Ayrıştırma yoluyla toplum mühendisliği

author
GÜNCEL03.11.2022, BİRGÜN

Türkiye tarihi, düşünsel, toplumsal ve hukuksal mücadeleler tarihidir. Bu bakımdan, 2002 öncesi ve sonrası ayrımı yapılabilir. Zira 2002-2022 dönemi, önceki dönemin tersine, daha çok, düşünsel, toplumsal ve hukuksal kazanımları yadsıma tarihidir.

Neden ve nasıl?

Yirmi yıldır siyasal iktidarı elinde tutan AKP yöneticileri, 2002 yılını hemen her konuda milat yaparak öncesi ve sonrası ayrımını yapar. Neredeyse “Devleti biz kurduk” diyecekler Cumhuriyet kazanımlarını silmek için.

Yalnızca Cumhuriyet mi? Rahatsızlıkları ve kavgaları, aslında son iki yüzyıl ile. Neden? Çünkü bu, Osmanlı Devleti’nin hukukla tanışma ve modernleşme dönemidir. Bakmayın Abdülhamit sahiplenmesine. Asıl kavga Cumhuriyet ile olmakla birlikte, III. Selim ve II. Mahmut çizgisinde başlatılan ve yürütülen reform hareketleri, 2. Meşrutiyet döneminde de sürdü.

KAZANIM HALKALARI

Etnik, inanç, cinsiyet, sınıfsal, ekolojik ve siyasal eksenli kazanımlar, ‘düşünsel/toplumsal ve hukuksal’ üçlüsünde somutlaştı.

Kürtler (etnik), çok yönlü acılar sarmalında 90’lı yıllarda verdikleri fikri ve siyasal mücadeleler sonucu, 2001 Anayasa değişikliğine yansıyan kazanımlar elde etti.

Aleviler (inanç), on yıllardır yaşadıkları acılar, örgütlenme ve hukuki mücadele azimlerini hızlandırdı; özellikle son 20 yıldır ulusal ve uluslararası ölçekte geriye dönüşü olanaksız yargısal kazanımlar elde etti.

Kadınlar (cinsiyet), uzun soluklu ve çok yönlü mücadele vererek, haklarını, anayasal ölçekte (2004 Değişikliği, md.10) ve uluslararası ölçekte (İst. Sözleşmesi) tescilledi.

Emekçiler (sınıfsal), işçiler ve kamu görevlileri, kitlesel eylemleri yoluyla birçok toplu hak kazanımının öncüsü oldu.

Yurttaşlar (çevre), yaşam alanlarını korumak için ülke geneline yayılan direnme halkaları oluşturdu. Çevre koruma bilinci, etnik, inanç ve cinsiyet temelli, sınıfsal ve hatta siyasal aidiyetleri aşarak yaygınlaştı ve süreklileşti.

Siyasal aktörler ve sivil toplum örgütleri, demokratik siyaset alanını genişletti, demokratik toplum dokusunu pekiştirdi.

YADSIMA DÖNEMİ

Etnik temelli kazanımlae yadsıma siyasetinde “Seni başkan seçtirmeyrı değersizleştirme veceğiz” sözü (2014) milat oldu. Seçilmişleri görevden alma ve hapse atma uygulamaları günümüzde de sürüyor. Partileri HDP de, siyasal baskılar sonucu ‘sanık’ sandalyesinde oturtuldu.

İnanç temelli mücadele sonucu yargı yoluyla kazanımları yadsınan Aleviler, adları bile anılmadan ‘torba yasa’ya bocalandı; kendilerine ibadet yeri bile çok görülerek, yasa yoluyla aşağılanma sürecine sokuldu.

Cinsiyet temelli kazanımlar, bir kişi iradesiyle yok sayılarak İstanbul Sözleşmesi çöpe atıldı. Şimdi, fırsatçı Anayasa değişikliği ile, “Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz” söylemi eşliğinde “birey olma hakkı” yenmeye çalışılıyor.

Sınıfsal kazanımlar, işçilerin toplu katliamı, düzenleme-denetim-yaptırım zincirindeki kopukluklar görmezden gelinerek, takdiri ilahiye bağlanılarak yadsınmaya çalışılıyor. Kamu görevlileri OHAL KHK yoluyla imha edilirken; kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, yasa yoluyla ya da ‘siyasal emirler’ yağdırılarak parçalanmak istiyor. Avukatlar, tabipler, mimarlar, mühendisler ve kazanımların yağmalanmasına fren oluşturabilecek meslek örgütleri dağıtılmak isteniyor.

Çevre yağması, tarihsel-kültürel-doğal değerler zincirinde ‘ülke imhası’ eşiğine vardı.

Siyasal ve toplumsal, demokratik siyaset alanını daraltma ve demokratik toplumu sindirme faaliyetleri, seçim ve sansür yasaları yoluyla ivme kazanmış bulunuyor.

Uluslararası kazanımlara toptan savaş ise hız kesmiyor.

ÖZGÜR BİREY VE HAKLAR TOPLUMU

Kısacası AKP, yurttaşlara, insanlara ve eşit birey anlayışına savaş açmış bulunuyor; haliyle dünyevi hukuka da.

Cumhuriyet kazanımları, sürekli ve bütüncü yaklaşımla yadsınarak, ümmetçi ve biat kültürüne dayalı “toplum mühendisliği” kalıcı kılma iradesi sürüyor.

CHP öncülüğündeki Millet Masası bileşenleri, “ümmetçi ve güdümlü cemaat” yerine “özgür birey ve haklar toplumu” için tarihsel sorumluluk ile karşı karşıya; “At ile Üsküdar geçilmez” diyebilmek için.

Ayrıştırma yoluyla toplum mühendisliği” hakkında bir yorum

 1. Gönül Pınar Atacı

  Hem TARİHSEL hem GÜNCEL, tümüyle SOMUT VE NESNEL, gerçek YURTSEVER, tam DEMOKRAT, derin BİLİMSEL, her tümcesi MUHTEŞEM VE MÜKEMMEL teşhisler, saptamalar, irdelemeler, yorumlar, teşhirler, sonuçlar. Ünlü hukukcu ve üstün siyaset bilimci sevgili hocamız Prof.KABOĞLU’na en içten tebrikler, derin saygılar, sağlık ve esenlik dilekleri, yeni başarılar ve konuyla ilgili özel bir adak :

  YENİ BİR UMUT, UTKU, KURTULUŞ, MUT VE KUT

  Binlerce yıllık bu ulu ve kutsal yurdu,
  Haram kara ve haksız ranta,
  Tefeci faize ve kara paraya,
  Uzak ve yakın emperyal gizli servis ajanlarına ve provokatörlerine
  Ve bunların iç ve dış, yer altı ve üstü köstebeklerine ve aktörlerine
  Dokunulmaz bir mesken ve gerçek bir cennet yaptılar.

  Hiç bir zaman köle olmamış bu ulusu,
  Yirmi yıldır böldüler,parçaladılar,bölüştüler ve sattılar.
  Her tür ihaneti ve melaneti baş tacı saydılar
  Ve açık ve çok gizli kasalarına bekçi atadılar.
  Korona başta tüm azılı illetlere ve zilletlere hiç durmadan gelgel dediler.
  Sonra da kalkıp Allah, Kitap, vatan, millet, din ve iman nutukları çektiler.

  Böyle bir zulmü, takiyeyi, sömürüyü biz ilk kez gördük ve bildik
  Ve teşhis ve tesbit,teşhir,tel’in ve mahküm etmek için and içtik.
  Bu en ilahi,insani,vatani,milli,hukuki amaç ve görev için yola çıktık
  Ve tek ve en geniş bir Halk,Vatan Ve Halk Cephesi kurup el sıkıştık.
  Ulusal ve toplumsal utkuya inancımızı yeniledik.
  Ulu ve kutsal kurtuluşa türküler yazıp besteledik.

  Beka,barış,bağımsızlık,özgürlük,hak,hukuk,adaket,ahlak ve fazilet gülleri,
  Bilim,fen, sanat,şiir,edebiyat, kültür, birlik aydınlık ve uygarlık karanfilleri
  Dererek ve demetleyerek Ankara yoluna koyulduk
  Ve Arslanlı Yol’dan geçerek Anıt Kabir’de saf tuttuk.
  ATA’mızın önünde bir kez daha sonsuz sevgi ve saygı ile diz kırıp eğildik.
  Yeni bir umut,utku,kurtuluş,mut ve kut dolu bir ülke kurmaya yemin ettik.

  Gönül Pınar Atacı, 4.Kasım.2022

  ,

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir