ARTIK YETER ! … ARTIK BİLİNÇLENME ve TÜRKİYE’ye SAHİP ÇIKMA ZAMANI

Prof.Dr. Haluk ÇEÇEN :

HEPİMİZ TÜRKİYECİYİZ ! 

 ARTIK YETER ! … 
ARTIK BİLİNÇLENME ve TÜRKİYE’ye SAHİP ÇIKMA ZAMANI.  

Artık ellerimiz “AYVA” toplamasın  (Yeterince ayva toplayan var. Yiyenler biz olmayalım).

Artık  Ben, Sen, O, Siz, Onlar … Olmamalı !  …   Artık sadece “BİZ” olmalı …

BİZİM  Vatanımız, İnsanımız, Değerlerimiz, Çıkarlarımız, Sevdamız ve Geleceğimiz için,

Doğal olarak,  ” HEPİMİZ TÜRKİYECİYİZ ! … ”  

Ama, kaçımız üzerine düşenleri yapıyor ?
_________________________________________

TOPLUMSAL BARIŞ <> UYGAR TÜRKİYE ( TB<>UT ) Projesi, son 30-40 yılda çok büyük kayıplara (can, mal, para, zaman ) yol açan Milli Sorun için çözüm yolları öneren ve vatandaşları ortak hedeflere yönlendiren bir Sivil Toplum, Sosyal Sorumluluk Projesidir.  Türkiye gibi yaşam koşullarının çok hızlı değiştiği bir ülkenin sorunlarına çözüm üretecek toplumsal projeler de “Yaşayan Proje”ler olmalı. Dolayısıyla, TB<>UT projesi de -ana hedefleri korunarak- değişen koşulara uyum sağlayacak şekilde gerektikçe güncelleniyor.

TB<>UT Projesinin son güncellenmesi, Mayıs 2016’da tamamlandı.                               Milli Slogan olarak, “HEPİMİZ TÜRKİYECİYİZ ! …”  seçildi.                                           İlk kez bu projede gündeme getirilen, taze ve yıpranmamış TÜRKİYECİLİK ideojisinin “MİLLİ İdeoloji” olarak benimsenmesi ve TB<>UT projesinin de bir “MİLLİ Proje” olarak   (MİLLİ Seferberlik kurgusu ve MİLLİ Mücadele ruhu ile) uygulanması önerildi.

Yurt çapında tanıtımına başlanan güncel projenin Görselleri, Basın Bülteni, Tanıtım Makalesi ve TB<>UT Proje kitabından seçme alıntılar aşağıda ve eklerde sunulmuştur.

Saygılarımızla,

UYGAR TÜRKİYE GÖNÜLLÜLERİ  adına,

Prof.Dr. Haluk ÇEÇEN
Proje Yürütücüsü

             Satır içi resim 1
        

Ek Dosyalar

TB & UT PROJESİ – BASIN BÜLTENİ – 6 Haziran 2016.docx İndir
TB & UT PROJESİ ( 2009 — ) – 6 Haziran 2016.docx İndir
TB & UT PROJE KİTABINDAN SEÇMELER (2009 — 2016).docx İndir
TB&UT Projesi – Power Point Sunumu.pdf İndir

BASIN BÜLTENİ                                      (Haziran 2016)

TOPLUMSAL BARIŞ <> UYGAR TÜRKİYE ( TB<>UT ) PROJESİ GELİŞİYOR ve YAYILIYOR

SON GÜNCELLEMEDE ( Mayıs 2016 )  “ HEPİMİZ TÜRKİYECİYİZ ! …”  SLOGANI SEÇİLDİ

Bu defa, projenin yapıcı ve birleştirici mesajları “10 MİLLİ Unsur”dan oluşan bir çerçeveye oturtuldu.  ( MİLLİ : Milleti temsil eden ürünler ve uygulamalar,
ORTAK değerler, hedefler, projeler, sorunlar ). Bu MİLLİ unsurların başında gelen -din, mezhep, dil, etnik köken, yaşam tarzı vb. ayrımlar yapmayan-                 “TÜRKİYECİLİK ( ORTAK vatanımızı, milletimizi, değerlerimizi, çıkarlarımızı ve geleceğimizi koruyup geliştirmek / Vatanseverlik + Irkçı olmayan Milliyetçilik)” ideolojisi ile tüm vatandaşların aklına, gönlüne yatacak bir çerçeve oluşturuldu.

İlk defa bu projede gündeme getirilen, taze ve yıpranmamış TÜRKİYECİLİK ideojisinin “MİLLİ İdeoloji” olarak benimsenmesi ve TB<>UT projesinin de bir “MİLLİ Proje” olarak (MİLLİ Seferberlik kurgusu ve MİLLİ Mücadele ruhu ile) uygulanması önerildi. Projenin yurt çapında tanıtım çalışmalarına başlandı.

_____________________________________________________________________

TOPLUMSAL BARIŞ <> UYGAR TÜRKİYE ( TB<>UT ) Projesi, son 30-40 yılda çok büyük kayıplara ( can, mal, para, ZAMAN ) yol açan Milli Sorun için çözüm yolları öneren ve vatandaşları ortak hedeflere yönlendiren bir Sivil Toplum, Sosyal Sorumluluk Projesidir.

Tüm Siyasi Partilerden, İdeolojik, Etnik ve Dini gruplardan BAĞIMSIZ,
ama o gruplarla, Kamusal ve Özel Kurumlarla ve STK’larla işbirliğine açık,
EŞİT VATANDAŞLIK çerçevesinde AYRIMCILIK ve AYRICALIK içermeyen,
bütün vatandaşları kucaklayan, onları şiddetten uzak durmaya ve UYGAR TÜRKİYE için, “ÖNYARGISIZ İletişim+Uzlaşma+İşbirliği”ne davet eden BARIŞÇI bir projedir.

TB<>UT projesi “Sürdürülebilir Beraberlik ve Kalkınma” için gereken “Toplumsal Dönüşüm“ü ( Bilinçlenme, Kaynaşma ve İşbirliği ) sağlayacak ilkeler, yaklaşımlar ve hedeflerden oluşur ( “Uygar Türkiye”, “Toplumsal Kaynaşma Bayramı” ve İstanbul’da “Uluslararası Barış Enstitüsü” kurulması, gibi ).

Bu proje 2009’da Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof.Dr. Haluk ÇEÇEN’nin
(proje yürütücüsü) yazdığı “ !!! BARIŞ İÇİN YARIŞ >>> ” makalesi ile başlatıldı.               Projeye, “Toplumsal Barış” ve “Uygar Türkiye” hedefleri arasındaki doğrudan etkileşim nedeniyle, bu isim verildi ( Uygar Türkiye’ye ulaşmak için Toplumsal Barış sağlanmalı. Ama, “Uygar Yaklaşım”lar geliştirilmezse Toplumsal Barış sağlanamaz ).

O ilk makale TB<>UT Projesinin ana mesajlarının paylaşıldığı strateji belgesini oluşturdu. Ardından, Türkiye 2009’dan bu yana, önemli dönemlerden geçerken ( Açılım – Çözüm Süreci , Yeni Anayasa Çalışmaları, Gezi Parkı Olayları, Ergenekon ve Balyoz Davaları, Suriye Sorunu vb. ) yazılıp eklenen yeni makaleler ile 48 sayfalık bir proje kitabı oluştu (Bkz. www.uygarturkiye.org). Kitap, “Uygar Türkiye Türkiye Gönüllüleri”nden ve vatandaşlardan gelen önerilerle sürekli güncellendi.

Türkiye’de bugün ve yarın barış, güvenlik ve esenlik içinde yaşayabilmemiz için “Yaşamsal” önem taşıyan TB<>UT projemiz “Yaşayan” bir projedir.                     Temel ilkeleri ve önerileri her dönem için geçerlidir, gerektikçe güncellenir.     Projeyi -dönemsel engellerden yılmadan, bıkmadan usanmadan- hep beraber sürekli geliştirerek uygulamalıyız.                                                                     Vatanımızda, çevremizde kanlı çatışmaların sürdüğü bu dönemde, vatandaşlarımızı “Uygar Türkiye Gönüllüleri veya Liderleri” olarak aramıza katılmaya davet ediyoruz. (Bu projenin hepimizin aklında, gönlünde yatanları yansıttığına inanarak,

HEPİMİZ TÜRKİYECİYİZ !…
sloganının gereğini tüm vatandaşlarımıza arz ediyoruz.

Saygılarımızla, 

UYGAR TÜRKİYE GÖNÜLLÜLERİ  Adına,
Prof.Dr. Haluk ÇEÇEN (0542 290 90 50)

Prof. Dr. HALUK ÇEÇEN
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşletmesi (İnşaat Proje Yönetimi) Anabilim Dalı Başkanı, www.yi.yildiz.edu.trİnşaat Mühendisliği Bölümü, İnşaat Fakültesi Yıldız-Beşiktaş Yerleşkesi
(T: 0212-383 2115, F: 0212-383 2116), Davutpaşa Yerleşkesi (T: 0212-383 5255)

TOPLUMSAL BARIŞ < > UYGAR TÜRKİYE Projesinin Yürütücüsü
Politik Partilerden, İdeolojik, Etnik ve Dini Gruplardan BAĞIMSIZ,
ama tüm bu gruplarla, Kamusal ve Özel Kurumlarla ve STK’ larla işbirliğine açık,
Bütün Vatandaşlarımızı Kucaklayan, onları şiddetten uzak durmaya ve
UYGAR TÜRKİYE için İletişim+Uzlaşma+İşbirliği’ ne davet eden

TÜRKİYECİ ve BARIŞÇI bir Sivil Toplum ve Sosyal Sorumluluk Projesi :  www.uygarturkiye.org

=========================

Dostlar,

Yazı – duyuru – çağrı yeterince kapsamlı… Biz uzatmayalım.. Sayın Prof. Dr. Haluk Çeçen‘in çağrısını, önerisini önemseyerek paylaşmak istiyoruz.. Çeçen kökenli T.C. yurttaşı 2 kardeşin ülkemizin – halkımızın birliği için ne çok çaba harcadığını saptayalım…

Ağabey Prof. Dr. Anıl Çeçen bir kamu hukukçusu olarak, kardeş Prof. Dr. Haluk Çeçen’in bir mühendis olarak nitelikli, istikrarlı, tutarlı, yürekli ve de uzun yıllardır süreglen çabalarını saygı ile selamlıyoruz.. Ağabey Çeçen’in bu sitede çok sayıda raporu / makalesi yayımlanmıştır..

www.uygarturkiye.org

adresli siteyi özenle izlemek gerek..

21 Haziran Türkiye’mizde en uzun gün.. 16 saati aşıyor günışıklı süre..

Oruç tutanlara hem bu uzun günler hem de aşırı sıcaklar nedeniyle kolaylıklar dilerken; onlarla sağlıklarını ve yaptıkları iş nedeniyle kendilerinin ve başkalarının güvenliğini tehlikeye düşürmememenin çok önemsenmesi gerektiği düşüncemizi paylaşmak isteriz.

Sevgi ve saygı ile.
21 Haziran 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir