Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘kiralık işçilik’ yasasını onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
‘kiralık işçilik’ yasasını onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kiralık işçilik' yasasını onayladı

 

İşçilerin ve sendikaların itirazlarına karşın, bir gece baskınıyla Meclis’ten geçirilen kiralık işçilik yasası Mecliste süren dokunulmazlık tartışmaları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Resmi Gazete’de yayımlanarak (20.05.2016) yürürlüğe giren yasayla
işçiler “alınıp satılan, kiralanan köleler” haline getirecek.

Milyonlarca işçi işi, ücreti, sağlığı, sosyal güvenlik hakkı olmadan çalıştırılacak.
Kadrolu çalışabilen işçiler ise başta sendikal örgütlülük olmak üzere tüm haklarını yitirmekle karşı karşıya kalacak.

PATRONUN SORUMLULUĞU YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan yasayla kiralık işçilerin patronu özel istihdam büroları (ÖİB) olacak ve bu bürolar tarafından bir başka işverene kiralık olarak verilene kadar ÖİB’den ücret alamayacak. Kiralık işçi olarak bir başka patrona verildiğinde ise ücreti çalıştığı dönemle sınırlı olarak ÖİB tarafından ödenecek. Sigorta primleri de çalıştırıldığı süre için ödenecek.

Özel istihdam büroları, işçilere istediği ücreti ödeyebilecek,
“eşit işe eşit ücret” kuralı uygulanmayacak. Böylece kiralık işçiler, yaptıkları iş ve vasıfları
ne olursa olsun, asgari ücrete mahkum edilecek.

Bir aydan uzun süre ile kiralanan işçinin ücreti ÖİB tarafından ödenmediği takdirde işçiyi kiralayan işveren, işçinin 3 aya kadar ödenmemiş ücretlerini işçiye ödeyecek ve bu tutarı ÖİB’nin alacağından mahsup edecek. ÖİB’nin iflası, kapatılması, yetkisinin iptali ya da
işçi ücretlerinin ödenmemesi durumunda, işçi alacakları ÖİB’nin İŞKUR’a yatırdığı
güvenceden öncelikli olarak ödenecek.

ÇALIŞMA GÜVENCESİ OLMAYACAK

Yasaya Meclis Genel Kurulu görüşmeleri sırasında eklenen “Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilir. Bu süre üç ayı geçemez” hükmüyle, ÖİB’ler işçilerle sözleşme yaparak, işçileri kendilerine bağlayacak. Ancak ÖİB’lerin sözleşme yaptıkları işçileri,
3 ay boyunca çağırma yani kiralama yükümlülüğü olmayacak. ÖİB’lere sağlanan bu olanak,
işçi ile ÖİB arasındaki sözleşme sürdükçe devam edecek. Yani ÖİB’ler, kiralık işçileri,
3’er aylık boşluklar vererek çalıştırabilecek. İşçi, bu süre boyunca ücret almayacağı gibi
ÖİB ile iş sözleşmesi yaptığı için ÖİB’nin kendini çağırmasını beklemek zorunda olacak.
İşçiler 3 aydan önce ÖİB’den ayrılmak isterlerse, kıdem tazminatı alamayacakları gibi,
işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda da kalabilecek. Öte yandan işverenler işçilerden
“cezai şart” adı altında yüksek miktarlarda tazminat da talep edebilecek.

SENDİKAL HAKLARDAN YARARLANAMAYACAK

Kiralanan işçi, toplu sözleşme tarafı işverenin işçisi sayılmadığı için kiralık verildiği işyerinde sendikaya üye olarak TİS’ten yararlanamayacak. ÖİB üzerinden sendika üyesi olarak ücretini TİS aracılığı ile belirlemesi ise kağıt üzerinde mümkün olmakla birlikte, uygulamada imkansız. İş güvencesi olmayan, düzenli çalışmayan, sayıları sürekli olarak değişen kiralık işçilerin,
TİS için aranan çoğunluğa ulaşması fiilen olanaklı olmayacağı için kiralık işçiler;
sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarından yararlanamayacak.

Yasa kiralık işçiyi ÖİB işçisi olarak kabul ettiği için; kiralık işçiler, iş güvencesinin kapsamı için gerekli olan 30 işçi koşulunun belirlenmesinde dikkate alınmayacak. Örneğin 28 işçi çalıştıran bir işyeri, dönemsel olarak işlerinin arttığı gerekçesiyle tasarıya göre dörtte bir oranında, yani 7 kiralık işçi alabilecektir. Bu durumda fiilen işyerinde çalışan sayısı 35 olmasına karşın, kiralık işçiler çalışan sayısında dikkate alınmayacağından bu işyerinde çalışan sayısı 28 olarak
kabul edilecek, işçiler iş güvencesi kapsamına girmeyecek.

EMEKLİLİK HAYAL

  • Yasayla kiralık işçiler kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra,
    yıllık ücretli izin hakkı gibi temel işçilik haklarından da fiilen yoksun kalacak.

Kiralık işçiler de öbür işçiler gibi 7200 gün prim ödemek ve yaş koşulunu gerçekleştirmek koşuluyla emekli olabileceklerdir.

Ortalama yılda altı ay çalışan bir kiralık işçinin 7200 prim gününü doldurabilmesi için 40 yıl çalışması gerekir. Kiralık işçilerin öbür işçiler gibi emekli olmalarına ömürleri yetmeyecek.
Kiralık işçilerin yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenerek ve en az 5400 gün prim günü doldurarak kısmi emeklilikten yararlanmaları için de yılda ortalama altı ay çalıştıklarında 30 yıl çalışmaları gerekecek. Kiralık işçiler açısından kısmi emeklilik dahi rüya olacak.

PRİMİ CEBİNDEN ÖDEYECEK

Kiralık işçi, ÖİB işçisi olmasına karşın kiralık işçi olarak çalışmadığı dönemlerde yalnızca ÖİB’nin verdiği “eğitim ve çocuk bakım hizmetlerinden” yararlanabilecek.
Genel sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için fiilen çalışmadıkları sürenin 120 günü aşması halinde gelir testi yaptıracaklar, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden (AS: brüt rakam olan 1650 TL / 3 = 550 TL) az olanlar genel sağlık sigortasından yararlanabilecekler, fazla olanlar ise genel sağlık sigortası primi yatırmak zorunda kalacak.

Kiralık işçi meslek hastalığına yakalandığında birden çok işveren yanında çalıştığı için,
meslek hastalığının hangi işyerindeki çalışma koşullarından kaynaklandığının belirlenmesi
başlı başına bir sorun olacak.

İşçilerin on yıl, yirmi yıl aynı işyerinde aynı işi yaparken yakalandığı meslek hastalığını
meslek hastalığı olarak kabul etmeyen bir sistemde kiralık işçinin meslek hastalığının
saptanması hayal olacak.

KİRALIK İŞÇİ AİLESİNİ BİR ARADA TUTAMAYACAK

Kiralık işçinin kalıcı, uzun süreli sosyal ilişkiler kurması, ailesini bir arada tutması bile
olanaksız olacak. Kiralık işçi ya ailesini de yanında götürecek ya da kendisi ailesinden
ayrı olmaya katlanacak. Ailesini bir arada götürmesi elde edeceği gelirin asgari ücret olması nedeniyle gerçekçi olmayacağından, kiralık işçinin uzun bir süre bir yerde yerleşik kalması, sosyal ilişkiler kurması, aile birliğini sağlaması ÖİB’nin insafına kalacak.

http://www.evrensel.net/haber/280573/cumhurbaskani-erdogan-kiralik-iscilik-yasasini-onayladi

============================================

Dostlar,

Ne diyelim??

2009’da bu yasayı 11. CB A. Gül geri çevirmişti..

12. CB RTE onayladı!

AKP’ye 1 Kasım 2015 genel seçiminde  23,5 milyon oy (geçerli oyların %49.5’i) yağdıran
neciiiip mi necip (soylu!) milletimiz gereğini düşünecek ve yapacaktır her halde???

Hükümet yanlısı işçi sendikası (?) HAK-İŞ kına yaksın..
300 bini aşkın üyesi de uyanmak için buzlu suyla duş alsın ??!!??
Sonra da bolca namaz kılıp Yüce Tanrı’dan Tayyip bey için Halife – Sultanlık ve
en az yüz yıl ömür dilesinler..

Biz de “amiiiin ” diyelim !?!

Sevgi ve saygı ile.
25 Mayıs 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir