Tamamlayıcı sağlık sigortası neyi, nasıl tamamlayacak?

Dostlar,

AKP hükümeti sağlık hizmetlerinin bedelini insanların primlerine = ek sağlık vergisine yüklemekle kalmadı.

Bu primlere = ek sağlık vergisine karşılık “çekirdek düzeyde temel güvence paketi” sağlıyor SGK. Trafik sigortası gibi, daracık, çook temel düzeyde.
Azıcık dışına çıkınca cepten ödemeler başlıyor..
Kamusal finasman giderek kısılıyor, cepren ödemeler artırılıyor.

AKP, sağlık poltikalarının balayı döneminde bu alandan epey oy aldı.

  • Sağlıkta balayı dönemi bitti ve artık dişler gösteriliyor.

“Azıcık” sosyal sağlık politikaları Obama’yı 2. kez iktidar yaptı.

Ülkemizde ise tersi olacak ve AKP vahşileştirdiği /ölçüsüz piyasalkaştırdığı
sağlık hizmetleri yüzünden de tepe taklak olacak görünüyor..

“Tamamlayıcı – destekleyici sağlık sigortası” denen ucube hakkında,
söz konusu Yönetmelik SGK tarafından yayımlandıktan sonra bir irdelemeyi bu sitede daha önce yapmıştık (http://ahmetsaltik.net/sgk-guvenceyi-kisiyor-teminat-cebimizi-yakacak/ ve http://ahmetsaltik.net/saglikta-dovizle-vurgun/).

Ankara Tabip Odası yayını HEKİM POSTASI’nda (Kasım 2012) yer alan bu yazıyı da sizlerle paylaşmak istedik.

Çağrımızdır : Türkiye, SAĞLIK KOOPERATİFLERİ‘ni konuşmaya başlamalıdır.

Sevgi ve saygı ile.
27.11.12, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

===================================================

Tamamlayıcı sağlık sigortası yürürlüğe girdi
Tamamlayıcı sağlık sigortası neyi, nasıl tamamlayacak?

Kansu Yıldırım
HEKİM POSTASI, Kasım 2012
Ankara Tabip Odası aylık yayını

Geçtiğimiz günlerde Medical Park Hastaneler Grubu ve MAPFRE Genel Sigorta işbirliğinde ilk kez “tamamlayıcı sağlık sigortası” yürürlüğe girdi.

Tamamlayıcı sigortanın çok uygun fiyatlara yaptırılabilecek bir tür özel sağlık sigortası olduğu ve hastaların tek kuruş fark ödemeden söz konusu hastane grubunda tedavilerini tamamlayabilecekleri söylense de, sigorta tipinin ayrıntıları çoğu kişi tarafından bilinmiyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı bünyesinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 28 Haziran 2012’de bir Genelge yayımlayarak “Tamamlayıcı
veya Destekleyici Sağlık Sigortası
” hakkında kimi düzenlemeler yapmıştı.

Genelge kapsamında SGK, Kurum tarafından kapsama alınmayan, kapsama alındığı halde kısmen karşılanan, yani cepten ek ücret ödemesi yapılan ya da “bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği” durumlarda devreye giren özel sağlık sigortası türünü yürürlüğe koymuş olacağını duyurdu.

SGK sitesinde 10 Temmuz 2012’de yer alan bilgilendirme duyurusuna göre, tamamlayıcı sağlık düzenlemesi ile önceden ek ücret, otelcilik ücreti gibi hastalar tarafından cepten ödenen kısımların sigorta şirketleri tarafından ödenmesi sağlandı. Kurum tarafından ödenmesi gereken sağlık hizmetleri Kuruma, ek ücretin ise özel sigorta şir ketlerine fatura edilebilmesinin önü açıldı.

Ayrıca, sigorta şirketleri ve hastanelerin bir sağlık hizmetinin fiyatı konusunda kendi aralarında anlaşması durumunda, sağlık hizmet bedelinin SUT fiyatı Kuruma, SUT’un üzerinde kalan kısmı da sigorta şirketine fatura edilebilecek. SGK, Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri (estetik girişimler, akupunktur gibi alternatif tedaviler vs.), ek ücret tutarları ve otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar ile sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları üzerinde kalan tutarları, yeni sistemin kapsadığı hizmetler içinde sayıyor.

Ne var ki, hukuksal düzenlemeler gereği hasta katılım payları özel sigorta kapsamında değil. SGK, tamamlayıcı sağlık sigortasının katılım paylarını da kapsaması için mevzuatta değişiklik çalışmaları yapıldığını da duyurdu.

Özel sektör nasıl değerlendiriyor? Tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti vermeyi planlayan şirketler, tamamlayıcı sağlık sigortası alanların özel hastanelere ödenen ek ücretler ile kamu hastanelerine ödenen yatak ücretlerini özel sağlık sigortasına yansıtılabilecek olmalarını bir avantaj olarak görüyor. Yeni düzenleme ile SGK tarafından kapsama alınmayan bazı harcamalar, tamamlayıcı sağlık sigortası ile kapsama alınabildiğinden, sigortası olanlar için iyi bir sağlık hizmetinin
önü açılıyor.

Özel hastane işletmecileri ise tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık kuruluşlarının kapısının hastalara açılacağının altını çiziyor. Mevcut sistemde SGK ile sözleşme yaptıkları dal ve hastaneler için SUT fiyatlarının %30 ile % 90’ı arasında değişen farkı vatandaştan istediklerini belirten Universal Hastaneleri Grubu CEO’su
Esat Erkuş konuyla ilgili bir röportajında, SUT fiyatlarının 4 katına varan farkı artık tamamlayıcı sigorta şirketlerinden alacaklarını tahmin ettiklerini söyledi.

Sağlığın finansmanı özel sigortaya devredildi

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, tamamlayıcı sağlık sigortasının gösterilmeye çalışıldığı gibi nitelikli sağlık hizmetinin önünün açmayacağını, “T$$” şeklinde ifade ettikleri tamamlayıcı sağlık sigortası sisteminin sağlıkta soygunun yeni bir türü olduğuna dikkat çekiyor. Bu sistemin vatandaşın cebinden daha çok para çıkması anlamına geldiğini dile getiren TTB açıklamasında, “T$$”’in devreye girmesiyle
sağlık sisteminde yaşanacak olumsuzluklar şöyle sıralanıyor:

GSS, hastaların ihtiyaç duyduğu bütün sağlık hizmetlerini kapsamamaktadır/ kapsamayacaktır ve tamamlayıcı sağlık sigortasının yürürlüğe konmak istemesi
bunun bir ifadesidir.

İkinci olarak, “temel teminat paketi” içinde yer almayan sağlık hizmetleri için vatandaşların ceplerinden para ödemeleri gerekmektedir.

Üçüncüsü, kimi sağlık hizmetleri “temel teminat paketi” içinde yer alsa bile,
SGK tarafından kısmen ödenecek; kalan bölümü vatandaşların cebinden çıkacaktır.

Dördüncüsü, GSS kapsamında verilen sağlık hizmetleri “düşük standartta” olduğundan, hastalar “yüksek standartta” sağlık hizmeti için ayrıca para ödemek zorundadırlar.

Beşincisi, hükümetin bütün vaatlerinin aksine, sağlığın finansmanında
“özel sigorta” devreye girmiştir.

Bir başka itiraz da sigortacılık konusunda danışmanlık yapan firmalardan gelmiştir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası sistemiyle oluşacak başlıca sıkıntıyı, tamamlayıcı ve destekleyici sağlık hizmetleri kapsamında muayene ücretlerinin yer almamasına bağlayan şirketler, özel veya kamu hastanesine gidildiğinde verilecek olan ve emeklilerin aylıklarından kesilen muayene ücretlerinin hastalar tarafından ödeneceğini söylemektedir.

Bu çerçeveye göre, muayene ücretleri özel sağlık sigortası kapsamında
yer almayacak
tır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir