Sansürün satır araları 

Cagatay_Guler_portresi

PROF. DR. ÇAĞATAY GÜLER
HALK SAĞLIĞI UZMANI

24 Ekim 2022, Cumhuriyet

Özgür toplumlarda herkesin görüş ve fikirlerini iletme, her türlü bilgiyi paylaşma hakkı vardır. Buna ifade özgürlüğü denir. İnsanların birbirini anlaması bu yolla sağlanır. Siyasi muhalefet, kültürel etkileşim, toplumun bilgilenmesi, yaratıcılık, ilerleme, karşılıklı görüş alışverişi ve bireylerin kişiliğinin gelişimi için temeldir. Hoşa giden, zararsız kabul edilenlerin yanı sıra başkalarını kızdırabilecek, rahatsız edebilecek görüşler ve ifadeler de buna dahildir.

İfade özgürlüğünü ortadan kaldırmak isteyenler bunu güç kullanarak ve yasadışı kılarak yapmaya çalışırlar. Toplantılar, mitingler ve gösteriler için getirilen izin isteme kuralı bile istismar edilerek salt engelleme amacıyla kullanılır. Oysa A. Camus’ye göre “Özgürlük daha iyi olabilme fırsatından başka bir şey değildir.

YOZ SAPTIRMALAR

Yargıç William Orville Douglas,

 • İfade özgürlüğünün en önemli yanı öğrenme özgürlüğüdür.
 • Eğitim bütünüyle sürekli bir diyalogdan, ufuktaki her problemi izleyen sorular ve yanıtlardan ibarettir.” demektedir.

Bu soru ve yanıtlar kimilerince söylenmesi, işitilmesi ve duyulması istenmeyen, sıkıntı verici ve aykırı sayılabilir. 17 Şubat 1600 tarihinde Engizisyon (mahkemesi!) kararıyla Roma’da yakılarak öldürülen İtalyan filozof, rahip ve gökbilimci

 • Giordano Bruno şöyle diyordu:
 • Ne gördüğüm gerçeği gizlemekten hoşlanırım ne de bunu açıkça ifade etmekten korkarım. Aydınlık ve karanlık, bilim ve cehalet arasındaki savaşa her yerde katıldım. Bundan dolayı her yerde zorlukla karşılaştım ve cehaletin babaları olan resmi akademisyenlerin yanı sıra kalın kafalı çoğunluğun öfkesine hedef olarak yaşadım.”

Sansür” özgürce konuşma ve ifade etme yani iletişim hakkını ortadan kaldırmayı amaçlar. Başta yazılı sonra görsel basını, zamanla tüm boyutlarıyla sosyal medyayı hedef almıştır. Yasalardaki belirsiz ifadelerle karar, “mahkûm etmeye azmettirilmişlerin” “mantığına” bırakılmıştır. Böylelerinin mantığının “Kör bir adamın, sağır bir adama, saçlarına yapıştığı kel bir adamın peşinden koşan belden aşağısı felçli birini gördüğünü söyleyen bir dilsiz” olduğu söylenir. Mahkûm edilmesi emredilen, uslamlama (muhakeme) yerine yoz saptırmalarla mahkûm edilecektir.

YILDIRMA SÜRECİ

Güncel sansür düzenlemelerinin satır aralarında McCarthy’ci eylemlere altyapı oluşturulmaktadır. Joseph McCarthy 1950’li yıllarda kamuya mal olmuş, ünlü birçok kişiyi değişik mantık saptırmalarıyla “komünistlikle” suçlayarak çok büyük bir korku dalgası yarattı. Onlara “Bizim varsaydığımız ama var olmayanın, olmadığını kanıtla bakalım” deniyordu. Herhangi bir kanıt olmadığı halde suçlanan bu kişilerin, olmadıklarını kanıtlayamamaları “suç delili” sayıldı. Bu durum, dayanaksız suçlamaların “güçlü birer kanıt” gibi algılanmasına yol açarak birçok masum insanın hayatını ve itibarını (yaşamını ve saygınlığını) mahvetti. İhanetler, iftiralar, “İsim ver kurtul” işkencelerinin yarattığı paniklemeler, yalancı tanıklıkların yarattığı burgaç neredeyse bütün insani ilişkileri darmadağın etti.

Güç sahipleri öfkeli bir yıldırma süreci başlatırken, işlerine gelmeyen “tezlerin” bilimsel “karşıtezlerini” bile baskıladıklarının farkına varmazlar. “Düşüncenin katma değeri” sayılan “diyalektik süreci” öldürürler. Böylece düşünsel ve bilimsel gelişmeyi, nitelik artışını engelleyen kötü bir yozlaşmayı tetiklerler.

 • Eleştirel düşünce suç olur.
 • Yerleşecek linç kültürü ülkeleri hapishaneye çevirir.

Sansürün satır araları ” hakkında bir yorum

 1. Gönül Pınar Atacı

  Her zaman GÜNCEL, tümüyle SOMUT VE NESNEL, derin BİLİMSEL, tam DEMOKRAT, gerçek YURTSEVER VE EVRENSEL, yaşamsal ÖNEMLİ VE DEĞERLİ, her tümcesi ve sözcüğü MÜKEMMEL teşhisler, saptamalar, analizler, yorumlar, sentezler, teşhirler. Üstün ve özgün yazarı ünlü bilgin sevgili hocamız Prof. GÜLER’e içten tebrikler, derin saygılar, en iyi dilekler, yeni başarılar ve konuyla ilgili özel bir adak :

  SANSÜRÜ VE SANSÜRCÜLERİ

  Bütün eski ve yeni, açık ve gizli, özel ve tüzel, iç ve dış sansür,
  En gerici,yobaz,bölücü bir kin,nefret,yasak,zulüm sembolüdür,
  Bilime,fene, özgürlüğe, demokrasiye, aydınlığa,uygarlığa düşmandır,
  Şeyhliğe, şahlığa, biada,hilafete,şeriyata,İhvan’a ve cihada hayrandır.

  Haram kara ve haksız ranta, tefeci faize ve kara paraya tapandır,
  Yalanı, talanı, iftirayı, küfürü ve hakareti gece gündüz kullanandır,
  Kendisi,sülalesi ve hizmetcileri dışındaki herkese nefret besleyendir,
  En kanlı bir sömürüyü, ezgiyi, baskıyı, iç ve dış savaşı körükleyendir.

  Bebeleri,çocukları, anneleri,gebeleri, nineleri bile hapislere atandır,
  İnsanları, yerel ve küresel sömürü için karın tokluğuna çalıştırandır,
  Eski ve yeni faşist,rasist, nepotist ve narsist odaklara koz ve poz verendir,
  Yaşamı, bütün genç ve yaşlı meleklere ve erkeklere tam bir zehir edendir.

  Sansürü ve sansürcüleri teşhis,tesbit,teşhir ve tel’in ederek kesin yenmeliyiz
  Yani tek ve en geniş bir Hak, Vatan Ve Halk Cephesi kurarak elele vermeliyiz.
  Utkuya ve kurtuluşa giden tek yol budur.
  Bundan daha kısa ve etkin bir yol yoktur.

  Gönül Pınar Atacı, 28.Ekim.2022

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir