GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN GÖREVE İADELERİ ZORUNLUDUR

logo

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN GÖREVE İADELERİ ZORUNLUDUR

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin sonrasında pek çok kamu kurumu ve MEB bünyesindeki çok sayıda kamu görevlisi FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında 657 sayılı Kanunun 137. maddesi gereği görevden uzaklaştırılmış bulunmaktadır.

Sonrasında ise, görevden uzaklaştırılan bu kamu görevlilerinden bir kısmı, yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden ihraç edilmiş, bir kısmı hakkında ise herhangi bir disiplin cezası ya da başkaca bir idari tasarruf (AS: idari tasarruf değil “idari yaptırım” olmalı) uygulanmamıştır. Ancak görevlerine de henüz iade edilmemişlerdir.

Bilindiği üzere 657 sayılı yasanın 142. ve 145. maddeleri gereğince idari soruşturma kapsamında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbiri en çok 3 ay süreyle uygulanabilmektedir ve bu sürenin sonunda hakkında işlem yapılmayan kamu görevlilerinin görevlerine iadesi yasa gereği zorunludur. Buna uyulmaması halinde ise yine aynı Yasanın 139. maddesinde öngörülen cezai, mali ve hukuki yaptırımlara muhatap olunacağı bilinmelidir.

Bu nedenle 3 aylık süre gözetilerek hakkında herhangi bir tasarruf (AS: yaptırım) uygulanmayan kamu görevlilerinin görevlerine iadeleri zorunludur. Konuya ilişkin olarak Bakanlığa, Sendikamızca başvuruda bulunulmuştur. Ayrıca 3 aylık süresi dolanların da örnek dilekçelerini vermelerini öneriyoruz.

EĞİTİM-İŞ MERKEZ YÖNETİM KURULU
http://www.egitimis.org.tr/guncel/sendika-haberleri/gorevden-uzaklastirilanlarin-goreve-iadeleri-zorunludur-2165/#.WAfiDvl952A, 19.10.2016

Bakanlığa yazdığımız yazı
Örnek Dilekçe için tıklayınız
===================================
Dostlar,

Yazılanlar doğrudur.
OHAL dönemi hukuksuzluk değildir.
AKP’nin Adalet Bakanı Bay Bozdağ’ın sandığı gibi OHAL dönemlerinde Anayasa, Anayasaya aykırı mevzuat çıkarılmasına izin verMEmektedir!
FETÖ’yü yıllarca besleyip büyütenler, kolkola yürüyenler, “ne istedi iseler verenler” yerine masum insanlara hak etmedikleri bedelleri ödetmenin adalet ve ahlakla, Müslümanlıkla bağdaşır yanı yoktur..

Toplum, “zulmün artsın eyyy AKP” eşiğine sürüklenmiştir..

Mağdurlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası‘nın aşağıda sunulan 10. maddesi uyarınca İdareye başvurarak bir “işlem” elde etmeli ve sürelere uyarak İdari Yargıda dava açmalıdır..

 • Madde 10 – 1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.
  1. (Değişik: 10/6/1994 – 4001/5 md.) Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.


  Sevgi ve saygı ile.
  20 Ekim 2016, Ankara

  Dr. Ahmet SALTIK
  EĞİTİM-İŞ Üyesi
  Müliyeliler Birliği Üyesi
  www.ahmetsaltik.net
  profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir