KUTSAL; GERÇEK İNSAN -İnsan Gibi İNSAN- ATATÜRK !

ATAM


KUTSAL; GERÇEK İNSAN
İnsan Gibi İNSAN– ATATÜRK !

Dostlar,

Yukarıdaki başlıkla 2006’da yazdığımız bir derlemeyi paylaşmak isteriz sizlerle.
ATATÜRK’ü Anma Haftası bağlamında sitemizde çok sayıda dosya sunacağız sizlere. Şöyle başlıyoruz :

 

“İnsanlık tarihinin bu evresinde yaşayan Yüce Atatürk, insanlığa ve
Türk ulusuna öğretmen, aydınlatıcı, uyarlayıcı, kurtarıcı ve yaratıcı olmuştur.

Bugüne dek Yüce Atatürk hakkında kimi kez de moda şeklinde inceleme ve irdeleme yapılmışsa da Kutsallığını ve yüceliğini görerek ve bilecek anlayışa
tam varıldığını görmek mümkün olamadı ki; hâlâ hepimiz O’nun çeşitli yerlerde
ve mekânlarda olayları anlatmak için söylediği sözleri parça, parça okuyup
tam idrakine varmadan masal gibi okuyup geçmiş olduğumuz için bu günleri
ne yazık ki yaşamak durumunda kaldık. Ancak şu geçirdiğimiz karanlık günler de her şeyi emanet ettiği gençliğin (aklı genç, dogmalardan kurtulmuş) gönül gözleri yani aklı, idraki açılmış, gerçekleri görmüş ve kurtuluşunun tek yolu olan O Yüce kişinin fikirleri yolunda yürümeyi amaç ve ilk hedef olarak seçerek kendisinin ve gelecek kuşaklarınn mutluluğuna çalışmaya ve bu fikirleri paylaşmaya başlamıştır.”

*****

Dostlar,

Derinlikli felsefi incelememiz dolu dolu 9 sayfa.. Devamla şunları yazmaktayız :

  • Atatürk, insanlığa yüce gerçeği kendi devrinde ilk kez şöyle açıklamıştır:

  • “Ey arkadaşlar! Tanrı birdir, büyüktür… “İnsanlar iki devirde iki sınıfta incelenebilir.
    İlk devir insanlığın çocukluk ve gençlik dönemidir. İkinci devir insanlığın erginlik ve olgunluk devridir. İnsanlık ilk devirde tıpkı bir çocuk gibi, tıpkı bir genç gibi yakından ve maddi araçlarla ilgilenme ihtiyacı içindedir”.
  • “Tanrı kullarının gerekli olgunluğa varmasına kadar içlerinden seçtiği aracılarla insanlarla ilgilenmeyi tanrılık gereklerinden saymıştır…. (insanlığın medeniyete ulaşmadığı çağlar).
  • Artık insanoğlu ile aracılarla ilişki kurmayı gerekli görmemiştir. İnsanlığın anlayış derecesi, aydınlanma ve olgunlaşması dolayısıyla her kişinin Tanrının kendisine verdiği tanrısal kayra ile (ilhamla) doğrudan doğruya ilişki kurma yeteneğine ulaştığını kabul buyurmuştur.” (vicdan teşekkül etmişse)
  • Ne yazık ki, bu sözler, ne insanlık ne de Türk milleti tarafından anlaşılmıştır!
    Hâlâ tarikat hacı hocalarının peşinden gidiliyor.

*****

Ve şöyle bağlıyoruz :

Yüce Atatürk’ün 20. yüzyıl insanını aydınlatan ışıkları:

1-         TANRI birdir, gerçektir!
2-         Eskiden insanoğluna, insanlığını öğreten peygamberler, düşünürler gönderilmiş, böylece onlara tapma korkutma teması ile vicdanlarına
hitap etmeye, onları doğruya götürmeye çalışılmıştır. Bu devir artık geçmiştir.
3-         İnsanlar ilerleyerek, ahlaklı ve terbiyeli olarak, artık aracısız olarak
Tanrı ile temas kurmaktadırlar. (Vicdan)
4-         Gerçeği bilen kişinin hali her zaman neşeli olmaktır.
5-         KUSALLIK; hiçbir surette reddedilemez. Kutsal olan, gerçek kutsal fikir ile
bu fikre inanmış o fikrin bu günkü canlı temsilcisi olmuş kişidir.
6-         Kutsal kişinin yaydığı fikir ve bu fikrin SEVGİ (inanç) haline gelmesi ile
gerçek yaşam oluşur. Bu inancın tatbiki ile insanlık insanlığını bulur.
7-         Bedenden geçme üstünlük iddiaları gerçek değildir. Asıl üstünlük akılda olan yüceliktir.
8-         Yüce fikri yaşamak ve bunun başarısı, iç rahatlığının (mutluluğun) sebebidir.
9-         Aklın yeniden yaratılması, yüce fikirlerin işlenebilmesi için, aklın kendini bağlayan tüm boş inançlar ve eski fikirlerinden arındırılması gerekir.
10-      Dilin arı ve yalın olması gerekir.
11-      Gerçeği bilme ve inanmanın verdiği zevk, haz ve mutluluk her türlü maddi makamdan çok daha yücedir.
12-      İnsanın gücüne ve gelişimine sınır yoktur.
13-      Tek gerçek insandır.
14-      “Gerçek” ancak can verecek kadar özveriyle elde edilir.
15-      Tüm dinlerin taassubu insanlığı felaket ve acınacak duruma düşürmüştür.
16-      İnsan kendine karşı sorumludur.
17-      İnsan anlayıştır.
18-      Bütün insanlık bir bütündür, bir bedendir, ayrılmazdır.
Bu bütünlük mutlaktır. Milletler bu bedenin uzuvlarıdır.
Her birinin sağlıklı mutlu olması insanlık bedeni için koşuldur.
19-      İnsanlık BİR İNSAN’dır.

İnsanlık sana sevgi ve saygı sunar KUTSAL KİŞİ!!

*****

Okumalısınız Dostlar, bu çok emekli irdelemeyi baştan sona özenle okumalısınız.
Hem de birkaç kez.

GERÇEK_KUTSAL_INSAN_ATATURK

Sevgi ve saygı ile.
11 Kasım 2013, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir