Prof. Rennan Pekünlü’ye yaygın destek


Prof. Rennan Pekünlü’ye yaygın destek

Dostlar
,

Yukarıdaki açıklamaya ve eyleme bütünüyle katılıyoruz.
Örgütlerden
– Ankara Tabip Odası’nın (üst örgütü Türk Tabipleri Birliği – TTB),
– EğitimİŞ Sendikasının ve
– Tüm Öğretim Elemanları Derneği – TÜMÖD’ün üyesiyiz.

Bu sitede son 3 haftadır sürekli, öncesinde de ek çok kez
Sayın Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü ile ilgili yazılar yayımladık.

Dileriz olumlu bir sonuç alınır, örn. Adalet Bakanlığı yasa (kanun) yararına
Yargıtay’dan bozma isteyebilir ve Rennan Hoca hapse girmez..

Tersi durum, ülkemizin barış ve huzuruna hizmet etmeyecektir.
Toplumsal ayrışma – saflaşmaya katkısı olacaktır.

Adalet Bakanlığını ivedilikle göreve çağırıyoruz.
AİHM de önümüzdeki 2 günde bir karar vererek, kendisine iletilen
infazın ertelenmesinin tedbiren durdurulması hakkında bir karara “artık” varabilir..

Hukukçu olmadığımız için bizim bilmediğimiz – bilemeyeceğimiz başkaca
hukuksal yollar varsa, ilgililerinin kullanmaktan sakınmalarını diler ve ivedilikle bekleriz.

Rennan hocaya ve ailesine dayanç diler, dayanışma duygularımızı bir kez daha belirtiriz. Ayrıca, bu davayı başından beri inanç ve kararlılıkla  izleyen, savaşım sergileyen, inançla savunan ve kamuoyuna mal olmasını sağlayan TÜMÖD İzmir Şb.Başkanı Sn. Prof. Kayhan Kantarlı‘yı de hayranlık ve saygı ile selamlarız.

Sevgi ve saygıyla.
18.11.2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

==============================================

TTB’den Prof. Rennan Pekünlü’ye destek

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak
görev yaptığı dönemde, üniversitedeki gerici uygulamalara karşı çıkması nedeniyle
iki yıl bir ay hapis cezası verilen Prof. Rennan Pekünlü için 18 Kasım 2014 günü destek eylemi gerçekleştirildi.

Çankaya Belediyesi önünde toplanan milletvekilleri ve 26 örgütün temsilcileri,
basın açıklaması için Güvenpark’a yürüdüler.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Genel Sekreteri
Dr. Özden Şener, ATO Başkanı Dr. Çetin Atasoy
, ATO Genel Sekreteri
Dr. Ebru Basa, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Asuman Doğan ve birçok hekim de eyleme katılarak Rennan Hoca’ya desteklerini ilettiler.

İlk olarak söz alan Dr. Erhan Nalçacı;

  • “Gericilik; yağmanın, emek sömürüsünün üstünü örtüyor ancak,
    bizim aydınlanma mücadelemiz örgütlü olarak devam edecektir.”
    dedi.

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner de;

  • “Bu durum laik eğitimden uzaklaştığımızın göstergesidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınan bu davada Rennan Hoca’nın yanındayız.” diye konuştu.

EğitimSen Ankara 5 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Aylar tarafından okunan basın açıklamasında; Prof. Rennan Pekünlü’nün tüm öğretim üyelerini yıldırmak ve gözlerini korkutmak üzere seçilmiş simge bir ad olduğunun altı çizildi.
İntikam öznesi olarak seçilmesinin en önemli kanıtının ceza süresinin ertelenmesine izin vermeyecek biçimde alt sınırdan uzaklaşılarak iki yıl bir ay olarak kesildiğini belirten Ebru Aylar,

  • “Bizler, aşağıda imzası bulunan kitle örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri olarak Rennan Hoca özgürlüğüne kavuşana ve ülkemiz aydınlığa erişene dek mücadele edeceğimize söz veriyoruz”. diyerek sözlerini bitirdi.

Basın açıklamasının ardından söz alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da Meclis’e, evrensel hukuka uygun bir yasa değişikliği teklifi verdiklerini ifade etti.

“Rennan Hoca’ya Özgürlük!” sloganları ve alkışlar eşliğinde eylem sona erdi.

Ortak Basın Açıklaması, 18 Kasım 2014

Gericiliğe Teslim Olmayacağız!

Türkiye’nin yetiştirdiği değerli bilim insanlarından astrofizikçi Prof. Dr. Rennan Pekünlü hukukla alakası olmayan siyasal bir davadan dolayı 20 Kasım’dan başlayarak hapis yatmaya başlayacak.

Prof. Rennan Pekünlü’nün hapis cezasına çarptırıldığı davanın tıpkı Ergenekon, Balyoz, KCK ve Oda TV davalarında olduğu gibi siyasal, dolayısıyla hukuksal olarak son derece keyfi olduğunu biliyoruz.

Prof. Rennan Pekünlü, 2011 yılında, yasa gereği kullanımı yasak olmasına,
henüz serbest bırakılmamasına karşın YÖK tarafından eylemli olarak yaratılan üniversitelerde türban serbestliğine karşı tutanak tutarak direndiği için cezalandırılmıştır. Kamuda türbanın serbest bırakılmasına ilişkin yasal düzenlemeler, geçmişte
Anayasa Mahkemesi’nin önüne 3 kez getirilmiş ve hepsinde de iptal edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi içtihatları değişmediği için bugün geçerliliğini sürdürmektedir.

  • Prof. Rennan Pekünlü, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını
    uygulamaya çalıştığı için cezalandırılmaktadır.

Yakınmacı öğrencilerin eğitim haklarından hiçbir yitikleri olmadığı saptanmıştır.
Rennan Pekünlü tüm öğretim üyelerini yıldırmak ve gözlerini korkutmak üzere seçilmiş simge bir addır. O dönemde tutanak tutan öğretim üyelerinden benzer bir sürece
tabii olan bilinmemektedir.

Rennan Pekünlü benzer süreçlerde olduğu gibi, yandaş öğrenci, yandaş idare,
yandaş basın ve yandaş yargı tarafından linç edilmiş ve bir intikam öznesi olarak seçilmiştir. Bunun en önemli kanıtı ceza süresinin ertelenmesine izin vermeyecek biçimde alt sınırdan uzaklaşılarak iki yıldan uzun, iki yıl bir ay olarak kesilmesidir.

Sürecin siyasal bir dava olduğunun bir başka kanıtı ise Türkiye’nin 2011’den bu yana gericilikte aldığı yolda aranmalıdır. Üniversitelerde türban serbestliği söz konusuyken, türbanın kamuya, ortaöğrenime ve yargıya girmeyeceği güvencesi iktidar tarafından veriliyordu. Önce kamuda, sonra orta ve ilköğretimde, şimdi ise yargıda serbestlik tanındı. Gericiliğin bir durağı olmadığını fark ediyoruz. Özel okullara giremeyen
lise çağındaki çocukların imam hatiplere yazdırılması, yaşamın her noktasına
dinsel gerekçelerle müdahale edilmesi, kadınların geçen yüzyılda elde ettikleri sınırlı kazanımların bile çok görülmesi bu gericilik dalgasının yansımaları olarak alınmalıdır.

Gericilik aslında çirkin ve insana düşman bir politikayı örtmek için kullanılıyor.
Ülkenin emperyalizme bağımlı duruma getirilmesinin, emeğin köleleştirilmesinin,
talan ekonomisinin halkımıza kabul ettirilmesinin bir aracı olarak devreye giriyor.

Rennan Pekünlü özgür kalmalıdır.

Bunun yolunu tarif etmek zorunda değiliz.
Bu yolu, siyasal davları bir tuzak olarak hazırlayan AKP iktidarı düşünmelidir.

Bizler, aşağıda imzası bulunan kitle örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri olarak;
Rennan Hoca özgürlüğüne kavuşana ve ülkemiz aydınlığa erişene dek
mücadele edeceğimize söz veriyoruz.

 

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği
Ankara Tabip Odası
Antalya Tabip Odası
Başka Hacettepe Yok Girişimi (İnisiyatifi)
Bursa Barosu
Çukurova Öğretim Elemanları Derneği
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği
Eğit-Der
Eğitim-İş
Eğitim-Sen Ankara 5 nolu Şube
Hukukta Sol Tavır
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği
İzmir Tabip Odası
Mülkiyeliler Birliği
ODTÜ Mezunları Derneği
Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi
Tüm Öğretim Elemanları Derneği – TÜMÖD
Türk Tabipleri Birliği – TTB
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği – TMMOB
Üniversite Konseyleri Derneği
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği
Van Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği
Yargıçlar ve Savcılar Birliği
Yargıçlar Sendikası
Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir