DONALD J. TRUMP 45. ABD BAŞKANI OLDU

DONALD J. TRUMP 45. ABD BAŞKANI OLDU

portresi, GülümseyenProf. Dr. D. Ali ERCAN

(AS: Bizim katkımız yazının altındadır.)

Değerli arkadaşlar,

ABD’deki Başkanlık seçimi dolayısıyla bir hafta önce sizlerle paylaştığım iletide şöyle yazmıştım;

“…medyada H. Clinton’a daha çok şans tanınıyor. Ancak bu süre içinde Donald Trump yaklaşık 65 gün aralıklarla Hillary’yi 3 kez yakaladı ve 8 Kasımda da 4. kez yakalama fırsatı geliyor gibi… ” (grafik)

“…Trump ya da Clinton, hangisi Başkan olursa olsun, Türkiye açısından pek fark etmez ama ben, Türkiye’ye büyük zarar veren, Türkiye aleyhtarı Grek-Ermeni-Yahudi lobilerinin yuvalandığı Demokratlar cephesi yerine, Cumhuriyetçileri tercih ediyorum.”

General Election: Trump vs. Clinton Chart

***

Bir siyaset bilimci değilim; ama bütün Dünyayı yanıltan, D. Trump’ı sürekli H. Clinton’un ortalama 5 puvan altında gösteren ‘beslemeli anketler’in yanıltıcı öngörülerine karşın 8 Kasım’da adayların eşitleneceğini öngörmüştüm; Bir örneği yukarıda gösterilen grafikteki ankette olduğu gibi aylardan beri %40-44 arasında oy alacağı kestirilen Trump, seçimde %47,1 oy aldı. Yani hemen tüm anketler %12 yanıldı !..

En çok %5 düzeyinde olması beklenen istatistiksel yanılgı payının bu denli yüksek oranda olması, “biased data” yani hileli veri olasılığını akla getiriyor. Toplam 2,5 milyar doların döndüğü ve bunun çoğunluğunun Demokratlar cephesi tarafından harcandığı ABD seçim kampanyasında anket şirketlerinin beslenmiş olabileceği akla geliyor. %44-48 arasında oy alması beklenen  H. Clinton’ın aldığı sonuç  anketlerde beklendiği gibi çıktı, Clinton %47,7 aldı. Buradaki yanılgı oldukça makul, %3 dolayındadır ve aldıkları toplam oy bakımından iki aday arasındaki fark, kestirdiğim gibi %1 düzeyinde kaldı.

325 milyon üfusu olan ABD’de yaklaşık 240 milyon seçmen var. Bu seçimde kullanılan oylara bakıldığında seçime katılım oranının yaklaşık %53 olduğu görülüyor; “İleri Demokratik bir ülke” diyebilmek için çok düşük bir rakam. Demokrasi değerlendirmesi bakımından 3. sınıf bir ülke sayılan Türkiye’de bile seçime katılım %80 dolayındadır. Kısacası ABD seçmenlerinin dörtte birinin oylarını alan bir kişi, Başkan olabiliyor!

Trump ve Clinton dışında kullanılan oy oranı % 5 dolayında kaldı. ABD genelinde, 50 eyalette alınan halk oylarında (popular votes), her ne kadar H. Clinton önde olsa da, eyalet nüfusuna orantılı sayıda kazanılan seçmen temsilcileri (electoral college) toplamında yitirdi. ABD genelinde 538 kişiden oluşan 2 Meclisteki toplam Temsilci sayısının 306’sını (%57) Cumhuriyetçiler, 232’sini (%43) Demokratlar  kazandılar ve sonuçta ülke genelinde rakibinden 500 binden fazla oy fazla almasına rağmen, Clinton seçimi yitirdi, zafer Trump’ın oldu.

Displaying

Emlak milyarderi (Alman asıllı) Donald John Trump’ın ne askeri, ne idari, hiçbir konuda Devletle ilişiği olmamış. Dünyanın en zengin 400 kişisi arasında sayılıyor. Orta Avrupalı güzel kadınlarla (3 kez) evlenmiş, 5 çocuğu var. Sıradan popülist söylemlerle (Marihuana ve silah serbestisi, yabancı / İslam karşıtlığı, Meksika sınırına duvar...vs) ABD’nin kırsal kesiminde, ortadaki Eyaletlerden puan topladı. Rusya’ya sempatisini saklamıyor (ilk kutlayan Devlet Başkanlarından biri de Putin oldu!) Suriye’de Esad’ı değil, IŞİD’i hedef alıyor; İslama bakışı sanki Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders çizgisinde!?

NATO partnerlerinin (AS: ortaklarının, üyelerinin) katkı paylarını yükseltmeleri gerektiğini söyleyen Trump’ın bu seçim zaferi (AS: utkusu) AB sosyal Demokratları için soğuk bir duş oldu. Avrupa’da olduğu gibi,  Ortadoğu denkleminde de yeni parametreler, yeni girdiler olacak ve ucu kesinlikle Türkiye’ye de dokunacaktır. Bir yandan sıkıntılı, öbür yandan ferahlatıcı gelişmelere hazır olalım…

(Fazla uzatmayayım; Yazılarımı izleyen dostlar, bu paradoksal (AS: çelişkili) gelişimden neyi kastettiğimi anlayacaklardır..)

Sevgilerimle. æ (13.11.2016)

Sn. Ercan’dan ekleme (23.11.2016)   :

Tablo : ABD ve Türkiye Demokrasi karşılaştırması.

Demokrasi Ölçütleri ALMANYA USA TÜRKİYE
1. Nüfusa ve Dünya ortalamasına normalize milli Gelir G 4,00 5,45 0,93
2. Gelir dağılımında adalet göstergesi Gini Katsayısı g 0,31 0,41 0,40
3. Ortalama Eğitim Süresi (yıl) E 8,8 8,9 6,5
4. Demokratik Seçimlere %50 üzerinde katılım Oranı K 0,35 0,05 0,30
F = G x E x K / g 39,7 5,98 4,53
Demokrasi Endeksi   D = 1 – eα F
α = 1/5 *
0,99 0,77 0,68

1.Sınıf…………..D=1,00-0,85
2.Sınıf…………..D=0,85-0,50
3.Sınıf…………..D=0,50-0,00
* serbest parametre…
=======================================
Dostlar,

Sayın Prof. Dr. D. Ali Ercan hocamıza bu irdelemesi için teşekkür ederiz. ABD’de “devlet aklı” (Raison d’etat) kurumlaşmış bir araçtır ve ABD’yi ABD yapan stratejik politik – yönetsel araçların başında gelir. Gelişmekte olan ülkelerin ise bu araç bakımından kurumsallaşmadan çok uzak hatta yoksun oldukları söylenebilir. Acaba Türkiye bu 2 kutubun neresinde yer alıyor?? ABD’de kim Başkan seçilirse seçilsin, oturmuş kurumsal devlet düzenekleri (mekanizmları) aşırılıkları törpüleyecek ve ABD çıkarlarını eniyileştirecek (optimal kılacak) yol ve yöntemler seçilmiş Başkanlara da bir biçimde kabul ettirilerek uygulanacaktır.

Asıl sorun, benzer stratejik araçtan son zamanlarda giderek yoksun kalan / bırakılan Ülkemizin durumudur. Giderek azalan dünya kaynakları üzerindeki egemenlik (hegemonya) savaşları, göz kamaştıran – iştah kabartan petrol ve doğalgaz yatakları nedeniyle Ortadoğu cehenneminde yoğunlaşmakta.

BOP (Büyük Ortadoğu Planı) bir kasırga gibi, el mahkum (!) – dönüşümsüz olarak ABD – AB – İsrail üçlüsü (Troyka) tarafından dayatılmakta. Böylesi kritik bir kesitte, BOP ile parçalanması hedeflenen Türkiye‘de siyasal iktidar, çoğunu kendi yarattığı ağır sorunların altında eziliyor, Başkanlık rejimi ve din devleti kurmaya kilitlenmiş..

Türkiye, bu “yıkıcı karmaşa durumu” ndan (catastrophic chaotic state) hızla çıkmak, çıkarılmak zorunda.. ABD’de seçilen Başkan’ın şu ya da bu göstermelik – görece “olumlu” (?!) yanlarından medet ummayı derhal terkederek..

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi de okumuş birisi olarak çığlığımız budur..

Sevgi ve saygı ile.
14 Kasım 2016, Ankara (Güncelleme : 14 Kasım 2016)

Dr. Ahmet SALTIK
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net

profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“DONALD J. TRUMP 45. ABD BAŞKANI OLDU” üzerine bir yorum

  1. Değişimden hiç bir sistem masun değildir. ABD toplumu keskin bir bir çizgi ile karşıt iki blok haline ayrılmış durumdadır; bunun Devlet yönetimine yansı-ma-yacağını söylemek mümkün değildir. AB nin endişesi boşuna değildir…

    Elbette Trump her aklından geçeni, her yapmak istediğini %100 gerçekleştiremeyecektir, ama Küresel ekonominin dörtte birini temsil eden ABD ‘nin iç/dış politikasındaki %10 mertebesinde bir değişiklik bile (kelebek etkisiyle) Küresel ölçekte fırtınalar estirecek güçte olur… Trump-Obama farkını hafife almayalım… Tekrar söylüyorum, iki etkili (çok sıkıntılı ve bir o kadar da ferahlatıcı) gelişmelere hazır olalım… æ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir