile.
25 Eylül 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
EĞİTİM-İŞ Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir