“KÜRT SORUNU”nun ÇÖZÜMÜ TOPRAK REFORMU!

“KÜRT SORUNU”nun ÇÖZÜMÜ TOPRAK REFORMU!


Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net,
profsaltik@gmail.com

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı’nın çok önemli bir yazısı, AYDINLIK Gazetesi haber kapısında (portalı) 02.11.2015 günü yayımlandı : (http://www.aydinlikgazete.com/ozgurluk-meydani/ulkede-topraksiz-ciftci-birakilmamalidir-h78146.html)

 – Ülkede topraksız çiftçi bırakılmamalıdır..

Son zamanlarda okuduğumuz en iç açıcı yazılardan biri.. Sayın Prof. Mustafa Kaymakçı, uzun yıllardır tanıştığımız bir bilim emekçisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden emekli.. Bu önemli yazıyı biz de web sitemizde paylaştık ve alt bölümünde irdelemelerimiz oldu.
(http://ahmetsaltik.net/2015/11/03/ataturk-ulkede-topraksiz-ciftci-birakilmamalidir/)

Sayın Prof. Kaymakçı, ufuk açan bu önemli yazısını şu önerilerle bağlıyor :

Özetle çözüm                   :

Emek ekseninde, emek ve sermaye ilişkisinde aranmıyor. Aslında hiçe sayılan ya da
emeği ile üreten Türk ve Kürt kökenli yurttaşlarımızın çıkarları ortak.
Bu konunun farkına varıldığında çözüm kendiliğinden gelecektir.

Ancak Kürt sorununun çözümü, egemenler arasında etnik kökenli kültürel zeminde ve kimi zamanlar açıkça dile getirilen ucu açık özerk yapılanmalarda aranıyor. Sanki bunlar gerçekleştirildiği zaman Kürt kökenli yurttaşların yoksulluk sorunları çözülecekmiş gibi bir görüntü yaratılıyor.

Çözüm; kırsallığın ağır bastığı

 • Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da toprak devrimi temelinde ve Kooperatifleşmeyle sağlanabilecektir.

Bu durum Türkiye’nin başka bölgelerine de örnek olabilecektir.
Ancak bu örnek, Kürt egemenleri kadar en az Türk egemenleri tarafından istenmeyen
bir örnektir.

Köylülerin örgütlenmesi, işçilerin de, diğer emeği ile geçinenlerin de örgütlenmesine
hız getirecek ve daha eşitlikçi bir düzeni Türkiye’de oluşturacaktır.

*****

Gördünüz mü AÇILIMCILAR, burnundan kıl aldırmayan akiller,
yarı tanrı (!) politikacılar??

Ülkemizin; kökleri çok gerilerde, Osmanlı’da yatan ve kapitalistlerle – feodal toprak ağalarının işbirliği ile günümüze dek bilerek çözülmeyerek,
halkımızın kanlı bir iç savaşla bölünmesi için kama olarak kullanılan
yapay bir sorun! Çözüm önerisi de yurtsever bir Ziraat Mühendisinden geliyor!

Yüce ATATÜRK, yaşamı boyunca TOPRAK REFORMU için çabaladı. Ancak verili koşullar bu tasarımını yaşama geçirmesine olanak vermedi. Cumhurbaşkanı İnönü
önderliğinde Atatürk’ün partisi CHP 1945’te son bir atak yaptı, 4753 sayılı
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi ancak
o da mütegallibe ittifakı ile ne yazık ki kadük edildi.

Günümüzde “KÜRT SORUNU” diye utanmazca adlandırılan ve yüz kızartıcı biçimde sömürülen yapay sorun, aslında bir ekonomik-politik demokrasi sorunudur ve sorumlusu başta Kürt toprak ağaları ile onları açıktan destekleyen sermaye sınıfıdır.

Ne hazindir ki, günümüzde özerklik – bölünme uğruna emperyalizm adına vekaleten savaşan HDP – PKK ve öbür yapılanmalar hiçbir biçimde

* Doğu – Güneydoğuda toprak reformundan, feodalitenin tasfiyesinden söz etmiyorlar!?

“Kürtlerin Kürtçü önderleri”nin (!) binlerce dönüm toprakları, onlarca köyleri ve
binlerle marabaları (toprak köleleri, reaya) vahşice sürdürülüyor.

 • Ahmet Türk’ün Mardin’de, E. Sedat Bucak’ın Urfa’da… uçsuz bucaksız toprakları kilometrelerce / otomobille saatlerce git git bitmiyor!? Niçin ??
 • Narko- Dolarlar Narko-sektör boyutuna vardı ve PKK’nın başlıca finansman kaynağı oldu..
 • T.C. Devleti neden bu sefil halkaları kırmıyor da “AÇILIM” tiyatrosu oynuyor onyıllardır??
 • Üstelik 30 yıldır onbinlerce masum cana, yüzmilyarlarca dolar korkunç faturaya karşın??

Öcalan, Demirtaş vd. neden bu konuda tek bir tümce (cümle) kurmuyor, kurAmıyorlar??

Üsüne üstlük, emperyalizmin taşeronu bölücü terör örgütleri, T.C. Devletinin bölge insanına götürdüğü kamu yatırımlarını engellemeye çabalıyor, okulları, dozerleri… yakıp yıkıyor, inşaatlarda çalışan yoksul Kürt işçileri öldürüyor!

Bu son olgu bile, oynanan oyunun gerçek niteliğini tüm çıplaklığıyla ortaya koymuyor mu?

Hal böyle iken, “başka başka notalar“dan çalanlar için geriye 2 hazin trajik damga kalıyor..

Aptal ve / veya Hain!

Sevgi ve saygı ile.
04 Kasım 2015, Ankara

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

““KÜRT SORUNU”nun ÇÖZÜMÜ TOPRAK REFORMU!” üzerine bir yorum

 1. Değerli Üstad,

  Bu yazı; “Acep içinde bulunduğumuz umum “ahval ve şerait nedir?” diye soranlara ve sorgulayanlar çok açık ve dosdoğru bir cevaptır…

  Sadece Menderes’in Halk Partisinden ayrılış sebebini iyi sorgulamak lazımdır. “Toprak reformu” yapmak isteyen mevcut Hükümete karşı bir tavır ile bir kısım toprak ağası ile ayrılmıştır. Bunun sonucunda da ülke, “ağalar ve ırgatlar” zulmünü çekmeye devam etmiş, kripto kimlikli ağalar” desteğiyle ya da onların zulmüne bir tepki olarak, PKK ve sair isyancı örgütler zuhur etmiştir. En kısa bir zamanda bu “toprak reformu” yapılmalıdır.

  Tebrik ve teşekkür ederim.
  4.11.15

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir