Etiket arşivi: salgınla mücadele ve aşı üretimi

Geleceğe Umutla Bakabilmek, Sağlıklı Bir Toplum Hayal Edebilmek İçin Artık Değişim Zamanı!

Geleceğe Umutla Bakabilmek, Sağlıklı Bir Toplum Hayal Edebilmek İçin Artık Değişim Zamanı!

TTB Haberler

 

 • Yalnızca 2022’de 2.685 genç hekim yurtdışında çalışma için başvurmuş ve son 10 yılda yurtdışına gitmek için başvuran hekim sayısı 40 kat artmışsa,
 • Türkiye’de günde ortalama 80’den fazla sağlıkta şiddet vakası yaşanıyor ve hekimlerin %84’ü meslek yaşamlarında en az bir kez fiziksel veya sözel şiddete uğruyorsa,
 • Son 10 yılda 110 bini aşkın sağlıkta şiddet bildirimi yapıldıysa,
 • Aylarca randevu sırası bekleniyor; gelen hastaya beş dakikada bir muayene reva görülüyorsa,
 • Türkiye’de önlenebilir herhangi bir risk kategorisinde bulunan doğumların oranı %35,2 ve hiçbir risk kategorisinde bulunmayan doğumların oranından yüksekse,
 • Türkiye, cinsel sağlık ve üreme sağlığında (CSÜS) kadın-erkek eşitsizliği sıralamasında 2022 yılı raporuna göre 146 ülke içinde 124. sırada ise,
 • Özel hastanelerde başvuru başına ortalama maliyet devlet hastanelerine göre 2021 yılında %255 daha çok olmuşsa,
 • Özel sağlık kurumu ve yatak sayısındaki artış kamu sağlık kurumu artış hızının beş katını geçmişse,
 • Türkiye’de yıllara göre toplam sağlık harcamalarının GSYH içindeki payı 2002’de %5,4 iken 2021’de %4,9’a düşmüşse,
 • Sağlık Bakanlığı kurumlarında 2002 yılında 11.000 olan taşeron işçi sayısı 2021 yılında 252.626’ya, neredeyse 23 katına çıkmışsa,
 • Yaşadığımız felaketlerde salgınla mücadele ve aşı üretiminde önemli rolü bir kez daha anlaşılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 12 yıl önce kapatılmışsa,
 • 2009’dan bugüne 36 üniversite ile 101 eğitim ve araştırma hastanesi arasında birlikte kullanım protokolü imzalanmışsa;
 • Bu protokoller ile sağlık hizmeti sunumu önceliğe alınırken eğitim içeriği gözetilmeden, nitelikten ödün veren, niceliğe odaklanan bir anlayış hakim (egemen) kılınmışsa;

Emeğimizin kıymetinin (değerinin) bilindiği sağlıklı bir gelecek umut edebilmek için,

Artık Değişim Zamanı!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi