KADINLAR DEVLETE DEĞİL, KENDİLERİNE AİTTTİR; KÜRTAJ HAKKI KADINLARIN YAŞAM HAKKIDIR!

Kurtaj_ve_sezeryan_hakkinda_RTE’ye_TTB_yaniti_29.5.12

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“KADINLAR DEVLETE DEĞİL, KENDİLERİNE AİTTTİR; KÜRTAJ HAKKI KADINLARIN YAŞAM HAKKIDIR!” üzerine bir yorum

 1. Dostlar,

  Türk Tabipleri Birliği (TTB) KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU’nca yayımlanan sizinle paylaştığımız metni bütünüyle onaylıyoruz.
  (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/haber-3194.html, 29.5.12)

  TTB ise kurumsal görüşünü yarın, 30.5.2012 günü bir basın açıklaması ile duyuracak.

  Bu gün (29.5.12) günü ise, yeni bir haber geldi..
  Başbakan “talimat” vermiş.. Kürtaj uygulaması 4 haftaya / veya 4 hafta geriye (10 hafta yerine 6 haftaya) çekilecekmiş.. İlgili yasa değiştirlierek.. Ne biçim demokrasi ve güçler ayrılığı ise, Başbakan “talimatı” ile yasa değiştiriliyor. TBMM başkanının ağzı açılmıyor. Bekir Coşkun’a göre bu “Kanun Gücünde Çene”!

  Oysa bu yetki yalnız ve yalnızca TBMM’nin.. Yasa değişiklikleri veya yeni yasa önerileri Anayasa’nın 87. ve 88. maddelerine göre TBMM başkanlığına arzedilir, anayasal süreç yürütülür ve yasa teklif (vekillerden) / tasarıları (Hükümetten) TBMM’nin uygun gördüğü biçimde çıkar, çıkmaz, değiştirilir vs.

  Bilindiği gibi 1983’te 2827 sayılı yasa ile 10 haftaya dek gebelikler, isteme bağlı olarak yasal çerçevede sonlandırılabiliyor. Bu süreyi 4 haftaya çekmek, pratik olarak olanaksızlaştırmak demektir. Çünkü kadın, adeti geciktiğinde en az 2 haftalık gebedir. Ultrason (USG) ile bu denli erken gebelik yakalanması çok güçtür. Karın USG’si ile 7., vaginal probla USG’de ise ancak 6. haftada gebelik kesesi görülebilir.

  Kanda gebelik testi yaptırmak gerekir. Bu test de adet gecikmesinden 4-5 gün kadar sonra güvenilir sonuç verebilir. Özellikle kırsal kesimde alt sosyoekonomik katmandan kadınlarımızın bu olanakları yakalaması son derece güçtür. Dolayısıyla hemen hemen tüm kürtaj istemlerinin 4 haftayı geçtiğinde dile getirilmesi söz konusu olacaktır ki, bu kez de çıkarılması düşünülen yasal değişiklik engeline takılacaktır.

  İnsanların, beklenen adetlerinde gecikme gözlemeden kanda gebelik testi yaptırması mı beklenecektir? Üstelik 2 gün ara ile yineleyerek gebelik hormonu denilen beta-HCG artışının katlanmasını izlemesi mi istenecektir?

  Bırakalım Türkiye’yi, Dünya pratiğinde de böylesi bir rutin uygulamaya konamaz.

  Pratik olarak istemli düşüğün tümüyle yasaklanması anlamına gelir “4 hafta” sınır..

  2827 sayılı yasadaki10 haftalık süre bilimsel gerekçelere dayanmaktadır hatta kimi ülkelerde bu süre 12-14 haftadır.

  Üst katmanlardan kadınlarımız bu sorunlarını
  görece daha kolay çözebileceklerdir.
  Kaldı ki bu katmanlar etkili doğum kontrol yöntemlerine de daha rahat erişmekte ve kullanmaktadırlar. Özetle Başbakan’ın gazabı gene garip-gureba, fakir-fukara kadınlarımıza faturayı kesmektedir ve onlar cezalandırılacaktır.

  Hem halkımızın bilgisine sunmak isteriz;
  hem de bu boyutlarıyla Sağlık Bakanı’nın
  ve Başbakan danışmanlarının konuyu Sn. Erdoğan’a mutlaka duyarlıkla sunmasını dilemekteyiz..

  Bir de : Anne karnındaki ceninin Başbakana göre kürtajla öldürülmesi söz konusu ise bu işlem gebeliğin 4. veya 6. haftasına dek yapıldığında cinayet olmayacak mıdır? Bu süre belirlemesini bilimsel ölçütü var mıdır? Ceninin kalp atışlarının
  6. hafta sonunda başladığını da belirtmiş olalım..

  Kürtaj = İstemli düşük (induced abortion)
  bir temel insanlık hakkıdır.

  Azaltılmasının en etkili yolu ise topluma yaygın biçimde modern kontraseptif (gebeliği önleyici) yöntemleri sunmak ve üreme sağlığı eğitimi vermektir.

  Anayasa’nın 41. maddesi de Devleti bununla açıkça yükümlü kılar.

  AKP artık mide bulandırmaya başladı.
  Sonun başlangıcında, tüm topluma savaş ilan etmiş gibi.. Ülkemizin sağduyuya ve bilimsel akılcılığa gereksinimi öyle çok ki..

  Umudumuz hem halkımızda, hem bir bölüm AKP seçmeninde hem de bir bölüm AKP yöneticisi-milletvekilinde.. Türkiye 2 Recep’e de kalmayacak elbet..

  Recep&Recep de tarihin derinliklerinde
  hak ettikleri yeri bulacaklar, az kaldı..

  Ülkenin hızla bir dinci faşizme sürüklendiğinin ayırdındasınız değil mi??

  Ne çok kuşatma adımı atıldı, atılıyor giderek..
  3 örnek : Afyon’da açık havada bira içme yasağı,
  yurt dışındaki pek çok internet sitesine erişimin engellenmesi, 4+4+4 ve “tek din” mucizeleri..

  Encamınız hayırlı ola ey AKP’liler..

  Sevgi ve saygı ile.
  29.5.12, Ankara

  Dr: Ahmet Saltık
  Ankara Üniv. Tıp Fak.
  http://www.ahmetsaltik.net

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir