Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez Hükümet’ten geldi!

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı
bu kez Hükümet’ten geldi!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekillerince 30 Ekim 2018 günü TBMM’ye sunulan ve hekimlerin istemlerinin karşılanması bir yana; yakıcı mağduriyetler yaratan, sağlıkta şiddet konusunda işe yarar somut hiçbir adım atmayan, “KHK ve Güvenlik Soruşturması” gerekçesiyle binlerce hekimi işsizliğe mahkûm edecek olan, haktan, hukuktan, en temel vatandaşlık haklarından uzak, bütünüyle kötü niyetli bir yasa önersisi ile karşı karşıya kalmış durumdayız.

Türk Tabipleri Birliği olarak; buradan açıklıkla ifade etmek istiyoruz ki;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman’ın İstanbul’da öldürülmesi sonrasında sarf ettiği; “Sağlıkta şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır cezaya çarptırılmalarını temin edecek düzenleme” sözleri ile Meclise sunulan taslak arasında en ufak bir bağlantı söz konusu değildir. Sağlık ortamındaki şiddet nedeniyle saldırıya uğrayacak her hekimin, her sağlık çalışanının sorumlusu içi boş bir taslakla “şiddet yasası çıkarıyoruz” yaygarası yapan ve sağlıkta şiddet karşısında ciddi hiçbir adım atmayan iktidar hükümeti olacaktır.

Binbir emekle kazanılmış hekimliğin, ihtisasın, üst ihtisasın, hiçbir hukuksal sürece bağlı kılınmadan, kimlerin hangi ölçütlerle karar verdiği anlaşılmayan “KHK ve Güvenlik Soruşturmaları” ile hekimlerin elinden alınmasının yasal kılıfı olan bu yasa maddesini TBMM’ye getiren AKP hükümeti, Anayasa’da tanımlanmış en temel haklara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, hepsinden önemlisi bir arada yaşama ilkelerine aykırı, binlerce hekimin işsizliğinin ve açlığa mahkûm edilmesinin, hastaların bu hekimlerden yoksun kalmasının sorumlusu olacaktır.

Bu maddelerin yanı sıra aile hekimliğinde hak yitiklerine yol açan; hastanelerin “Sağlık Bakanlığına” bağlı döner sermayelerinin “Maliye Bakanlığının” inisiyatifine bırakılmasını amaçlayan; Tabip Odalarının hekimliğin uygulanmasındaki etkisini sınırlamaya çabalayan bu “Yasa Önerisine” karşı tüm hekimler, sağlık çalışanları ile birlikte karşı duracak ve tepkilerini gösterecektir.

  • Kötülüğünüzü,
  • hekimleri işsizlik, yoksulluk ve açlıkla tehdit etmenizi,
  • hekimlerin ölümlerini sıradanlaştırmanızı,
  • her fırsatta sermaye ve yandaşlara rant aktarmanızı,
  • meslek örgütümüzü yok sayan antidemokratik, dinlemeyen tavrınızı kabul etmiyoruz.

Bu nedenle, sağlıkta şiddete karşı, “şiddeti önleme yasa tasarısı” istemli “nöbet eylemlerini”
bu yasa önerisinin tüm maddelerine karşı

HEKİMLER KANDIRMACA DEĞİL, HAKLARINI İSTİYOR NÖBETLERİ”ne çeviriyor,

bütün gücümüzle, tüm sağlık kurumları ve kent meydanlarında sesimizi duyuracağımızı, TBMM’de bu yanlış ve hekim karşıtı yasa önerisini durdurup, sorunlarımızın çözümüne ilişkin maddeler içeren bir yasa önerisisine dönüşmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi
ilan ediyoruz.

(http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=859d52be-dccd-11e8-b0cd-0573319e83b8, 31.10.2018)

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

“Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” için tıklayınız. 

=======================================

Yazıklar olsun AKP’nin bu berbat “yönetimi” ne (!)

“Erdoğan gene kandırılıyor mu??” masallarına kanacak halimiz de yok artık..

Direneceğiz ve kazanacağız..
Çünkü istemlerimiz haklı ve meşru!

Sevgi ve saygı ile. 05 Kasım  2018, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD     Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net    profsaltik@gmail.com

“Emek – Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz!

“Emek – Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz!

Dün (03.08.2018) sonuçlanan ve piyonların müebbet hapis cezaları aldığı yargılamanın Adalet’i sağladığına kimse bizi inandıramaz.

10 Ekim’de yitirilen insanlarımız için Adalet, ölümleri ile sonlanan “Emek – Barış ve Demokrasi” yürüyüşünün yeniden başlatılması ve hedefine varması ile sağlanacaktır.

Saygılarımızla,  04.08.2018

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Sağlıkta Şiddet Can Almaya Devam Ediyor!

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen,
bu gün görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Medikal firma temsilcisi olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı Berilgen’i silahla vurarak ağır yaraladı. Ancak meslektaşımız tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak saldırıyı kınıyor, Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen’in ailesine ve tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz.

Bir kez daha Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ve ölümlere alışmayacağız” derken, olayla ilgili tüm gelişmelerin takipçisi (AS: izlemcisi) olacağımızı kamuoyuna duyururuz. (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/siddet-6707.html, 25.05.2017)

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi
============================
Dostlar,

Biz de büyük acı duyarak, üyesi olduğumuz TTB’nin (Türk Tabipleri Birliği) basın açıklamasını paylaşıyoruz.

Sağlı Bakanlığını ve AKP iktidarını, meslek örgütümüz TTB’nin sorunun çözümüne ilişkin önerilerini, “dediğim dedik ilkelliği” ni bırakarak, AR – TIK dikkate almasını istiyoruz. Hazırlanmış ve Sağlık Bakanlığı’na sunulmuş kapsamlı raporlarımız var :

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI 
(http://www.ttb.org.tr/siddet/images/file/itocalistay.pdf, 76 sayfa, pdf, 2009)

Bu sağlıkçı cinayetlerinin gerçek sorumlusu – azmettiricisi; SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM (Health Transformation) adı altında Haziran 2013’ten bu yana 14 yıldır akıl dışı dayatmayla sürdürülen piyasacı, en çok (maksimum) kâr odaklı, IMF – DB güdümlü kökü dışarıda uydu vahşi politikalar ve uygulayıcılarıdır.

Onları tarih ve kamuoyu önünde teşhir ediyoruz.. Yazıklar ve utançlar olsun!

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
Türk Tabipleri Birliği Üyesi, Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net    profsaltik@gmail.com

TTB : Hopa Sel Felaketi Doğal Afet Değildir!

 

 

Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ne yazık ki sekiz vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, üç kişinin kayıp olduğu bilinmektedir. Selden etkilenen 19 kişi ise halen tedavi altındadır.

TTB olarak, bu olayın tek başına doğal bir felaket olmadığı, Doğu Karadeniz Bölgesinde yaratılan ekolojik sorunların bir sonucu olduğu görüşündeyiz. Ne yazık ki Doğu Karadeniz Bölgesi, son yıllarda hidroelektrik santrallerin (HES) istilası altındadır.

Derelerin önü enerji elde etme hırsıyla tutulmuştur.

Ayrıca Karadeniz Sahil Yolu, derelerin denize ulaşmasını önleyen bir bariyer olarak durmaktadır.

Acı olan başka bir durum, bölge halkının HES’lere karşı mücadele sürdürdüğü,
HES’lerin kurulMAması için direndiği, üstelik bu nedenle Devletin kolluk güçleri ile
karşı karşıya geldiği gerçeğidir. Geçtiğimiz yıllarda defalarca (AS: kezlerce!) basından izlediğimiz gibi, bölge halkı en yerel unsurlarıyla (AS: ögeleriyle), HES’lerin ekolojik dengeyi alt üst ettiğini haykırmış, buldozerlerin önüne çıkmış ancak AKP yöneticileri tarafından terörist olmakla, ideolojik olmakla suçlanmış ve marjinalleştirilmiştir.

Felaketin sorumlusu, bölge halkının itirazlarına karşın bölgenin ekolojik dengesini bozan iktidar ve yüzyıllardan beri akıp giden suların önüne enerji santralleri kurmaya çalışan zihniyettir..

Sonuçta, yaratılan ekolojik felaketin sonuçlarını yine bölge halkı canıyla ödemektedir.

Hopa’da yaşanan sel felaketinin sağlık sonuçları sadece (AS: yalnızca) ölen ve yaralananlar değildir. İlçenin içme suyunun (AS: şebekesinin) sular altında kalması, kanalizasyon şebekesiyle kirlenmesi söz konusudur. Bu durumda ilçede yaşayanlar suyla bulaşan salgın hastalıkların tehditi altındadır. Yaşanan felaketin sonuçlarının en aza indirilebilmesi için ivedi olarak yapılması gereken, Sağlık Bakanlığı yerel örgütünün ve belediyenin halka güvenli su sağlamasıdır.

Ölenlerin yakınlarına sabır, tedavi altındakilere acil şifalar diliyoruz.

TTB olarak en kısa süre içinde bölgeye bir ekip gönderilmiş olup ayrıntılı rapor ilerleyen zamanlarda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
(http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hopa-5549.html26.08.2015)

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

===============================

Dostlar,

Bizim de üyesi olduğumuz TTB (Türk Tabipleri Birliği), son derece yerinde saptamalarla
özlü ve aydınlatıcı bir basın açıklaması yapmış oluyor..

Bu sitede kapımızı çalan çevresel tehditler hakkında çok yazıldı.
Özellikle Sayın Prof. Dr. D. Ali Ercan‘ın görsel sunularına yer verildi.
(Örn. http://ahmetsaltik.net/wp-admin/post.php?post=30577&action=edit)

Bizim “Çevre ve İnan Sağlığı” dosyamız da epey kapsamlı..
(http://ahmetsaltik.net/?s=Cevre_ve_Insan_Sagligi_Ahmet_Saltik)

Son olarak da ÇEVRENİN KORUNMASININ YURTTAŞIN ANAYASAL HAKKI VE ÖDEVİ OLDUĞUNU… vurgulamak istiyoruz :

Anayasa md. 56 : 

– Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek
Devletin ve vatandaşların ödevidir…. 

AKP’nin ülkenin taşını toprağını ranta kurban eden politikalarının ağır faturalarını
yine gariban, AKP’ye “oy” boca eden halkımız ödemekte.. Ödeyecek de “oy” verirse gene!

Karadeniz otoyolunun bölge ekosistemini alt üst edeceği ve felaketlere çağrı yapacağı
çooook yazıldı çizildi; AKP hiiiiç dinlemedi!

Özellikle Doğu Karadeniz’de çoook sayıda HES’in (Hidro – Elektrik Santral) bölgesel ekosistemi ciddi biçimde bozacağı da çok yazıldı – çizildi, AKP iktidarına rapor edildi..

Sonuç geldiğimiz yerdir…
Orada (Hopa’da) son 500 yılın en şiddetli yağışı olduğunu söyledi bir AKP’li vekil (Orman ve
Su İşleri Bakanı Prof. Veysel Eroğlu
).. Oysa Meteoroloji kayıtlarına göre yakın geçmişte
(23 Eylül 2012’de) bu sonkinden de fazla yağmur almıştı Hopa.. 338,7 kg/m2).
8 yurttaşın canına mal olan ve büyük maddi yitik doğuran bu son sel yıkımında 220 kg / m2 yağış alınmıştı Hopa.. Bunca HES yapılmamıştı ve Doğal bir olaydı onca bol yağış.
Şimdi ise, daha az yağış bile bereket yerine “felaket” oluyor..

Sen çok yaşa AKP rantçı çevre düşmanlığınla..

Ankara… kaçıncı kez yağmur başkenti teslim alıyor, utandırıcı görünümler  çıkıyor..
Ankara’nın 22 yıllık sürekli belediye başkanı İ. Melih Gökçek neden kalıcı çözüm üret(e)miyor?? Halkımız bunları sorgulamadan neden Gökçek’i 5. kez seçti??
(seçim hileleri???)

Ekonomiden tutun çevreye, iç politikadan tutun can ve mal – güvenliğine, terörden tutun
dış politikaya dek… yaşamın tüm alanlarında yaşanan tam bir AKP ÇÖKÜNTÜSÜDÜR!

Eh artık Türk halkı; 1 Kasım 2015’te, Bay RTE’nin zoraki yinelettiği genel seçimde
1 Kasım 1922’de Saltanat’ı kaldıran halk olarak, 13 yıllık tek başına AKP istibdadına ve
RTE sultasına son verecektir !?
Ya da ne şehit ne gazi, pisi pisine Niyazi olmaya devam..
Hopa’lı Yurttaşların acılarını yürekten paylaşıyoruz..

Sevgi ve saygı ile.
27 Ağustos 2015, Tekirdağ

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Akçakale Sınırı’ndan Türkiye’ye Sığınmacı Geçişi Hızlı Değerlendirme Raporu


Akçakale Sınırı’ndan Türkiye’ye Sığınmacı Geçişi
Hızlı Değerlendirme Raporu

TTB_logosu
Türk Tabİplerİ Bİrlİğİ, Akçakale Sınırından Türkİye’ye sığınmacı geçİşİnİ, sığınmacıların genel durumunu ve sağlık sorunları İle İlgİlİ SAPTAMA ve önerİlerİnİ raporlaştırdı.

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Bölge Tabip Odaları adına bir kurul,
Suriye Tel Ebyad kentinde yaşanan çatışmalardan kaynaklı olarak Tel Ebyad’da yaşayan insanların Akçakale sınır kapısına yığılması üzerine sığınmacıların sağlık sorunlarını gözlemlemek, tespitler yapmak ve raporlaştırmak üzere Akçakale’de incelemelerde bulundu. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay ve Şanlıurfa Tabip Odası Üyesi Dr. Bulut Ezer’den oluşan heyet tespit ve önerilerini raporlaştırdı.

Okumak için lütfen tıklar mısınız??

AKCAKALE_SINIRINDAN_TURKIYE’YE_SIGINMACI_GECISI_RAPORU

Sevgi ve saygı ile.

28 Haziran 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com