Hendekte sıkışanlar Ergenekon’a sarılıyor

Hendekte sıkışanlar Ergenekon’a sarılıyor

Başyazı

Deniz_Yildirim_portresi

Deniz YILDIRIM
deniz@aydinlikgazete.com

Başyazı
08 Şubat 2016

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 24 Temmuz’da (AS: 2015) başlayan operasyonlara yönelik söylemini Kızıltepe’de değiştirdi. Daha önce hendek kazıp, el yapımı patlayıcıları evlere döşeyen ve sözde öz yönetim ilan eden PKK’ya karşı yürütülen mücadeleyi “AKP’nin tek başına iktidarı için” olduğunu iddia eden çevrelerin sözcüsü Demirtaş,
bu kez “Güvenlik bürokrasisi ve Ordu bölgede inisiyatifi ele geçirmiş durumda.
Hükümet bir darbeyle devrilmiş haberleri yok” dedi.

KUMPASTAN ÇIKAN ORDU TERÖRLE MÜCADELEYE

Demirtaş’ın bu çelişkili açıklamaları, “Saray savaşı” propagandasının girdiği çıkmazı göstermesi bakımından önemli.

Açılım döneminde Türk Ordusu’nun cezaevlerine gönderilmesine müdahil olanlar,
aynı dönemde kentlere bombalar yığmıştı. PKK’yı tanık, TSK’yı sanık yapan,
Mehmetçiği kışlalara hapsedip terörün önünü açan ve FETÖ’yle birlikte
bu süreci kotaranlar şu sıralar hep bir ağızdan

 • “Saray, Ergenekon ve ulusalcılar uzlaştı”

  kara propagandasına sığınıyor.
  Hendeklerin altında kalanlar sonlarının geldiğini görürcesine feryada başladılar.
  Cemaatin ‘Özgür Düşünce’si ile PKK’nın ‘Özgür Gündem’ini aynı cephede buluşturan olgu ise PKK’ya ve FETÖ’nün Gladyo terörüne karşı ülkenin kazandığı büyük başarıdır.
  Demirtaş’ın itiraflarının da, Nazlı Ilıcak’ın hezeyanının da nedeni aynı…

  ==================================

  Dostlar,

  AYDINLIK‘ın genç ve son olarak “Silivri zindanlarında staj yaparak bilenmiş”,
  çok iyi yetişmiş başyazarı Deniz Yıldırım, çok kısa ama vurucu – etkili Başyazılar yazıyor.
  Son örneği de yukarıda..

  RTE – AKP, “AÇILIM ihanetinin” az kalsın kendilerini iktidardan edeceğini 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde çarpıcı biçimde yaşayarak gördüler. HDP % 13,5’lere tırmanarak TBMM’de MHP’yi geçerek 3. parti oldu. Bu yüzden RTE – AKP 180 derece politika değişikliğiyle AÇILIM’ı buzdolabına kaldırıp “şahineştiler” ve hem HDP’den hem MHP’den “epey” oy alarak 258 vekilden 317 vekile 4,5 milyon artışla ve 23,5 milyon oya eriştiler 5 ayda..  Bay RTE 7 Haziran’da “milletin – cumhurun hatalı davrandığına” hüküm buyurdular ve 5 ayda ülke terör baskısına alınarak 1 Kasım 2015 seçiminde şiddet- kan – ölümle terbiye edilen “cumhur”,
  AKP – RTE’nin sopalı mesajını aldı (İTC’nin 1912 sopalı seçimleri gibi) ve “hizaya gelerek” doğruyu buldu ve AKP’yi yeniden “tek başına” iktidar yaptı!

  Şimdilerde ise MHP ve HDP’ye iyice vurarak Anayasa değişikliği / Yeni Anayasa tuzağı
  kotarmak ve Başkanlığa eriştikten sonra AÇILIM’ı yeniden buzdolabndan çıkararak
  “tek adamın totaliter – otoriter geniş ve engellenemez yetkisiyle” sorunsuzca yaşama geçirmek.. Batılı patronların istemlerine en uygun biçimde..
  Böylelikle sonraki Başkanlık seçimlerini de güvencelemeye çalışarak, yargılanmadan kurtulma!

  Oyun budur ve büyük oynanmaktadır..
  CHP – MHP’nin derhal Anayasa masasından aklmaları gerekiyor..
  Öncelikle onlarca yasada, KHK’de (Kanun Hükmünde Kararname), Tüzük ve Yönetmelikte
  var olan anti-demokratik düzenlemeler kaldırılmalıdır.. YÖK Yasası gibi, Siyasal Partiler Yasası gibi, Seçim Yasası gibi, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası gibi, Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasası, Terörle Mücadele Yasası… gibi.

  Bu yasalar ve bağlı alt metinlerin çağdaş insan hak ve özgürlüklerine uyumlu kılınmasına
  1982 Anayasası engel değildir. Tersine, 1982 Anayasası çiğnenerek yukarıda sayılan
  anti-demokratik düzenlemeler AKP iktidarınca yapılmıştır, yargı ele geçirilmiştir!

  Unutulmasın; 2014’te TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonunda üzerinde anlaşılamayan
  temel konular;

  – Yargı bağımsızlığı
  – Diyanet’in yeniden düzenlenmesi ve zorunlu din derslerinin kaldırılması
  – Tarikat – cemaatlere dokunulmazlık tanınması
  – Laiklik tanımı 
  – Başkanlık = Padişahlık dayatması
  – Vatandaşlık tanımı…

  Bu derin ve kritik uzlaşmazlıklar sürmektedir..

 • AKP, AİHM’nin zorunlu din derslerinin kaldırılmasına ilişkin temyizden de geçerek
  kesin hüküm niteliğini kazanmış kararlarının gereğini yerine getirmemektedir!

  Böylesi bir anlayış ile Anayasa değişikliği yapılabilir mi?
  Hele Yeni Anayasa ise Kurucu İktidar işidir..
  CHP – MHP masadan derhal kalkmalı, AKP’yi kamuoyuu baskısıyla hiç de
  birlikte olmak – görünmek ve davranmak istemeyeceği HDP ile başbaşa bırakmak gerekir..

  Güneydoğudaki operasyonda da AKP – RTE’nin içtenlikli olduğuna inanmak için
  hiçbir veri yoktur. Bu operasyonlara da taktik politk araçlar olarak bakıldığı kesindir.
  Ancak pragmatik bağlamda bakıldığında, bölücü terör örgütünün tasfiyesi gereklidir.
  Güvenlik güçleri olabildiğince ellerini çabuk tutmalıdır..

  Sabah kalkıldığında AKP – RTE politikaları değişebilir..
  İpler BOP patronlarının ellerinde

  Sevgi ve saygı ile.
  8 Şubat 2016, Ankara

  Dr. Ahmet SALTIK
  www.ahmetsaltik.net
  profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir