EĞİTİM İŞ ANELİ : “HÜKÜMETİN DIŞ POLİTİKASI ve YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI”

“HÜlogoKÜMETİN
DIŞ POLİTİKASI ve
YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI”
PANELİ

“HÜKÜMETİN DIŞ POLİTİKASI VE YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI” PANELİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Eğitim-İş olarak Anayasa ve başkanlık sistemi tartışmaları devam ederken

“Hükümetin Dış Politikası ve Yeni Anayasa Tartışmaları” konulu panel düzenledik.

Genel Başkanımız Veli Demir’in yönettiği panele konuşmacı olarak
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ve
eski CHP milletvekili ve E. Büyükelçi Dr. Onur Öymen katıldı.

Anayasanın her şeyden önce bir kurucu irade gerektirdiğini söyleyen Kanadoğlu,

 • “Yine her şeyden önce Anayasa belirli şekilde 3 değişmez maddeyi eğer en önde ortaya koymuşsa bunun değiştirilmesinin teklif edilemeyeceği de orda yazıyor ise ikincil iktidarla A’dan Z’ye yeni bir anayasa yapma olasılığı yoktur. Anayasanın oluşturduğu bütün organlar meşruiyetini Anayasa’dan almıştır. Böyle bir durum varken birdenbire ‘seçim kazandık, Anayasayı değiştirmek istiyoruz’ sözü ne anayasal hukuka uyar, ne Türkiye’nin kurulmuş Anayasal sistemine uyar, ne de meşruiyet sınırını bir tarafa bırakabilir. Bir kurucu meclis gibi
  bir organ halindeki 4 yıl için seçilmiş bir meclisin böyle bir anayasa yapma hakkı yoktur” dedi.

Yeni bir anayasanın nasıl yapılabileceği hakkında bilgi veren Kanadoğlu,

 • “Doğrudan doğruya millete sormaktan başka çare yoktur. Halka A’dan Z’ye yeni bir anayasa yapılmasının isteyip istemediğini sorarsınız. Bundan evet cevabını alırsanız ikinci bölüme geçersiniz. Bir kurucu meclis seçimi yaparsınız. Bu her düşüncenin temsil edilebileceği
  kurucu meclis gelir anayasayı yapar. Bu yeni anayasa tekrar halka götürülür.
  Halk evet diyorsa anayasayı yapmış olursunuz. Halka her şeyi açık seçik sormak gerekiyor.
 •  ‘Ben laikliği kaldırmak istiyorum ey halkım. Sen bunu istiyor musun?
 •  Demokratik değil her şeyin bana bağlı olduğu bir sistem istiyorum.
  Sen bunu istiyor musun?’

  açık soru budur. Bu iktidara düşen görevdir. Muhalefete düşen
 • ‘Sana tam olarak söylenmese de senden istenen

  – demokratik olmayan,
  – laik olmayan,
  – yargısı bağımsız olmayan bir devlet şekli sunuluyor
  .

  Ey halkım uyan’ diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

‘DARBE ANAYASASI SÖYLEMİ ALDATMACA’

Kanadoğlu, “Ne Anayasa’da ne de iç tüzükte (AS: TBMM İç Tüzüğü) Meclis’te A’dan Z’ye
yeni bir anayasa yapmak için komisyon kurma yetkisi yoktur. Bu şekilde kurulacak bir komisyonun Anayasal meşruiyeti yoktur. Siyasi partiler bu konuda kendi aralarında bir görüşme yapabilirler. Ama Meclis Uzlaşma Komisyonu adının vererek halka sanki kurulması mümkün olan bir komisyonda bu konuyu konuşacakları izlenimini veremezler.

Darbe anayasasından kurtulmak söylemi tamamen bir aldatmacadır.

Anayasa o tarihten bu zamana kadar 18 defa değişmiş, 112 maddesi değişikliğe uğramıştır.
O Anayasa ile bugünkü Anayasa arasında büyük bir fark vardır. Siyasi partilerin önlerine çıkarılan dayatmaya karşı koymaları gerekir. Kurulmuş olan oyunların oyuncusu haline gelmek sizi tarihe ve millete karşı sorumlu kılacaktır” diye konuştu.

‘CUMHURİYETİN FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖNÜLMELİ’

Yeni Anayasa yapılmasının ve Anayasa’dan Türk kelimesinin çıkartılmasının 2007 yılında ABD tarafından dayatıldığını söyleyen Onur Öymen, Türk dış politikasının dış dayatmalarla yönlendirilir hale geldiğine dikkat çekti. Öymen şöyle konuştu:

“Yeni bir Anayasa yapın diye yönlendirmede bulunmak ne demektir?
Türkiye bunu derhal elinin tersiyle itmelidir. Türkiye Cumhuriyetle kendi kararlarını kendisi alan bir ülke haline getirildi. Buradan uzaklaştırılıyoruz. En vahim olay budur.

Diplomaside iyi niyet diye bir şey yoktur, çıkarlar vardır.

Biz eğer bu gerçekleri görmezsek, tutarlı politikalar izlemezsek kaybederiz.

Çare, dış politikada Cumhuriyetin fabrika ayarlarına geri dönmektir.

Bizim Cumhuriyet politikamız bütün komşu ülkelerle iyi ilişki kurmak, asla iç çatışmalarına karışmamak üzerine kuruludur.

Cumhuriyet o kadar sağlam temeller üzerine kurulmuş ki; bu temel ilkelerden
ne kadar uzaklaşırsak o kadar kaybederiz. Geçmişte gördük.
Cumhuriyet ilkelerine ne zaman sahip çıkmışsak mutlaka kazançlı çıktık.”

Panelin sonunda, Genel Başkanımız Veli Demir, Kanadoğlu’na;
Genel Sekreterimiz Mehmet Altıntop ise Öymen’e plaketlerini sundu.

=========================

Teşekkürler EĞİTİM-İŞ..
Bir üyesi olarak..

Halkımızı bu AKP – RTE ANAYASA tuzağı hakkında yılmadan, durmadan bilgilendirmeli, eğitmeli ve uyarmalıyız..

Bu saldırıyı mutlaka defetmeliyiz..

Sevgi ve saygı ile.
8 Şubat 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir