Yekta Güngör ÖZDEN : Bizden söylemesi

Bizden söylemesi..

portresi_SOZCU'de

 

Yekta Güngör ÖZDEN
SÖZCÜ, 31 Ekim 2015

 

Gereksiz seçimler için son girişimler yapılmaktadır. Siyasal partilerin değişik yöntemleri yanında hepsinde izlenen alışılmış davranışlar, sözler, seçmene güven ve istek vermekten uzak yaklaşımlar birbirine eklenmektedir. İktidar devletin, kendi belediyelerinin, yandaş kurum ve kuruluşlarla varlıkların olanaklarından yararlanmakta, aldatıcı sözlerle seçmeni kandırmaya çalışmaktadır. Kesenin ve kasanın alabildiğine açıldığı gözlenmektedir. AKP genel başkanının resmiyle (AS: fotoğrafıyla) birlikte yayınlanan reklâmlara Bakanlıkların reklâmları da eklenmiştir.

Hukuk bulutları, adalet güneşinin doğmasını engellemektedir.
Haksızlık, yöntemsizlik, kayırma ve ayrıcalık taşıyan işlemler, yakınmalara neden olmaktadır. Yargının seçimlerde vereceği sınav, devletin ve demokrasinin geleceğini belirleyecek ölçüde önem taşıyor. Hukuku kullanmak ve kullandırmak hukuka ihanet olacağından,
tüm ilgililerin özenli davranma zorunluluğu büyük sorumluluğu içeriyor.

Sorunların çözümü, hakkımız olan ortamın edinilmesi için her zaman söylediğimiz
“oy namustur” sözünü yineleyerek anımsatalım:

Seçmenlik görevi yurttaşlığın 1. sırasındadır. Partilerden önce, ülke ve devlet gelmektedir.
Hatır için, kişisel ya da ailesel, bölgesel, partisel beklentiler için, çıkar için, yardım, bağış, armağan için oy kullanmak demokrasiyi kötüye kullanmak, ona yaraşır olmamaktır.
Devlet yöneticilerinin, özellikle ulusal istencimizi yaşama geçirecek Yasama Organının oluşması için vicdanımızın buyruğundan ayrılmamalıyız. Süslü sözler, kabadayılık gösterileri, gerçek dışı anlatımlar, içtenliksiz yaklaşımlar, ölçü alınmamalıdır.

Bu seçimler birçok yönden çok önemli.
İktidarın çelişkileri, aykırılıkları, tutarsızlıkları, başarısızlıklarıyla, iktidarı buyruğunda tutan günümüz cumhurbaşkanının karşıtlarına çatan sözleriyle yansıyan anlayış ve tutumu ortada.

Türkiye’mizi daha kötü durumlara düşürecek başkanlık hırsı, aleviyle sürüyor.
Kraldan çok kralcı davranışlı çıkarcı partizanlar, yetersiz, beceriksiz, niteliksiz ve deneyimsiz yandaşlar, özelliği olan önemli görevlere hukuku dışlayan tepeden inme yöntemlerle getirilirse sorunlar içinden çıkılmaz duruma gelir.

UNUTMAYALIM     :
Vatan”dan daha kutsal ve daha görkemli bir yapı, bizim için daha sıcak bir kucak ve ocak yoktur.
Vicdan erinci (huzuru), gönül esenliği, yürek serinliğinin getireceği mutluluk ve gönencin duyuracağı kıvancı yaşamak istiyorsak;
oyumuzu yaşadıklarımızı, yaşatılanları gözeterek, özlediklerimizi düşünerek kullanalım.

==================================

Dostlar,

Anayasa Mahkemesi‘nin önceki başkanlarından Sayın Yekta Güngör Özden‘den günümüze dek yeterli sayıda makaleler koymadık sitemize.. Bundan sonra daha çok paylaşma dileğiyle
en son yazısını sunuyoruz..

1 Kasım 2015 seçimleri hakkında olgun, sorumlu, ağırbaşlı, çoook yerinde katkıları için teşekkür ediyoruz Sayın Özden’e..

Sevgi ve saygı ile.
31 Ekim 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir