EĞİTİM – İŞ : PROJE OKULLAR YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK..

logoEĞİTİM – İŞ :
PROJE OKULLAR YÖNETMELİĞİNE
DAVA AÇTIK..

01.09.2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Her yönüyle kayırmacı ve torpilci sistem üzerine kurgulanmış bu Yönetmelikte, idarenin “kendisinden olmayan” öğretmen ve yöneticileri idari soruşturmalar ve disiplin cezaları ile proje okullarından uzak tutma amacına hizmet eden 8/1-ç ve 9/1-c maddeleri ile tam bir “torpil” düzeni öngören atama usulüne ilişkin 13. ve 14. maddeleri ve hiçbir gerekçe ve somut dayanak olmaksızın mevcut öğretmen ve yöneticilerin tasfiyesini öngören Geçici 1. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Sendikamızca Danıştay’da dava açılmıştır.

Bugünden başlayarak da proje okullarındaki öğretmenlere görev sürelerinin sonlandığı gerekçesi ile tercihte bulunmaları için baskı yapıldığına yönelik bilgiler Sendikamıza iletilmektedir.

Görev süresi sonlandırılan yönetici ve öğretmenlerin tercih yapmamaları halinde anılan Yönetmeliğe göre resen atanabilmeleri söz konusu olabilecektir. Tercih yapacak olanların ileride doğabilecek hukuksal durumlar bakımından aşağıdaki şerh dilekçelerini vermelerini öneriyoruz. (http://www.egitimis.org.tr/www/hukuk/haber/57cea0dfb72ac.docx)

====================================

Dostlar,

Siyasal iktidarın toplumma, ülkemize abanmaları artık bezdirdi..
AKP’nin muhafazakar – demokrat olduğu masallarına artık inanan kalmadı..
Apaçık görüyoruz ki dinci, becerebilirse şeriatçı – halifeci bir özlem – plan içindeler.
Bir yandan bu zorlamaları yaparken, bir yandan ülkemizi dış politikada batağa soktular. Ekonomik durum perişan ötesi, Bloomberg verileriyle dünyanın en berbat 8. ekonomisiyiz! Ülkemiz OHAL rejimi altında AKP – RTE tarafından inletilirken – başkalaştırılırken, Anayasa ayaklar altında 28 kişilik bir oligarşinin otoriter – totaliter rejiminde sürüklenirken, AKP – RTE toplumun ülkenin neredeyse tüm kurumlarıyla savaş durumunu duraksız sürdürüyor..

Demokrasiyi bir trene benzetmişti Tayyip bey yılaaar önce ve istedikleri durakta ineceklerini eklemişti.. O durağa yaklaştıklarını düşünüyorlar ve hatta geciktikleri vehmiyle hızlandrıma çabası içindeleri.. Panik içinde son derece ciddi hatalar yapıyorlar.. Suriye politikası tipik örnektir.. 5,5 yıl önce hedef Şam’da Emevi camisinde namaz kılarak Suriye halkını “Esed” den kurtarmaktı. O “Esed” ki hemen öncesinde “Birader Esat” idi ve RTE ailece görüşmekteydi. BOP eşbaşkanlığı sürecinde verilen ayar ve yüklenen misyon ile 180 derece çark ettirildi. Son olarak BM konuşmasında ise “Suriye Suriyelilere aittir..” demek zorunda akldı. Tabii dünya alem bize gülüyor.. Bu hataların son derece ağır faturasını ülkemiz ve halkımız ödüyor..

AKP – RTE, “çoğunlukçu” (majorityi) bir rejimi demorkasi sanıyor ya da dayatıyorlar.. Oysa gerçek demokrasi “çoğulcu” (pluralist) insan haklarına dayanır.. Bakar mısınız kadim Yunan bilgesi, Antik çağdan, taa 2400 yıl öncesinden neler yazmış :

 • ARİSTO : Devletin Direği: Adalet
  “Devlet, bütün bireylerin, kurumlar›n ve topluluklar›n üstünde olduğundan
  bütün 
  topluluğun iyiliğini düşünür. Bütün topluluğun iyiliği ise devlette amaçlanan
  adaletten 
  başka bir fley değildir. Devletin adaleti gerçekleştirmesi demek, her kişiye
  ve 
  gruba hak ettiğini vermesi demektir. Yani eşit olanlara eşit, eşit olmayanlara ise
  eşiitsiz davranmalıdır ki adalet ortaya çıkabilsin. Bunu sağlayacak olansa yasalardır.
  iyi bir devlette haklıyı haksızı belirleyen, adil yasalar olmalıdır.
  Bir devleti kötü kı
  lan yasalarının kötülüğüdür.
  Bu da devletin amacını ve onu ayakta tutan direği, yani 
  adaleti zedeler.”

rte_ve_fg

 

 

 

 

 

 

 

AKP – RTE, kendi başlarını da yiyecek Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kurumlarına dönük bu kuşatma ve saldırıyı durdurmak zorundadır.. Biz yazmaktan yorulduk, AKP – RTE abanmaktan yorulmadı.. Sonu yıkımdır, altında AKP – RTE de kalır ve en ağır bedeli öncelikle öderler.. Azıcık tarih okuyanlar bu yalın gerçeği görüyor.. AKP akilleri – danışamları da görür umarız..

Sevgi ve saygı ile.
25 Eylül 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
EĞİTİM-İŞ Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir