ARTIK YETER ! … ARTIK BİLİNÇLENME ve TÜRKİYE’ye SAHİP ÇIKMA ZAMANI

Prof.Dr. Haluk ÇEÇEN :

HEPİMİZ TÜRKİYECİYİZ ! 

 ARTIK YETER ! … 
ARTIK BİLİNÇLENME ve TÜRKİYE’ye SAHİP ÇIKMA ZAMANI.  

Artık ellerimiz “AYVA” toplamasın  (Yeterince ayva toplayan var. Yiyenler biz olmayalım).

Artık  Ben, Sen, O, Siz, Onlar … Olmamalı !  …   Artık sadece “BİZ” olmalı …

BİZİM  Vatanımız, İnsanımız, Değerlerimiz, Çıkarlarımız, Sevdamız ve Geleceğimiz için,

Doğal olarak,  ” HEPİMİZ TÜRKİYECİYİZ ! … ”  

Ama, kaçımız üzerine düşenleri yapıyor ?
_________________________________________

TOPLUMSAL BARIŞ <> UYGAR TÜRKİYE ( TB<>UT ) Projesi, son 30-40 yılda çok büyük kayıplara (can, mal, para, zaman ) yol açan Milli Sorun için çözüm yolları öneren ve vatandaşları ortak hedeflere yönlendiren bir Sivil Toplum, Sosyal Sorumluluk Projesidir.  Türkiye gibi yaşam koşullarının çok hızlı değiştiği bir ülkenin sorunlarına çözüm üretecek toplumsal projeler de “Yaşayan Proje”ler olmalı. Dolayısıyla, TB<>UT projesi de -ana hedefleri korunarak- değişen koşulara uyum sağlayacak şekilde gerektikçe güncelleniyor.

TB<>UT Projesinin son güncellenmesi, Mayıs 2016’da tamamlandı.                               Milli Slogan olarak, “HEPİMİZ TÜRKİYECİYİZ ! …”  seçildi.                                           İlk kez bu projede gündeme getirilen, taze ve yıpranmamış TÜRKİYECİLİK ideojisinin “MİLLİ İdeoloji” olarak benimsenmesi ve TB<>UT projesinin de bir “MİLLİ Proje” olarak   (MİLLİ Seferberlik kurgusu ve MİLLİ Mücadele ruhu ile) uygulanması önerildi.

Yurt çapında tanıtımına başlanan güncel projenin Görselleri, Basın Bülteni, Tanıtım Makalesi ve TB<>UT Proje kitabından seçme alıntılar aşağıda ve eklerde sunulmuştur.

Saygılarımızla,

UYGAR TÜRKİYE GÖNÜLLÜLERİ  adına,

Prof.Dr. Haluk ÇEÇEN
Proje Yürütücüsü

             Satır içi resim 1
        

Ek Dosyalar

TB & UT PROJESİ – BASIN BÜLTENİ – 6 Haziran 2016.docx İndir
TB & UT PROJESİ ( 2009 — ) – 6 Haziran 2016.docx İndir
TB & UT PROJE KİTABINDAN SEÇMELER (2009 — 2016).docx İndir
TB&UT Projesi – Power Point Sunumu.pdf İndir

BASIN BÜLTENİ                                      (Haziran 2016)

TOPLUMSAL BARIŞ <> UYGAR TÜRKİYE ( TB<>UT ) PROJESİ GELİŞİYOR ve YAYILIYOR

SON GÜNCELLEMEDE ( Mayıs 2016 )  “ HEPİMİZ TÜRKİYECİYİZ ! …”  SLOGANI SEÇİLDİ

Bu defa, projenin yapıcı ve birleştirici mesajları “10 MİLLİ Unsur”dan oluşan bir çerçeveye oturtuldu.  ( MİLLİ : Milleti temsil eden ürünler ve uygulamalar,
ORTAK değerler, hedefler, projeler, sorunlar ). Bu MİLLİ unsurların başında gelen -din, mezhep, dil, etnik köken, yaşam tarzı vb. ayrımlar yapmayan-                 “TÜRKİYECİLİK ( ORTAK vatanımızı, milletimizi, değerlerimizi, çıkarlarımızı ve geleceğimizi koruyup geliştirmek / Vatanseverlik + Irkçı olmayan Milliyetçilik)” ideolojisi ile tüm vatandaşların aklına, gönlüne yatacak bir çerçeve oluşturuldu.

İlk defa bu projede gündeme getirilen, taze ve yıpranmamış TÜRKİYECİLİK ideojisinin “MİLLİ İdeoloji” olarak benimsenmesi ve TB<>UT projesinin de bir “MİLLİ Proje” olarak (MİLLİ Seferberlik kurgusu ve MİLLİ Mücadele ruhu ile) uygulanması önerildi. Projenin yurt çapında tanıtım çalışmalarına başlandı.

_____________________________________________________________________

TOPLUMSAL BARIŞ <> UYGAR TÜRKİYE ( TB<>UT ) Projesi, son 30-40 yılda çok büyük kayıplara ( can, mal, para, ZAMAN ) yol açan Milli Sorun için çözüm yolları öneren ve vatandaşları ortak hedeflere yönlendiren bir Sivil Toplum, Sosyal Sorumluluk Projesidir.

Tüm Siyasi Partilerden, İdeolojik, Etnik ve Dini gruplardan BAĞIMSIZ,
ama o gruplarla, Kamusal ve Özel Kurumlarla ve STK’larla işbirliğine açık,
EŞİT VATANDAŞLIK çerçevesinde AYRIMCILIK ve AYRICALIK içermeyen,
bütün vatandaşları kucaklayan, onları şiddetten uzak durmaya ve UYGAR TÜRKİYE için, “ÖNYARGISIZ İletişim+Uzlaşma+İşbirliği”ne davet eden BARIŞÇI bir projedir.

TB<>UT projesi “Sürdürülebilir Beraberlik ve Kalkınma” için gereken “Toplumsal Dönüşüm“ü ( Bilinçlenme, Kaynaşma ve İşbirliği ) sağlayacak ilkeler, yaklaşımlar ve hedeflerden oluşur ( “Uygar Türkiye”, “Toplumsal Kaynaşma Bayramı” ve İstanbul’da “Uluslararası Barış Enstitüsü” kurulması, gibi ).

Bu proje 2009’da Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof.Dr. Haluk ÇEÇEN’nin
(proje yürütücüsü) yazdığı “ !!! BARIŞ İÇİN YARIŞ >>> ” makalesi ile başlatıldı.               Projeye, “Toplumsal Barış” ve “Uygar Türkiye” hedefleri arasındaki doğrudan etkileşim nedeniyle, bu isim verildi ( Uygar Türkiye’ye ulaşmak için Toplumsal Barış sağlanmalı. Ama, “Uygar Yaklaşım”lar geliştirilmezse Toplumsal Barış sağlanamaz ).

O ilk makale TB<>UT Projesinin ana mesajlarının paylaşıldığı strateji belgesini oluşturdu. Ardından, Türkiye 2009’dan bu yana, önemli dönemlerden geçerken ( Açılım – Çözüm Süreci , Yeni Anayasa Çalışmaları, Gezi Parkı Olayları, Ergenekon ve Balyoz Davaları, Suriye Sorunu vb. ) yazılıp eklenen yeni makaleler ile 48 sayfalık bir proje kitabı oluştu (Bkz. www.uygarturkiye.org). Kitap, “Uygar Türkiye Türkiye Gönüllüleri”nden ve vatandaşlardan gelen önerilerle sürekli güncellendi.

Türkiye’de bugün ve yarın barış, güvenlik ve esenlik içinde yaşayabilmemiz için “Yaşamsal” önem taşıyan TB<>UT projemiz “Yaşayan” bir projedir.                     Temel ilkeleri ve önerileri her dönem için geçerlidir, gerektikçe güncellenir.     Projeyi -dönemsel engellerden yılmadan, bıkmadan usanmadan- hep beraber sürekli geliştirerek uygulamalıyız.                                                                     Vatanımızda, çevremizde kanlı çatışmaların sürdüğü bu dönemde, vatandaşlarımızı “Uygar Türkiye Gönüllüleri veya Liderleri” olarak aramıza katılmaya davet ediyoruz. (Bu projenin hepimizin aklında, gönlünde yatanları yansıttığına inanarak,

HEPİMİZ TÜRKİYECİYİZ !…
sloganının gereğini tüm vatandaşlarımıza arz ediyoruz.

Saygılarımızla, 

UYGAR TÜRKİYE GÖNÜLLÜLERİ  Adına,
Prof.Dr. Haluk ÇEÇEN (0542 290 90 50)

Prof. Dr. HALUK ÇEÇEN
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşletmesi (İnşaat Proje Yönetimi) Anabilim Dalı Başkanı, www.yi.yildiz.edu.trİnşaat Mühendisliği Bölümü, İnşaat Fakültesi Yıldız-Beşiktaş Yerleşkesi
(T: 0212-383 2115, F: 0212-383 2116), Davutpaşa Yerleşkesi (T: 0212-383 5255)

TOPLUMSAL BARIŞ < > UYGAR TÜRKİYE Projesinin Yürütücüsü
Politik Partilerden, İdeolojik, Etnik ve Dini Gruplardan BAĞIMSIZ,
ama tüm bu gruplarla, Kamusal ve Özel Kurumlarla ve STK’ larla işbirliğine açık,
Bütün Vatandaşlarımızı Kucaklayan, onları şiddetten uzak durmaya ve
UYGAR TÜRKİYE için İletişim+Uzlaşma+İşbirliği’ ne davet eden

TÜRKİYECİ ve BARIŞÇI bir Sivil Toplum ve Sosyal Sorumluluk Projesi :  www.uygarturkiye.org

=========================

Dostlar,

Yazı – duyuru – çağrı yeterince kapsamlı… Biz uzatmayalım.. Sayın Prof. Dr. Haluk Çeçen‘in çağrısını, önerisini önemseyerek paylaşmak istiyoruz.. Çeçen kökenli T.C. yurttaşı 2 kardeşin ülkemizin – halkımızın birliği için ne çok çaba harcadığını saptayalım…

Ağabey Prof. Dr. Anıl Çeçen bir kamu hukukçusu olarak, kardeş Prof. Dr. Haluk Çeçen’in bir mühendis olarak nitelikli, istikrarlı, tutarlı, yürekli ve de uzun yıllardır süreglen çabalarını saygı ile selamlıyoruz.. Ağabey Çeçen’in bu sitede çok sayıda raporu / makalesi yayımlanmıştır..

www.uygarturkiye.org

adresli siteyi özenle izlemek gerek..

21 Haziran Türkiye’mizde en uzun gün.. 16 saati aşıyor günışıklı süre..

Oruç tutanlara hem bu uzun günler hem de aşırı sıcaklar nedeniyle kolaylıklar dilerken; onlarla sağlıklarını ve yaptıkları iş nedeniyle kendilerinin ve başkalarının güvenliğini tehlikeye düşürmememenin çok önemsenmesi gerektiği düşüncemizi paylaşmak isteriz.

Sevgi ve saygı ile.
21 Haziran 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir