YARSAV’dan : Özel İstihdam Büroları (Kiralık İşçi) Yasasına İlişkin Basın Açıklaması

Özel İstihdam Büroları (Kiralık İşçi) Yasasına İlişkin Basın Açıklaması

YARSAV_logosu

 

Halk dilinde bilinen adı “kiralık işçi yasası” olan Özel İstihdam Büroları (ÖİB) Kanunu 06.05.2016 gecesi TBMM’de kabul edilmiştir.

 

25.06.2003 tarih ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 3. maddesi ile özel istihdam bürosu ilk kez bir yasa metnine girmiş, 01.08.2008 tarih ve 26954 sayılı Resmi Gazete´de ÖİB Yönetmeliği yayımlanmıştır.

2009 yılında ÖİB Kanunu yine TBMM´den geçmiş ancak, zamanın cumhurbaşkanı tarafından işçinin emeğinin sömürülmesine ve insan onuruna aykırı durumlara neden olabilir gibi gerekçelerle veto edilmiş ve yasalaşamamıştır.

Şimdi ise gündemin yoğunluğundan yararlanılarak ülkemizdeki 15 milyon dolayındaki kayıtlı,
6 milyon dolayında olduğu kestirilen kayıt dışı işçinin ve işçi sendikalarının haberi olmadan, hangi hükümleri getirdiği, hangi kazanımları yok ettiği öğrenilip, tartışılıp, anlaşılamadan milletin meclisi olması gereken TBMM´de gece yarısı kabul edilmiştir.

Bu yasa ile;

10 m² büyüklüğünde olması gereken ÖİB´larına kamu- özel işveren ayrımı yapılmadan
tüm işverenleri, Deniz – Basın İş Kanunu ayrımı yapılmadan “tüm işçileri 8 aya kadar kiralama” yolu açılmıştır.

Kiralanan işçilerin ücretinden kiralayan işveren değil yalnızca ÖİB sorumlu olacaktır.

  • Kiralanan işçilerin 4857 sayılı İş Kanunu’nun iş güvencesi hükümlerinden yararlanmaları mümkün olamayacaktır.
  • Kiralanan işçilerin kıdem, ihbar tazminatları ile yıllık izin ücretleri yok edilmiştir.
  • Kiralanan işçilerin bir işçi sendikasına üye hakları elinden alınmıştır.

Kiralanan işçilerin iş kazası geçirmeleri halinde iş kazalarından da ÖİB sorumlu olacak,
SGK´da iş kazalarında yalnızca ÖİB´ye gidebilecektir.

  • Kiralık işçilere taşeron işçilerinden çok daha kötü şekilde ucuz iş gücü ve kölelik yolu
    açılmış olmaktadır.
  • Sonuç olarak; bu yasa ile kiralık işçiler, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun işçi lehine olan tüm hak ve kazanımlarını yitirmiş olacaklardır.

Emek en yüce değerdir ve istismar edilemez.

Cumhurbaşkanı´nı adaletli olmaya çağırıyoruz.

YARSAV ve Yargıçlar Sendikası olarak şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra ve anılan yasa konusunda da tüm işçilerin, emekçilerin ve halkımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

YARSAV & YARGIÇLAR SENDİKASI

http://yarsav.org.tr/index.php?m=banner&return=132#.V0R1qvmLSUl

====================================================

Dostlar,

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
‘kiralık işçilik’ yasasını onayladı!

20 Mayıs 2016 günü 12. CB RTE, bu işçi – emekçi düşmanı yasayı onayladı..

HAK-İŞ‘in 300 bini aşan işçisi şimdi bir kez daha düşünmeli..

AKP iktidarı emekten yana mı, sermayeden yana mı??

İşte böyle…
AKP iktidarı 13,5 yılı geçti, emekçilerimiz hala uyanmadı ise,
daha ödeyeceği bedeller var demek ki..

Yandım anaaaaam!!… diyene dek ??

Sevgi ve saygı ile.
24 Mayıs 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir