1 Mart 2003 Tezkeresi’nin Reddinin 11. Yılı


1 Mart 2003 Tezkeresi’nin Reddinin 11. Yılı

Dostlar,

1 Mart 2003, AKP iktidarının 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından 14 Kasım 2002’de güvenoyu alarak 58. Abdullah Gül Hükümeti’ni kurmasının arından karşılaştığı
ilk ciddi olaydır. R.T. Erdoğan sabıkası nedeniyle miletvekili seçilemediğinden, Başbakan olamamıştır (Eski Türk Ceza Kanununun 312. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı; cezaevinde dört ay kaldı).
Abdullah bey vekaleten Başbakandır ve çoook yıllar öncesinden,
Necmettin Erbakan’ın aykırı çocukları olarak “Milli Görüş” gömleğini çıkarmış
ve Atlantik ötesi ile anlaşmışlardır
.

Hükümetin 107. günüdür ve sözde ACİL EYLEM PLANI ile yoğun olarak meşguldürler.

Biraz da “çabuk” gelmiştir ABD’nin Irak’ı işgal planı.. Her ne denli “söz” verilerek, “vaadlerde bulunarak” iktidar yapıldılarsa da sorunu kucaklarında birden bulmuş ve irkilmişlerdir. ABD gemileri on binlerce asker ve silah – mühimmat dolu olarak
Doğu Akdenizdedirler.. İskenderun’dan karaya çıkmak, Güneydoğuda Irak sınırında
yüzlerce kilometre sınır boyunca 65 bin askerlerini tüm ağır silahları ile yerleştirmek istemektedirler. Irak’ı kuzeyden işgal için cephe açacak ve hızla Bağdat’a ulaşarak
Irak’ı çökertecek, dünkü bağlaşıkları (müttefikleri) Saddam’ı devireceklerdir!

Ancak Anayasa’nın 92. maddesi uyarınca yabancı silahlı güçlerin ülkemizde bulunmasına izin verme yetkisi TBMM’nindir. Hükümet bu amaçla “izin tezkeresini” Başkanlığa sunmuştur. Türkiye ayaktadır.. Dile kolay, 65 bin ABD askeri tüm silah donanımıyla ülkemizde yerleşecek, üsler yapacaklardır. Acaba öngörülen plana uyarak topraklarımızı boşaltmazlarsa ne olacaktır?

ABD’nin Türkiye’yi akla ziyan bir dış politika manevrası ile tek kurşun atmadan işgali nasıl sonlandırılabilecektir??

Türkiye, AKP serüvenciliği ve teslimiyetçiliği ile müthiş bir kumar,
hatta Rus Ruleti oynanmak üzeredir.

Biz o dönemde Edirne’de idik, ADD Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Başkanı idik. Edirne Şubemizin de Onursal Başkanı idik (1996-2000)
2 dönem eylemli Başkanlık sonrası). Tüm Edirne’de demokratik kitle örgütleri,
siyasal partiler, dernek-sendika ve vakıflar.. ayaktaydık.

Bir metin hazırlama ve TBMM’deki tüm vekillere e-ileti olarak yollama görevi bize verilmişti. O gece sabaha dek çalışmıştık.. İnternet hatları günümüzdeki gibi hızlı değildi, sıklıkla kesiliyordu.. 550 iletiyi sabaha dek ancak yollayabilmiştik..

Türkiye uçurumun kenarından döndü.. 245 kabul, 242 red ile bıçak sırtı denge çıktı.
Kabul için salt çoğunluk olan 276 “evet” gerekiyordu; Hükümet Tezkeresi yeter “evet” oyu bulmadığı için kabul edilmeyerek reddedilmiş oldu..

Ülke derin bir nefes aldı.. Tayyip bey CHP sayesinde yapılan Anayasa değişikliği ile Siirt’te istifa ettirilen bir vekilin (Fadıl Akgündüz) yerine Siirt Milletvekili seçilmiş ve
14 Mart 2003’te de Başbakanlığı emanetçi Abdullah Gül’den devralmıştı.

ABD havadan ve karadan da güneyden girerek Irak’ı çok kanlı biçimde çökertti,
Saddam hunharca idam edildi. 4 Temmuz 2003’te ise ABD’li komutan General Odierno, Türk Askerlerine Süleymaniye’de çuval giydirerek bir tür intikamını aldı..

Başbakan R.T. Erdoğan, 31 Mart 2003’te ABD Wall Street Journal Gazetesi’ne inanılmaz bir demeç vererek;

 • “Kahraman genç kadın ve erkek Amerikan askerlerinin; 
  olabilecek en az kayıpla evlerine dönmeleri için dua ediyorum.” diyebildi! (Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Başbakanı, Wall Street Journal, 31 Mart 2003)

Bu korkunç kumardan Türkiye’yi koruyan CHP’li vekillere (Sayın Algan Hacaloğlu’nun derleyebildiği liste aşağıda) ve Tezkere aleyhine oy kullanan AKP’li yurtsever vekillere teşekkür borçluyuz.

Benzer bir sorumluluğu, gırtlağına dek yolsuzluğa batmış şimdiki AKP kadrolarının tasfiyesi ve hesap sorulması için de sağduyulu AKP’li vekillerden bekliyoruz.
Türkiye’nin böylesi bir kritik tarihsel sorumluluk örneğine ivedi gereksinimi var..

Sevgi ve saygı ile.
3 Mart 2014, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

==========================================

11 YIL EVVEL, 1 MART TEZKERESİNİ REDDETTİK; 
CHP’nin KİMLİĞİNE, TBMM’nin ONURUNA SAHİP ÇIKTIK…

Algan HACALOĞLU 
02 Mart 2014

AKP iktidarının “1 MART 2003 TEZKERESİ’nin” CHP’nin öncülüğünde TBMM’de reddedilişinin 11. yıldönümünde 22. Dönem CHP Milletvekilleri (Benim saptamalarıma göre aşağıda adları belirtilmiş olan 101’i, Ankara’da toplanarak Onurlu Direnişi Kutladılar… (01 Mart 2014, saat 19:00 – 22:00, Ankara / Anadolu Kulübü)

Açılış konuşması, etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden 22. Dönem Aydın milletvekili Mehmet BOZTAŞ tarafından yapılan toplantıda, dönemin Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Onur ÖYMEN” ve “Genel Başkanı Deniz BAYKAL” tarafından yapılan konuşmalar ile tüm katılımcılar tarihsel süreci bir kez daha anımsadılar, yaşadılar, kutladılar.

O günkü tarihsel oylamaya eksiksiz katılan CHP Grubunu bir kez daha kutlarken,
oylamaya hasta yatağından kalkıp gelmiş olan Ali DİNÇER’i ve bugün aramızda olmayan öbür değerli milletvekili arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz.

Dönemin Meclis’te temsil edilen tek muhalefet partisi olarak, CHP Grubu’nun,
bir bölüm AKP milletvekillerini de ikna ederek AKP iktidarının “1 Mart Tezkeresini”
birlikte onurlu bir direnişle reddetmesi hem CHP’nin, hem de Ulusal Kurtuluş Mücadelesini gerçekleştirmiş olan TBMM’nin tarihsel başarılarından biridir.

Sn. Deniz BAYKAL’ın tarihsel değerlendirmesinde de vurguladığı gibi,
toplantıyı anlamlı kılan iki temel boyut vardı :

 • Birincisi, “1 Mart Tezkeresi’nin” reddini 11 yıl sonra anarak,
  hem tarihe not düşmek, hem de günümüze ve geleceğe IŞIK TUTMAKTIR…
 • İkincisi ise, bu vesilesi ile ülkemizin “bağımsızlığı, egemenliği, güvenliği ve çıkarlarını”, ulus devletimizin “bütünlüğü, saygınlığı ve iç barışını”,
  halkımızın “esenliği, huzuru ve gelişmesini” her şeyin üstünde tutan
  CHP’lilik RUHUNU YAŞATMAK, ONA SAHİP ÇIKMAKTIR

Keza, Sn. BAYKAL’ın önemle vurguladığı gibi, CHP’nin 1 Mart 2003 Tezkeresine
KARŞI ÇIKMASININ “5 temel gerekçesi” vardı :

 1. ANAYASAYA AYKIRIDIR : Tezkere, içeriği ve amacı, Anayasanın “Savaş hali ihlali ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin veren 92. maddesine AYKIRIDIR…
 2. ULUSLARARASI MEŞRUİYETİ YOKTUR : Irak’ta bir askeri müdahalenin hukuksal meşruiyeti, siyasal ve ahlaki meşruiyeti kesinlikle yoktur…
  Dönemin BM Genel Yazmanı Kofi Annan’ın da uyardığı gibi,
  “Birleşmiş Milletler ilkeleri ve kurallarına uymamaktadır. Yasal değildir.”

 3. BÖLGESEL İSTİKRARI ve BARIŞI BOZMA GİRİŞİMİDİR :
  Türkiye dahil Bölgede, “Ulus Devletlerin varlığına ve istikrarın korunmasına” yönelik büyük bir tehdit kaynağı oluşacaktır.
 4. BÖLGEDE TERÖRÜN YAYGINLANMASINI ÖNÜNÜ AÇACAKTIR :
  Kimlik temelinde siyaset, yapılanma ve çatışmayı teşvik edecektir.
 5. TÜRKİYE SAVAŞIN CEPHE ÜLKESİ ve KARARGAHINA DÖNÜŞECEKTİR :
  Türkiye, “emperyalist ülke” olmamalı, komşusu ile meşru olmayan savaşa sürüklenmemelidir:

Biz, 1 Mart 2003 Tezkeresi’ne ilkel bir Amerikan düşmanlığı anlayışı içinde karşı çıkmadık. Biz Türkiye’nin yararlarını her şeyin üzerinde tutan onurlu bir siyasal duruş sergiledik…

ABD’nin her istediğine “EVET” demeden de Amerika’nın ciddi bir dostu olarak kalmanın olanaklı olduğunu gösterdik…

Ankara Anadolu Kulübü’ndeki toplantıya katılan, 22. Dönem CHP Milletvekilleri
(1 Mart 2014):

Adı

Soyadı

Seçildiği İl

Adı

Soyadı

Seçildiği İl

 1. Hakkı

AKALIN

İzmir

52. Yakup

KEPENEK

Ankara

 1. Vezir

AKDEMİR

İzmir

53. Muharrem

KILIÇ

Malatya

 1. Harun

AKIN

Zonguldak

54. Muhsin

KOÇYİĞİT

Diyarbakır

 1. Zekeriya

AKINCI

Ankara

55. Ali Kemal

KUMKUMOĞLU

İstanbul

 1. Yavuz

ALTINORAK

Kırklareli

56. Muzaffer

KURTULMUŞ

OĞLU

Ankara

 1. Züheyir

AMBER

Hatay

57. Ahmet

KÜÇÜK

Çanakkale

 1. K.Kemal

ANADOL

İzmir

58. Mehmet

KÜÇÜKAŞIK

Bursa

 1. M.Ali

ARIKAN

Eskişehir

59. Vedat M.

MELİK

Şanlıurfa

 1. Canan

ARITMAN

İzmir

60. Bayram

MERAL

Ankara

 1. Ali

ARSLAN

Muğla

61. Mehmet U.

NEŞŞAR

Denizli

 1. Yücel

ARTANTAŞ

Iğdır

62. Güldal

OKUDUCU

İstanbul

 1. Şevket

ARZ

Trabzon

63. Oğuz

OYAN

İzmir

 1. İsmet

ATALAY

İstanbul

64. Enver

ÖKTEM

İzmir

 1. Yılmaz

ATEŞ

Ankara

65. Hasan

ÖREN

Manisa

 1. Feridun

AYVAZOĞLU

Çorum

66. Onur

ÖYMEN

İstanbul

 1. Feridun F.

BALOĞLU

Antalya

67. M. Mesut

ÖZAKCAN

Aydın

 1. Bülent

BARATALI

İzmir

68. İsmail

ÖZAY

Çanakkale

 1. Atilla

BAŞOĞLU

Adana

69. Osman

ÖZCAN

Antalya

 1. Hüseyin

BAYINDIR

Kırşehir

70. Hüseyin

ÖZCAN

Mersin

 1. Deniz

BAYKAL

Antalya

71. R. Kerim

ÖZKAN

Burdur

 1. A.Gülsün

BİLGEHAN

Ankara

72. Ufuk

ÖZKAN

Manisa

 1. Mehmet

BOZTAŞ

Aydın

73. Mustafa

ÖZY URT

Bursa

 1. Ersoy

BULUT

Mersin

74. Mustafa

ÖZYÜREK

Mersin

 1. Mevlut

COŞKUNER

Isparta

75. Mehmet

PARLAKYİĞİT

K.Maraş

 1. Osman

COŞKUNOĞLU

Uşak

76. Sedat

PEKEL

Balıkesir

 1. Rasim

ÇAKIR

Edirne

77. Kemal

SAĞ

Adana

 1. A.İsmet

ÇANAKÇI

Ankara

78. M. Cevdet

SELVİ

Eskişehir

 1. Vahit

ÇEKMEZ

Mersin

79. Mehmet

SEMERCİ

Aydın

 1. İzzet

ÇETİN

Kocaeli

80. Mehmet

SEVİGEN

İstanbul

 1. Nuri

ÇİLİNGİR

Manisa

81. Tacidar

SEYHAN

Adana

 1. Mesut

DEĞER

Diyarbaır

82. Orhan

SÜR

Balıkesir

 1. İsmail

DEĞERLİ

Ankara

83. Feramus

ŞAHİN

Tokat

 1. A.Kemal

DEVECİLER

Balıkesir

84. İ. Sami

TANDOĞDU

Ordu

 1. Orhan Z.

DİREN

Tokat

85. Bülent H.

TANLA

İstanbul

 1. Muharrem

DOĞAN

Mardin

86. Erol

TINASTEPE

Erzincan

 1. Gökhan

DURGUN

Hatay

87. Halil

TİRYAKI

Kırıkkale

 1. Hüseyin

EKMEKCİOĞLU

Antalya

88. Mehmet

TOMANBAY

Ankara

 1. Atilla

EMEK

Antalya

89. Ali

TOPUZ

İstanbul

 1. Orhan

ERASLAN

Niğde

90. Kazım

TÜRKMEN

Ordu

 1. N.Gaye

ERBATUR

Adana

91. Necati

ÜZDİL

Osmaniye

 1. Tuncay

ERCENK

Antalya

92. Fikret

ÜNLÜ

Karaman

 1. Abdürrezzak

ERTEN

İzmir

93. Halil

ÜNLÜTEPE

Afyon

 1. Mustafa

GAZALCI

Denizli

94. Fahrettin

ÜSTÜN

Muğla

 1. Ali Rıza

GÜLÇİÇEK

İstanbul

95. Ali Cumhur

YAKA

Muğla

 1. Hüseyin

GÜLER

Mersin

96. Abdülaziz

YAZAR

Hatay

 1. Salih

GÜN

Kocaeli

97. M. Ziya

YERGÖK

Adana

 1. Algan

HACALOĞLU

İstanbul

98. Selami

YİĞİT

Kars

 1. Mehmet

IŞIK

Giresun

99. Mehmet

YILDIRIM

Kastamonu

 1. Osman

KAPTAN

Antalya

100. Ahmet

YIZMAZKAYA

Gaziantep

 1. Erdak

KARADEMİR

İzmir

101. Vedat M.

YÜCESAN

Eskişehir

 1. Yılmaz

KAYA

İzmir

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“1 Mart 2003 Tezkeresi’nin Reddinin 11. Yılı” üzerine 4 yorum

 1. AMERİKANCILAR KENDİLERİNİ VATANSEVER SANSINLAR DİYE, 1 MART TEZKERESİ ÇIKARILMAMIŞTIR!..

  ABD uzmanları Kuzey’den Irak’a girmenin, 1’e 10 gibi, çok büyük kayıplar verdireceğini hesapladılar… Ve Güney’den Irak’a girmek için Türkiye’den izzet-i ikbal ile ayrıldılar…

  Bu nedenle 1 Mart Teskeresi ABD aleyhineymiş gibi çıktı… Hem Amerkancı Türkler
  “ABD’ye izin vermedik,” diyerek kendilerini vatansever sandılar…. Hem Amerikalılar Türkiye’den İzzet-i İkbal ile ayrıldılar…

  Ve tabii… ABD güneyden kayıpsız olarak Irak’a girdiler…

  1 Mart Tezkeresinden dolayı kendilerini vatansever sanan Amerikancı Türkler ise; bu vataseverliği asla unutmadılar!..

  Kuzey’den Irak’a girmek ABD’nin işine gelse; Türkiye’nin Parlamento kararınını mı bakacaktı?

  1. Rıza bey,

   Sizinle polemiğe girmeyi iç i hiç istemiyorum ve çok sayıda yorum yazmanıza karşılık yanıt vermiyorum biliyorsunuz.

   Ama kimi kez “pes” dedirtiyorsunuz..

   ABD Irak’a güneyden “kayıpsız” mı girdi Allahaşkına??

   Dizi dizi tabutlar (yaklaşık 4 bin ölü!) ABD’ye aktıkça yönetim kamuoyunu yönetmede olağanüstü zorlanmadı mı??

   İnsaf ediniz.. Siz kimden yanasınız??

   Sevgi ve saygı ile.
   9 Mart 2014, Ankara

   Dr. Ahmet Saltık
   http://www.ahmetsaltik.net

 2. Evet… Ahmet bey,

  ABD, koca Irak Ordusu’nun, Tümenlerini yarım saatte, Alaylarını on dakikada İMHA EDEREK, GÜNEYDEN DÖRT BİN KAYIPLA IRAK’A GİRDİ!..

  Kuzeyden Irak’a girmek ise yüz binlerce kayıp demekti…

  Ben, bir fikir insanıyım ve CANLI İNSANLARIN CİDDİ FİKİRLERİNİ KONU EDİNİYORUM!..

  Siz ölüye bağlısınız ve ÖLÜYE BAĞLILIĞI KURTULUŞ GİBİ SUNMAYA ÇALIŞAN DÜŞÜNMEKTEN YOKSUN İNSANLARLA oyalanıyorsunuz..

  Bu nedenle, ben sitenize yorum yazmaktan vazgeçtim.

  “1923’TEN BERİ ATATÜRK’ÜN DİNSİZ OLMADIĞINI, LAİKLİĞİN DE DİNSİZLİK OLMADIĞINI KANITLAMAYA ÇALIŞAN ASKERLERİN DİKKATİNE” başlıklı bir yazıyı, defalarca göndermeme rağmen sitenizde yayınlamadınız…

  Ben hiçbir yalanı yanlışı, hiçbir katliam ve soykırımı Atatürkçülük olsun diye savunamam…

  “Sorgulanmayan bir dünya yaşamaya değmez!..” denilmiş… Benim işim dünyayı, hayatı, insanı, devleti ve toplumu sorgulamak!..

  Sizin işiniz ise kendinizi ve çevrenizi kandırmaktan ibaret….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir