IRKÇILIK – MİLLİYETÇİLİK ve ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ÜZERİNE KISA NOTLAR

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

Okurlarım ve izleyicilerim bana, “Hocam ırkçılık ve milliyetçilik üzerine niçin hiç yazmıyorsunuz?” diye soruyorlar. Önce bir konunun altını önemle çizmem gerekir. Milliyetçilik öğretisi 2 yanı keskin bir bıçak gibidir. İyiye de, kötüye de yani birleştiriciliğe de, bölücülüğe de neden olabilir.

Milliyetçiliğin iyi yanı ve doğru olanı savunmacı milliyetçiliktir.
Ulusun bütün paydaşlarını bir bütün olarak sarıp sarmalar. Ortak tarih, ortak dil ve ortak kültür gibi değerlerle toplumsal bütünlüğü güçlendirir. Yine ortak ulusal geleceği, tüm paydaşları ve bileşenleri ile birlikte, hiçbir etnisiteyi dışlamadan, adalet içinde, kafa kafaya, el ele ve gönül gönüle vererek birlikte oluşturmaya çalışır.

Eğer milliyetçilik yanlış uygulanırsa, yurt içinde ırkçılığa ve dinciliğe bürünerek, ötekileştirmelere, dışlamalara, düşmanlaştırmalara ve etnik temizliğe (AS: etnik kırım!) neden olabilir. Toplumsal istikrarı bozar. Dış politikada da fetih ve cihat gibi feodal ve teokratik değerleri kullanarak saldırgan bir yapıya ve hatta ırkçılığa dönüşebilir.
Şimdi konumuzu çok özet olarak açıklamaya çalışalım :

A- Irkçılık ya da Biyolojik Irkçılık Nedir?

İnsanların kültürel ve toplumsal özelliklerini biyolojik ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren ideoloji ya da öğretidir. Derinin rengi, yaşadığı coğrafya bölgesi ve kafatası özellikleri vb. nedenlerle bu ideolojide, kimi ırklar üstün görülür.
Bu yaklaşım gericidir, çağdışıdır; akıl, bilim ve çağdaş insancıl değerlerle bağdaşmaz.

B- Kültürel Irkçılık Nedir?

Kültürel ırkçılık ise, kimi ırkların, örneğin bir bütün olarak beyaz ırkın öbür ırklardan daha çok gelişmiş, daha akıllı ve daha yetenekli olduğu yanlış ve kasıtlı çıkarsamasına dayanır.
Bu yanlış ve çağdışı yaklaşım, siyah Afrika halklarının köleleştirilmesi, ülke kaynaklarının da emperyalist Batı’nın beyaz ırklarınca kolonileştirilip (AS: sömürgeleştirilip) sömürülmelerine neden olmuştur. Hatta bu yanlış ırkçı yaklaşıma göre, beyaz ırklar siyah ırklara uygarlık (!) götürmektedir. Emperyalizmin siyah ırkları sömürü yolu böyle açılmıştır.

Günümüzün evrensel hukuk anlayışına göre herkes haklar ve özgürlükler bakımından eşit doğar (AS: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, md. 1). Hiçbir ırkın öbürlerine üstünlüğü ya da aşağı olması söz konusu değildir.

C- MİLLİYETÇİLİK (Ulusalcılık) nedir?

Maddi, manevi, ekonomik, kültürel, sosyal ve sanatsal …her açıdan kendi halkı, ülkesi ve devletinin bütün çıkarlarını her şeyin üstünde tutma ideolojisi ya da öğretisidir.
Milliyetçilik ideolojisi de ırkçı milliyetçilik ve kültür milliyetçiliği diye ikiye ayrılır.

1- Irkçı Milliyetçilik

Kendi ırkının her açıdan başka ırklar ve toplumlardan daha üstün olduğu inancına dayanır. Başka uluslara düşman olur. Kafatasçılık olarak da tanımlanabilir. Akıl ve bilim dışı bir saplantıdır. Hem içerde ve hem de dışarıda istikrarsızlık kaynağı olur .

2- Kültür Milliyetçiliği

Dil, tarih, kültür, gelenek, görenek ve birlikte yaşama açısından ortak bir geçmişe sahip olan etnik ve azınlık kesimlerin oluşturduğu toplumsal yapının yine ortak gelecekte birlikte var olma savaşımında fikir ve davranış birliği içinde olabilme bilinci ve istencine dayalı bir öğretidir.
Saldırgan ve savunmacı milliyetçilik olarak ikiye ayrılır.

a- Saldırgan Milliyetçilik

Saldırgan milliyetçilik başka toplumların ve ülkelerin varlığını kendisi için sürekli tehlike ve düşmanlık olarak algılayan milliyetçiliktir. Başka uluslarla uzlaşmaya ve barış içinde yaşamaya karşıdır. Örneğin Hitler dönemindeki Alman Ulusunun iç ve dış saldırgan milliyetçiliktir. Yurt içindeki farklı kültür ve azınlıklara karşı etnik temizlik ve asimlasyon, yurt dışında ise başka toplumların düşman olarak görülmesi ve yok edene kadar savaş stratejisine dayanır.

b- Savunmacı ve Korumacı Milliyetçilik.

Dağılmış ulusal birliği yeniden toparlamak, halk arasında farklı etnik ve azınlıklarla birlikte ortak yaşam ilkelerini sağlamlaştırmak; toplam ulusal bilinci güçlendirerek korumak, yurt içinde ulusal birliği ve barışı kalıcılaştırmak. Yurt dışında ise başka ulusların yaşama hakkına saygı duymak, ancak her türlü iç ve dış tehditlere karşı uyanık olmak…

D- Atatürk Milliyetçiliği Nedir?

Atatürk Miliyetçiliği :
– Irkçı değildir, kültür odaklı ve kültür tabanlıdır,
– Saldırgan, fetihçi ve cihatçı değildir,
– Tüm yurttaşların eşitliğine dayanır,
– Bölücü değil birleştiricidir,
– Başka ulusların hak ve hukukuna saygılıdır,
– Emperyalizme karşı büyük bir kurtuluş savaşını birlikte kazanmış tüm paydaşların ortaklaşa birlikte yaşama ve çağdaş ortak geleceği birlikte kurabilme inancına dayanır.

Atatürk diyor ki:

 • Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Cumhuriyetin temeli kültürdür, (ırk değil)
 • Yurtta barış, dünyada barış.
 • Türkiye Cumhuriyetini kuran TÜRĶİYE HALKINA TÜRK MİLLETİ (ULUSU) DENİR.

IRKÇILIK – MİLLİYETÇİLİK ve ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ÜZERİNE KISA NOTLAR” hakkında 2 yorum

 1. Ahmet ışık

  Emperyalistlerin somurgecilerin milliyetciligi kacinilmaz olarak irkcilik yabanci düsmanligi ve fasizme dönüşür.

  Hitler mussolini gibi başka ülkeleri feth etmeyi işgali hak görür kendini başka uluslardan üst görür

  Mazlum milletlerin milliyetçiliği ise sömürgeciliğe karşı yurtsever yani vatanını savunma düşüncesine dayanir kuvayi milliye Mustafa Kemal gibi

  Ancak mazlum milletlerin icin de emperyalizmin işbirlikçileri vardır
  Bunlar ırkçı dinci yada etnikci milliyetçilik yaparak ,mazlum milletleri içerden ırk din ve etnik temelde bölerek Emperyalizm e karşı zayıf düşürmenin aracıdır

  Türkiyede ırkçı ve dinci faşistler bugün olduğu gibi birlikte iktidardadır Emperyalizm e hizmet ederler

  Dünde dinci ve etnikci faşistler iktidardaydı

  Ne zaman ki ulusal demokratik halk iktidarı kurulur

  Mazlum.milletimiz emperyalizme ve faşizme gericiliğe bekçiliği karşı bir yumruk olur

  Ahmet ışık
  Tüketici Hakları Derneği
  Önceki Gen Başl yrd

  Cevapla
 2. Gönül Pınar Atacı

  Tümüyle GÜNCEL, BİLİMSEL, MUHTEŞEM ve MÜKEMMEL bir karşılaştırmalı analiz ve sentez. Çok değerli yazarı ünlü ve duayyen bilim, şiir ve edebiyat insanı sevgili hocamız Prof. ÇİVİ’ye en içten tebrikler, özel selamlar, derin saygılar, en iyi dilekler ve konuyla ilgili bir adak :

  ATATÜRK MİLLİYETCİLİĞİNİ EGEMEN KILMAK

  Açık ve en gizli yobazlık ve nepotizm
  Eski ve yeni gericilik ve neo – faşizm
  Azılı narsizm
  Ve şövenizm
  Özlü KOL’cu ve BOP’cu milliliğin ve yerliliğin günahları pek çoktur,
  Dahi Atatürk’ün Altı Ok’a eklediği milliyetçilik ile hiç bir bağı yoktur.

  Bu açık ve gizli KOL’cu ve BOP’cu millilik ve yerlilik,
  Çok uzak ve pek yakın emperyal bir mandacı ve himayecidir.
  Yerel, bölgesel ve küresel mafyacı,Muaviye’ci ve takiyecidir.
  Hem içerde hem dişarda en ezgici,baskıcı, sömürücüdür.
  Kah örtülü kah örtüsüz fakat her yeri açık bir bölücüdür.

  Bu açık ve gizli KOL’cu ve BOP’cu millilik ve yerlilik,
  Bilim,fen,sanat,şiir,edebiyat,kültür,uygarlık düşmanıdır.
  Hak, hukuk, adalet, ahlak ve fazilet yıkıcılığı hayranıdır.
  Çağdaş üniversite değil medrese ve külliye tutkunudur.
  Uzak ve yakın sömürgeciliğin ve gericiliğin son umududur.

  Bu açık ve gizli KOL’cu ve BOP’cu millilik ve yerlilik,
  Haram kara, haksız ranta,tefeci faize, kara paraya tapandır.
  Ulu ve kutsal İstanbul’u bölüp katl’edecek kanalı yapandır.
  Türk’e,Türkçe’ye,Atatürk’e ve Cumhuriyet’e iftira ve hakaret edendir.
  Kürd’e,Kürtçe’ye, kardeşliğe,birliğe, herkese kin ve nefret besleyendir

  Bu açık ve en gizli KOL’cu ve BOP’cu millilik ve yerlilik,
  Allah ve Kitab, Muhammed ve Ali, din ve iman ticareti yapar.
  Gerçek İslam’ı,Siyasal İslam denen ihanete ve melanete satar.
  Hizmetcilere,köstebeklere ve koltuk deyneklerine pek düşkündür.
  Bekaya,barışa, özgürlüğe,birliğe,bütünlüğe, kardeşliğe küskündür.

  Bu açık ve gizli KOL’cu ve BOP’cu millilik ve yerlilik,
  Demagoji alanında süper yetenekli ve uzmandır .
  Pek kurnaz bir kara PR’cı ve sahte sosyologdur.
  Her önüne geleni kandırır ve herkesce kandırılır.
  U Dönüşcülüğü ve üfürükcülükte üstüne yoktur.

  Bu açık ve gizli KOL’cu ve BOP’cu millilik ve yerlilik,
  Taktiği ve stratejisi şeyhlik ve şahlık olan hilafet ve şeriattır.
  Özü,aslı,yönü ve yöntemi ise biat, sadakat, itaat ve cihaddır.
  Nihai emeli bu yüce ve kutsal yurdu bölmek ve sömürgeleştirmektir
  Ve bu onbeşbin yıllık halkı ve yedibin yıllık devletini köleleştirmektir.

  Bu eski ve yeni BOP’cu ve KOL’cu milliliği ve yerliliği kınamak ve kırmak,
  Kutsal ve ulusal Altı Ok’a yazılmış Atatürk milliyetciliğini egemen kılmak,
  İlahi ve insani,vatani ve milli,hukuki ve ahlaki, idari ve askeri görevdir.
  Bu görevin en acilen ve asla ertelenmeden ifası ve icrası gerekmektedir.

  Bu görevi yapacak ve yaptııracak Kemalist milliyetci erkekler ve melekler,
  Tüm ulusca en derin sevgi ve saygı ile kucaklanarak öpülüp kutlanacaklar.
  Bütün Türkiye’ce tek tek ve toplu olarak tütsülenecekler ve kutsanacaklar
  Ve Yüce Allah ve Muhammet,Ali ve Atatürk tarafından ödüllendirilecekler.

  Gönül Pınar Atacı, 9.Aralık.2021

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir