Etiket arşivi: Safety and health at work

World Day for Safety and Health “at work” 28th April 2013

Dostlar,

28 Nisan, 2003’ten bu yana her yıl
“Dünya İş Sağlığı Günü”
olarak değerlendiriliyor.

İş kazası ve meslek hastalıkları kurbanları anılıyor.

Bu yıl ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) aşağıdaki metni yayımladı.

Türkçemize çevirisini aşağıda sunuyoruz…

Tüm emekçilere selam olsun!

Özellikle iş kazası – meslek hastalıkları yüzünden yitirdiğimiz emekçileri
şükranla anıyoruz.

İş kazası – meslek hastalıkları yüzünden, değişen düzeylerde
geçici ya da sürekli engelli kalan emekçilerimizi de..

 • EMEĞE SAYGI İNSAN OLMANIN BAŞ KOŞULUDUR..

Unutmayalım ki, tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı,
Avrupa Sosyal Şartı (Konvansiyonu) tarafından da taa 1961’de 3. maddede tanımlanmıştır. Türkiye bu Konvansiyon’a 28 yıl sonra 1989’da taraf olmuştur.
Dolayısıyla, Anayasanın 90. maddesi uyarınca hukuksal olarak kendisini bağlamıştır (birtakım çekincelerle). Gereğini yapmaması durumunda, AİHS uyarınca AİHM katında yargılanma yaptırımı ile karşılaşabilecektir. İş mahkemelerinin, Yargıtay’ın İş Hukuku Dairlerinin, Danıştay’ın ve bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi’nin bu uluslararası bağlayıcı hukuk normlarını dikkate alması çok doğal ve beklenenidir.

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) 2011 Verileri

 • 2011’de 69 227 İş Kazas’nda (İK) 1 700 emekçi yaşamını yitirdi,
  1.668 emekçi sürekli iş göremez duruma geldi.
 • Saptanan 697 (Devede kulak!) Meslek Hastalığı (MH) sonucunda 217 emekçi sürekli iş göremez duruma düştü….

SGK verilerine göre, 2011’de İK + MH nedeniyle yaşamını yitirenlerin geride kalan hak sahibi 6 bin 182 kişiye gelir bağlandı.

 • 2010 ile karşılaştırıldığında, 2011’de kayda giren iş kazalarında %10,
  meslek hastalığında % 31 artış yaşandı.

İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri : İş Yasası (4857 sayılı) md. 77 :

 • İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli
  her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak,
  işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

Dünyada ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda en güncel bilgilere erişmek üzere, sitemizde yer verdiğimiz ve 16.4.13’te güncellediğimiz dosyaya bakılmalıdır. (http://ahmetsaltik.net/turkiye-ve-dunyada-isci-sagligi-ve-guvenligi/)

Sevgi ve saygı ile.
28.4.2013, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

============================== 

World Day for Safety and Health “at work” 28th April 2013

Safety and health at work

Every 15 secondsa worker dies from a work-related accident or disease.

Every 15 seconds160 workers have a work-related accident.

Every day, 6,300 people die as a result of occupational accidents or work-related diseases – more than 2.3 million deaths per year. 317 million accidents occur
on the job annually; many of these resulting in extended absences from work.

The human cost of this daily adversity is vast and the economic burden of poor occupational safety and health practices is estimated at 4 per cent of global
Gross Domestic Product (GDP) each year.

The safety and health conditions at work are very different between countries, economic sectors and social groups. Deaths and injuries take a particularly heavy toll
in developing countries, where a large part of the population is engaged in hazardous activities, such as agriculture, fishing and mining. Throughout the world, the poorest and least protected – often women, children and migrants – are among the most affected.

The ILO Programme on Safety and Health at Work and the Environment, SafeWork, aims to create worldwide awareness of the dimensions and consequences of work-related accidents, injuries and diseases. SafeWork’s goal is to place the health and safety of all workers on the international agenda; and to stimulate and support practical action at all levels.

Decent work is safe work!

http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang–en/index.htm
28.4.13

================================================

28 Nisan 2013, “Dünya İş Sağlığı Günü”

Her 15 saniyede 1 emekçi, iş kazası veya meslek hastalığından ölmektedir.

Her 15 saniyede 1 emekçi, işkazası geçirmektedir.

Her gün 6300 emekçi, iş kazası veya meslek hastalığından ölmektedir.

Her yıl 2,3 milyon dan çok emekçi, iş kazası veya meslek hastalığından ölmektedir.

Her yıl, çoğu sürekli işgöremezlikle sonlanan 317 milyon iş kazası görülmektedir.

Bu günlük yitiklerin insancıl boyutu çok büyüktür ve
her yıl ülke o gelirinin %4’ü böylelikle yitirilmektedir.

İşyeri sağlık ve güvenlik koşulları, ülkelere göre ekonomik sektörlerde ve
sosyal kümelerde değişiklik göstermektedir.

Ülümler ve yaralanmalar, halkın önemli bir kesiminin tarım, balıkçılık, madencilik gibi riskli işlerde çalıştığı özellikle gelişmekte olan ülkelerde ağır bir külfettir.

Dünya genelinde, en kötü biçimde etkilenenler ve en az korunanlar
kadınlar, çocuklar ve göçmenlerdir..

ILO’nun “İşte ve Çevrede Sağlık ve Güvenlik Programı” (SafeWork);
iş kazaları, yaralanmalar ve meslek hastalıklarının boyutları ve sonuçları hakkında
dünya genelinde bir farkındalık yaratmaktır.

ILO’nun “İşte ve Çevrede Sağlık ve Güvenlik Programı” (SafeWork) nın amacı,
tüm çalışanların sağlık ve güvenliğini uluslararası gündeme taşımak
ve her düzeyde uygulanabilir (pratik) eylemleri desteklemek ve uyarmaktır.

Onurlu iş, güvenli iştir!