Etiket arşivi: Ocak’12 barometresi – KONDA

HER GÜN KADINLARIMIZIN !!!

Dostlar,

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden değerli meslektaşımız Prof. Dr. Mehmet Ali Körpınar,

“HER GÜN KADINLARIMIZIN !!!” başlıklı bir yazısını paylaşmakta..

Teşekkür ederek sizlere sunuyoruz.

Sevgi ve saygı ile.
7 Mart 2014, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

====================================================

HER GÜN KADINLARIMIZIN !!!

portresiProf. Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR

“Bir toplum aynı amaca, bütün kadınları ve erkekleri ile birlikte yürümez ise o toplumun ilerlemesine
teknik olarak olanak ve bilimsel olarak olasılık yoktur.” 


Mustafa Kemal ATATÜRK

Değerli arkadaşlar,

Yaşadığımız her gün ve her dakika, kadınlarımız sayesinde, daha çağdaş ve
daha mutlu olmaktayız. O nedenle 
HER GÜN KADINLARIMIZINDIR !!! 

Yeter ki onlara gereken önemi, saygıyı ve sevgiyi gösterelim. 

Ne yazık ki güzel ülkemizde, kadına karşı şiddet giderek artmakta ve kadınlarımız için sığınma evlerine ivedi gerek duyulmaktadır. Özellikle yerel seçimler öncesinde
tüm adaylarımızdan, zor koşullarda yaşamaya çalışan kadınlarımız için
her ilçede sığınma evleri yapımı için gereken önemi göstermelerini bekliyorum. 

Yüce önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sayesinde kadınlarımız;
güzel ülkemizde 1934’te seçme ve seçilme hakkına kavuşurken, İtalya ve
Fransa’da 1946’da, İsviçre’de ise 1971’de ancak bu hakka kavuştular.

O’nun saygıdeğer kadınlarımız hakkındaki değerli yorumlarından bir bölümü ilişiktedir.
Bu konuda hazırlanmış güzel bir çalışmayı, 8 Mart kadınlar günü nedeniyle
sizlerle paylaşmak istedim.
 

Ayrıca KONDA’nın Ocak-2012’de yaptığı Siyasal ve toplumsal araştırma dizilerinden TÜRKİYE AİLE YAPISI konulu çalışmada, kadınlarımızın yaşadığı aile sorunlarından bazılarını aşağıda bilgilerinize sunmak istedim. Nereden nereye gelmişiz !!! 

Yüce önderimizle ne kadar övünsek yeridir. 

Sevgi ve saygılarımla (7.3.2014).

Prof. Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR

*****

Ocak’12 Barometresi – KONDA 

Siyasal ve toplumsal araştırmalar dizisi: Türkiye aile yapısı

http://www.chppusula.com/dosyalar/Barometre_Rapor_Ocak_2012.PDF 

Türkiye’de 18 yaş üstü yetişkin nüfusun %71,6’sı evli, %21,2’si bekar, %0,9’u nişanlı, %1,4’ü boşanmış ve %4,9’u duldur. Evlilik biçiminde hâlâ ağırlık, görücü usulüyle evlenmededir (% 48,1) ve nüfusun %8,2’si rızası dışında aile büyüklerinin kararıyla evlendirildiğini söylerken, %43,7 oranında karşılıklı karar vererek evlenme vardır. 

 • Kadının kararlardaki rolü; Haneye mobilya, beyaz eşya alınırken
  kadınların kararlardaki rolü %54,6 iken, çocuğun hangi okula gideceği kararında
  hanelerin yalnızca % 18,5’inde kadının etkin olduğu görülüyor.
 • Her 10 ailenin 6’sında evli çiftlerden ancak bir kişi çalışırken, yalnızca bir ailede eşlerden her ikisi de çalışmaktadır. (A.S. 10 ailenin 3’ünde de her 2 eşin de işsiz olduğu anlaşılıyor!) Eşlerin her ikisinin de üniversite eğitimli olduğu aileler yalnızca %5, birisinin üniversite öbürünün lise eğitimli olduğu aileler
  %5 oranındadır.
 • Evli çiftlerin %10,3’ünde eşlerin her ikisi de çalışmakta, %58,3’ünde yalnızca
  biri çalışmakta, %31,4’ünde ise ikisi de çalışmamaktadır.
 • Yaşam biçimini modern olarak tanımlayanların %14’ünün,
  geleneksel muhafazakârların %25’inin, dindar muhafazakârların ise
  %34’ünün evliliği, akraba evliliğidir.
 • Bir erkekle bir kadının birlikte yaşaması için dinsel nikâhın koşul olduğu fikrinde olanlar %76,2 oranındadır. Bir erkekle kadının birlikte yaşamaları için dinsel nikah koşuldur diyenler doğal olarak Dindar Ailelerde en yüksek oranda iken,
  Modern Aileler’e doğru azalmaktadır.
 • “Bir kadın sevdiği adamla resmi veya dinsel nikâh olmadan birlikte yaşayabilir. fikrini onaylayanlar yalnızca %10,3, karşı çıkanlar % 82,1 oranındadır.
  Nikahsız birlikteliğe en düşük hoşgörü Dindar Ailelerde görülmektedir.
 • “Kızım, kız kardeşim aile büyükleri beğenmese bile evleneceği kişiyi seçebilir.”
  fikrini onaylayanlar %61.8, karşı çıkanlar yüzde 22.8 oranındadır.
  Bu fikri sahip olanlar en çok Modern Aileler arasında görülmektedir.
 • Eşiyle akraba olanlarla nasıl evlendiği arasında da bağlantı olduğu gözlenmektedir. Evliliğe karşılıklı karar verenlerin yalnızca %15’i eşiyle akraba iken, görücüde %33, aile büyükleri kararıyla evlenenlerde %55’i akraba ile evlidir.
 • Eşiyle 1. derece akraba olanların %51’i görücü
  yöntemiyle, 
  %19,8’inin aile büyüklerinin kararıyla evlendiğini söylemektedir.
 • Eşiyle uzaktan akraba olanların %62,7’si görücü yöntemiyle %15,4’ü
  aile büyüklerinin kararıyla evlendiğini söylemektedir.
 • 51 milyon yetişkin içinde %6,3 oranında (3,2 milyon yetişkin) dolayında
  dul veya boşanmış olan birey vardır.
 • ·         Evliliklerin neredeyse yarısı hâlâ “görücü usulüyle” yapılmaktadır.
 • ·         17,5 milyon hanenin %8,2’sinde (1,4 milyon evlilik) rıza dışı evlilik vardır.
 • ·         17,5 milyon hanenin %9,9’undaki evlilik (1,7 milyon evlilik) 1. derece akrabalar arasında, %16,1’indeki evlilik (2,8 milyon evlilik) uzaktan da olsa
  yine akrabalar arasında gerçekleşmiştir.
 • ·         Yalnızca imam nikâhıyla evli olmak eğitim düzeyi azaldıkça artmaktadır.