ADD’den Suriye Üzerinde Düşürülen Uçağımızla İlgili Açıklama / Press Release by Ataturk Society of Turkey on downed Turkish plane

“Suriye Üzerinde Düşürülen Uçağımızla İlgili Açıklama”

“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi Cumhuriyetimizin doksan yıllık dış politika ilkesidir.
Yine, Atatürk’ün sözleriyle;

“Savaş zorunlu ve yaşamsal olmalıdır. Öldüreceğiz diye yurdumuza saldıranlara karşı, ‘ölmeyeceğiz’ diye savaşa girebiliriz. Bu, nefsi müdafaadır. Milletin hayatı tehlikeye girmedikçe SAVAŞ CİNAYETTİR.”

Cumhuriyetimizin doksan yıldır titizlikle korunan bu çok önemli dış politika ilkesi, ne yazık ki son birkaç yıldır, BOP Eşbaşkanlığı çerçevesinde unutulmuş, ülke, ABD’nin Ortadoğu çıkarları doğrultusunda, maceralara sürüklenmektedir.

İki yıl öncesine kadar “sıfır sorun” ilkesi ile, karşılıklı dostluk siyaseti yürüttüğümüz komşu Suriye ile;
ABD ve İsrail’in Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında yürüttükleri, Irak sonrası, Suriye’yi yeniden yapılandırma planı dışında ülkemizi ve ulusumuzu doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren ne olmuştur da, bu gün gelinen noktaya gelinmiştir?

Yaşanan olay; sürdürülen yanlış, ulusal olmaktan çok “eşbaşkanlık” gereği hatalı politikaların sonucudur.

Dileriz geç olmadan bu olaydan DERS alınmıştır:

Türkiye ulusal çıkarlarını “eşbaşkanlık” yoluyla savunamaz.

Türkiye “yurtta barış, dünyada barış” ilkesini “eşbaşkanlık” yoluyla çiğneyemez.

İktidarı; ulusal çıkarlarımızın gereğini yerine getirmeye, hatalı, yanlış, ülkeyi maceralara, hatta bölünmeye kadar götürecek politikalardan acilen vazgeçmeye,

Muhalefeti; sorunu, TBMM gündemine getirip dış politikalarımızın acilen ulusal çıkarlar doğrultusunda yeniden belirlenmesine katkı koymaya ve

Basını; artık kolaycı bir yaklaşımla TSK’yı kusurlu göstermek alışkanlığı yerine,
ulusal çıkarlarımızın gözetildiği, bir dış politikaya dönülmesine katkı sağlamaya,
gerçek görevini yapmaya,

ÇAĞIRIYORUZ !..

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi
23.6.2012, www.add.org.tr

www.ahmetsaltik.net

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“ADD’den Suriye Üzerinde Düşürülen Uçağımızla İlgili Açıklama / Press Release by Ataturk Society of Turkey on downed Turkish plane” üzerine 2 yorum

  1. temennimiz dostça barış ve ülkemizi kaosa sürüklemenin anlamı yok.evet saldırıyı kınıyorum, ama barışcil bir antlaşma istiyoruz.Aydınlatığınız yazınızıda umarım duyarlı toplum anlamıştır. Sayın Ahhmet Saltık teşekürler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir