Etiket arşivi: DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ Başkanından Başbakan Erdoğan’a Mektup

DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ Başkanından Başbakan Erdoğan’a Mektup

Dostlar,

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dünya Hekimler Birliğ’ne (WMA- World Medical Association) başvurarak Başbakan RT Erdoğan’a bir mektup yazılmasını ve
basın açıklaması ile çağrıda bulunulmasını sağladı.

Bu metinleri aşağıda sunuyoruz.
Bizim de meslek örgütümüz olan TTB’ye teşekkür edeirz bu anlamlı çabaları için.
(http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/dtb-3845.html, 5.6.13)

Umarız siyasal iktidara sağduyu egemen olur ve serinkanlılıkla değerlendirilir.

Metnin özgün biçimini İngilizce olarak görmek için pdf dosyası erişkesi (linki) aşağıda..

WMA_Letter_to_RTErdogan

Sevgi ve saygı ile.
Ankara, 6.6.13

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

=====================================

DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ Başkanından Başbakan Erdoğan’a Mektup

WMA

 

 

 

 

 

 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan,

Başbakanlık,
06573 Ankara, Türkiye
Faks: +90 (312) 422 1899
E-mail: ozelkalem@basbakanlik.gov.tr
4 Haziran 2013

Sayın Başbakan Erdoğan,

Size bu mektubu tüm dünyada milyonlarca hekimi temsil eden ve ülkelerin
tabip birliklerinin küresel federasyonu konumundaki Dünya Tabipleri Birliği (WMA) adına yazıyorum.

Hastalar ve hekimler adına hareket eden WMA’nın amacı, tüm insanların mümkün olan en üst düzey tıbbi bakım, etik, eğitim ve sağlıkla ilgili insan hakları standartlarına ulaşmasıdır. Bu çerçevede WMA örnek uygulamaların, tıp etiğinin ve tıpta
hesap verebilirliğin uluslararası ölçekte yaygınlaştırılmasında temel rol oynamaktadır. Ayrıca kuruluş, tüm dünyada risk altındaki hekimlere destek vermektedir.

Bu mektubun amacı, 27 Mayıs günü İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda barışçı biçimde başlayan gösterilerle ilgilidir. Türk Tabipleri Birliği (TTB) göstericilere karşı uygulanan kaygı verici ölçülerdeki aşırı şiddete dikkatimizi çekmiştir.
TTB tarafından verilen bilgilere göre ayrıca Ankara’da, Adana, Eskişehir ve Gaziantep gibi öbür illerde polisin göstericilere müdahalesi sonucunda yüzlerce kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştır. Kaynaklarımıza göre yaralanmaların büyük bölümüne basınçlı su ve gaz bombası yol açmıştır.

WMA, kalabalıkların denetiminde ya da gösterilerin önlenmesinde kullanılan
gaz bombası ve basınçlı su gibi teknolojileri şiddetle kınamaktadır. Bu teknolojiler, insan hakları ihlallerini kalıcılaştırma sonucunu verecek şekillerde kullanılmakta, kullanımda gerekenin çok ötesine geçilmekte ya da özel durumları olan
toplum kesimlerine uygulanmaktadır.

Dolayısıyla size, barışçı gösterilere karşı aşırı güç kullanımına derhal son verme, toplantı ve ifade özgürlüğü hakkını güvence altına alma çağrısında bulunuyoruz.
Ayrıca, aşırı güç kullanımı durumlarıyla birlikte, gerek göstericilere gerekse halktan kişilere kötü muamelede bulunduğu tespit edilen görevlilerin yargı önüne çıkarılması için bağımsız ve tarafsız bir araştırma yürütülmesini talep ediyoruz.

İlginiz için teşekkür ederim.

Dr. Cecil Wilson
Dünya Tabipleri Birliği Başkanı


DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ

Basın Açıklaması

5 Haziran 2013

WMA,
TÜRKİYE’DEKİ YETKİLİLERİ AŞIRI GÜÇ KULLANIMINA SON VERMEYE ÇAĞIRDI

Dünya Tabipleri Birliği (WMA) Türkiye’deki yetkililere barışçı gösterilere karşı aşırı güç kullanımına derhal son verme, toplantı ve ifade özgürlüğü hakkını güvence altına alma çağrısında bulundu. WMA ayrıca aşırı güç kullanımı durumlarıyla birlikte, gerek göstericilere gerekse halktan kişilere kötü muamelede bulunduğu saptanan görevlilerin yargı önüne çıkarılması için bağımsız ve tarafsız bir araştırma yürütülmesini istedi.

WMA Başkanı Dr. Cecil Wilson tarafından Başbakan Erdoğan’a iletilen mektupta ifadesini bulan müdahalesi, Türk Tabipleri Birliği’nin istemi ile gerçekleşmiştir.

Daha fazla bilgi için:

Dr. Cecil Wilson
WMA Başkanı
1 407 647 1461 (iş)
1 312 543 1173 (cep)

Dr. Otmar Kloiber
WMA Genel Sekreteri
+33 4 50 42 6757 (iş)
+33 6 73 90 7686 (cep)