Prof. Emre KONGAR : Böyle bir iktidar istemiyorum! (ve çağrışımlarımız)

Böyle bir iktidar istemiyorum!

Emre Kongar

Cahil bir iktidar istemiyorum          :
Çünkü cahil olduğu için “ne bilmediğini” bile bilmez.
Her konuya el atar, iç politikadan dış politikaya kadar her şeyi bozar.

Kaba bir iktidar istemiyorum                 :

İnsan ilişkilerinde kaba olduğu için, herkese kaba muamele eder.
Zarafet, nezaket, terbiye, toplumdan gittikçe dışlanır, insanların birbirleriyle etkileşimleri bozulur.

Saldırgan bir iktidar istemiyorum         :

Saldırgan olduğu için katılmadığı her fikre ihanet olarak bakar.
Hoşlanmadığı her insanı hain olarak niteler.

Yalancı bir iktidar istemiyorum         :
İç ve dış her konuda yaptığını gizleyen, halkına yalan söyleyen bir iktidar,
insanların gerçek yaşamla bağlarını koparır, herkesi hasta eder.

Şeffaflığı ve denetimi yok ettiği için demokrasiyi ortadan kaldırır.

Yağmacı bir iktidar istemiyorum      :

Çünkü yağmacılık sadece doğayı ve tarihi tahrip etmekle kalmaz…
Kentsel alanları da yaşanmaz hale getirir…
Yağmacı zenginleştiğini sanırken aslında herkes yoksullaştığı için
o da herkesle birlikte kaybeder.


Hırsız, rüşvetçi
bir iktidar istemiyorum                :

Halktan topladığı vergilerle yaptırdığı işlerden komisyon alan, kendi halkını soyanlar,
en büyük ahlaksızlardır.

Hem hırsızlık yaparlar, hem de ülkeyi yoksullaştırırlar.
Onlara “rüşvet hırsızlık değildir” diye fetva veren din adamları da en büyük ahlaksızlardır.

Ahlaksızları, ırz düşmanlarını,
çocuk tacizcilerini, koruyan bir iktidar istemiyorum      :
Kendilerinden saydığı insanların ahlaksızlıklarını ve hele çocuklara yönelik suçlarını
örtbas etmek en büyük ahlaksızlık ve suçtur.


Sürekli mağduru oynayan
ama mağrur ve mütekebbir (kibirli) davranan bir iktidar istemiyorum                :

Sanki muhalefetmiş gibi ülkedeki yanlışlardan başkalarını sorumlu tutan bir iktidar olamaz.

Sürekli olarak mağduriyetten söz eden, ama vatandaşlarına tepeden bakan ve “Ben ne yaparsam doğrudur, her yaptığımı kabul ederler” havasında olan kibirli bir iktidar demokratik olamaz.

Lideri partinin, partiyi de
devletin sahibi gören bir iktidar istemiyorum         :

Devlet ile parti ayniyeti demokrasilerde olmaz.
Devletle özdeşleştirilen partiyi tek liderin egemenliğine vermek ise doğrudan
kişisel despotizmdir.

Anayasayı tanımayan, hukuka uymayan iktidar istemiyorum                :
Anayasayı tanımayan, hiçbir yasaya uymaz.
Böyle bir toplumda hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur.

Irk, etnik kimlik, din, mezhep, inanç bağlamında siyaset yapan iktidar istemiyorum    :
Kimlik siyaseti, ayrımcılıktır, toplumu böler, insanları birbirine düşman eder.
Sonunda ülkeyi iç savaşa, bölünmeye kadar götürür.

Nefret söylemi kullanan iktidar
istemiyorum            :

Muhaliflerini belli din, mezhep veya millet kimlikleriyle suçlamak, insanların kimliklerini söylerken önüne “Affedersiniz” sözcüğü koymak doğrudan ayrımcılıktır.
Demokrasilerde yeri olamaz.

Seçmeni terörle tehdit eden ve terör artışıyla oyu yükselen iktidar istemiyorum   :
Terörü, baskısını artırmak için kullanan iktidar toplum için büyük bir tehlikedir.
Çünkü terör cinayetleri ile iktidar baskısı birbirini destekleyen bir sarmal halinde tırmanır ve toplumu çürütür.

Yargıya emir veren bir iktidar istemiyorum            :
Yargı bağımsızlığı, vatandaşların en büyük güvencesidir.
Yargı bağımsızlığı olmayan bir toplum cehennem gibidir.

Temel hak ve özgürlüklere saygısız, baskıcı bir iktidar istemiyorum      :
Çağdaş insan, özgür insandır.
Çağdaş toplum, özgür toplumdur.
İfade, basın, muhalefet özgürlüklerinin olmadığı toplumlar Ortaçağ toplumlarıdır.
Artık kimse Ortaçağ toplumunda yaşamak istemiyor.

Çağ gerisi eğitim yapan bir iktidar istemiyorum                 :
Çocuklarımız en büyük hazinemizdir.
“Biz tarım ülkesiyiz, bizden mucit çıkmaz, ara eleman yetiştiririz” diyenler ve
çocuklarımızı tarikat okullarına teslim edenler geleceğimize de ipotek koyuyorlar.

***
Hiçbir uygar ülke, hiçbir çağdaş toplum, böyle bir iktidara müstahak değildir!

====================================

Ne diyelim Dostlar,

Emre Kongar hocamız, ders verircesine, içi yanan bir aydın olarak isyanını kaleme almış..

Biz de isyan ediyoruz artık…

AKP – RTE iktidarının ülkemize dayattığı deli gömleğine daha fazla dayanamıyoruz.
Rejimin ve ülkemizin hızla normalleşmesi / normalleştirilmesi gerek..
Ne Erdoğan ne de AKP bu yönde umut işaretleri vermiyor ne yazık ki..
Bütün ulusal ve uluslararası çabalara karşın..

İster istemez, üstad Ataol BEHRAMOĞLU‘nun eşsiz dizeleri dilimizden / klavyemizden eşzamanlı olarak dökülüyor..

divider_yesil_fiyonk

 

 

YUNUS GİBİ

Kıran vurdu memleketi
Zalimler hakan olmuştur
Yedikleri yoksul eti
İçtikleri kan olmuştur.

Kula kulluk etmeyenin
Vicdanını satmayanın
Haram lokma yutmayanın
Mekânı zindan olmuştur.

Yalan dolan yazıp çizen
Kudretliye övgü düzen
Dün dinsizim diye gezen
Bugün Müslüman olmuştur.

Emeksiz zengin olanın
Kitapsız bilgin olanın
Sermayesi din olanın
Rehberi şeytan olmuştur.

Haramisi, soyguncusu
Uğursuzu, vurguncusu
Cellat ruhlusu, soysuzu
Bakan, sadrazam olmuştur.

Korkan varsa konuşmaya
Anlam yükleyip susmaya
Gerek kalmadı korkmaya
Çünkü korkulan olmuştur.

Sesime kulak ver gülüm
Tutsaklığa yeğdir ölüm
Nerde varsa böyle zulüm
Çaresi isyan olmuştur..

divider_yesil_fiyonk

 

 

Meşruluğunu yitiren ve zorbalaşan iktidarlara karşı meşru direnme hakkını kullanmak,
temel insan hak ve özgürlüklerinin başında gelmektedir..

AKP – RTE’nin Türkiye’yi ısrarla daha fazla germekten mutlaka ama mutlaka ve
acilen kaçınmasında saymakla bitmez yararlar vardır…

Lütfen artık normalleşin ve ülkeyi normalleştirin..
Yıllardır bunca uyarı yapılıyor.. ders alın, biraz kulak kabartın.. Nefsinizi gemleyin..

Siz hiç Allah’tan korkmaz mısınız???

Sevgi ve saygı ile.
03 Nisan 2016, Ankara


Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir