27 Mayıs 1960 Devrimi’nin 57 Yılı…

27 Mayıs 1960 Devrimi’nin 57 Yılı…

TÜRKİYE’DE İHTİLAL ve DARBELER

Alev COŞKUN : 27 Mayıs’ın anlamı…

Demokrat Parti (1950-1960) “Bizim evden bakış” ..Video..

Hüseyin Avni Güler’in Saygın Anısına : 27 Mayıs Devrimi’ne neden ve nasıl katıldım ?

Dostlar, 

Yukarıdakiler, 27 Mayıs 1960 Devrimi‘nin yıldönümlerinde geçtiğimiz yılarda web sitemizde yer verdiğimiz yazılardan birkaçı.. Erişkeleri (linkleri) tıklayarak okuyabilirsiniz, okumalısınız.. Özellikle gençler okumalı ve çarpıcı, acı gerçekleri öğrenmeli..

Bu gün, 27 Mayıs 2017 günü, şanlı 27 Mayıs Devrimi’nin 57. yılı..

Apaçık faşistleşen ve dincileşen, ağır din sömürüsü yapan, ülkeyi resmen ve fiilen ekonomik batağa hatta iflasa (DP’li Menderes Başbakanlığında, Temmuz 1958’de Türkiye, “borçlarımı ödeyemiyorum” diyerek uluslararası moratoryum = iflas ilan etti!)  sürükleyen ve İsmet İnönü’den emanet aldığı yaklaşık 200 ton Hazine altınlarını borç bulabilmek için Londra Merkez Bankasına Türk askeri uçağıyla rehin yollayan, CHP’yi kapatmaya ve mallarına el koymaya yeltenen, 6-7 Eylül 1955 kanlı olaylarını el altından tezgahlayan, üniversite özerkliğini çiğneyen ve kurşunlatan, basın özgürlüğünü hiçe sayan, 1 üniversite öğrencisinin ölümüne yol açan, Atatürk’ün Halkevlerini ve Halk Odalarını – Köy Enstitülerini kapatan, İnönü’yü linçe yeltenen, Millet ve Vatan cephesi diye halkı 2’ye bölen, Atatürk’ün Türkçe okunmasını sağladığı Ezan’ı yeniden Arapçaya döndüren….

Saymakla bitmez işleriyle, MEŞRULUĞUNU YİTİREN bir DP iktidarına “biçim olarak darbe” ancak özünde dinci faşizme gidişi engelleyen ve dünyaya örnek bir 1961 Anayasası ile tüm kurumlarıyla ülkemize hukuk devletini, özgürlükçü demokrasiyi, insan haklarını ….. getiren şanlı bir Millet – Ordu dayanışmasının yıldönümü..

Başbakan Adnan Menderes, Maliye ve Dışişleri Bakanları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu Yassıada mahkemesinde yargılanarak idama mahkum edildiler.. İdam günümüzde ülkemizde yok.. O zaman vardı ve yürürlükteki ceza yasasına göre idamı kezlerce hak etmişlerdi bu 3 insan ne yazık ki. İntikamı, “3 Fidan” idam edilerek 6 Mayıs 1972 günü alındı ne hazin ki!
*****
27 Mayıs Devrimcilerinin Türkiye’ye armağanı
görkemli 1961 Anayasası’nın temel kazanımları :

 • Anayasa (Grev hakkı, sosyal, sağlık sigorta sistemi)
 • Anayasa Mahkemesi
 • Cumhuriyet Senatosu
 • Milli Güvenlik Kurulu
 • Yüksek Hakimler Kurulu
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
 • Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 • İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
 • Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)
 • Özerk Üniversite…
  27 Mayıs devriminin eserleridir.

1961 Anayasasını ve demokratik kurumlarını öyle çok arıyoruz ki.. AKP iktidarı, DP iktidarının baskılarını fersah fersah geride bırakan bir despotik rejim dayatıyor ülkemize..

Bunun sonu hayırlı değildir.. Bir kez daha uyarmak ve AKP iktidarını
– ülkemizi hızla normalleştirmeye,
– demokratik hukuk devletine dönmeye,
– temel insan hak ve özgürlüklerine uymaya,
– OHAL’i kaldırmaya
– ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile AİHS’ne (Avrupa İnsan Hakları Sözlşemesi) bütünüyle uymaya çağırıyoruz..

27 Mayıs Devrimcilerine ve Cemal Aga’ya selam olsun..

Sevgi ve saygı ile. 27 Mayıs 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com