Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Eğitimimiz: Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu.. Çöken eğitime çözüm arayışı

Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Eğitimimiz:
Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu.. 

Çöken eğitime çözüm arayışı

Akademisyenler eğitim sisteminin geldiği son noktayı ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Eğitimimiz: Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu’nda değerlendirdi (19 Ekim 2015).

Çöken eğitime çözüm arayışı
Aydınlık / 20.10.15

Bilim ve Ütopya Kooperatifi, Çankaya Belediyesi, Tüm Öğretim Elemanları Derneği ve
Ulusal Eğitim Derneği
’nin düzenlediği
 • “Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Eğitimimiz: Sorunlar ve Çözümler” sempozyumu
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlendi. Sempozyumu izleyenler arasında eski
CHP milletvekili Prof. Nur Serter, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Hasan Kütük,
MÜZED Başkanı Refik Saydam, ÇYDD’den Hülya Küçükaras ve Rabia Şahin yer aldı.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Ulusal Eğitim Derneği Başkanı Nazım Mutlu konuşmasına terör saldırılarını kınayarak başladı. Uygulanan politikalar nedeniyle eğitimin
tam bir karmaşa içinde olduğunu söyleyen Mutlu,
 • “Cumhuriyetimizin bağımsızlıkçı, aydınlanmacı, karma ve laik eğitim çizgisi 2000’li yılların
  ilk çeyreğinde yerini tam karşıtı bir çizgiye bırakmıştır. Eğitimimiz hasta yatağındadır ve kendisini iyileştirecek hekimleri bekliyor. Durum bu iken bir yandan hepimiz bugünkü tabloyu son 70 yıldır karşıdevrimcilerin finali olarak görelim. Onların uzun vadede başarı şansı yoktur. Bizler yüzümüzü arkamızda dolaştırılan karanlığa değil önümüzdeki aydınlığa çevireceğiz. Kazanacağımızı bilerek programlarımızı oluşturacağız. Bugünkü etkinliğimizin asıl amacı da bu hazırlığa katkı sunacak ipuçlarını oluşturmak.”

  dedi.

  DOĞU PERİNÇEK’İN BAŞARISI GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI

  Sempozyumun ilk oturumunu “Temel Eğitimin Geleceği” başlığı oluşturdu. Oturumu yöneten Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Gözütok, “Kavramların içinin boşaltılması son 15 yılın esas sonucudur. Temel eğitim kavramı 1998’de
  8 yılla sınırlandırılmıştır. Bugün temel lise denilen saçma sapan bir kurum oluşturdular. Üniversiteleri hurafelerin merkezi haline getiren bir anlayış ve karanlığa doğru sürükleniş içinde.

  NOBEL ödülü alan Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ‘Beni Cumhuriyet eğitimi bu günlere taşıdı’ demesi ve Sayın Doğu Perinçek’in AİHM başarısı göğsümüzü kabarttı” diye konuştu.

  ÖNCE ‘HANGİ İKTİDAR?’ DEMELİYİZ

  “Hangi Öğretmenle?” başlığı altında konuşan Emekli Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat Okçabol,

 • “Öğretmenin görevi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir kuşak yetiştirmektir. Bu öğretmen nasıl yetişir? Bu sistemle yetişmediği kesin. Bu sistemi nasıl değiştireceğiz? Bizim temel sorunumuz laik, bilimsel kafada, gerici ve piyasacı olmayan iktidarı başa getirememek.
  O iktidar gelmeden öğretmenin ‘Ö’sünü yetiştiremeyiz. Bizim ‘hangi öğretmen?’ den önce ‘hangi iktidar?’ dememiz lazım.”
  dedi.

  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Hazır Bıkmaz ise
  ders programları hakkında konuştu. Bıkmaz, olması gereken program hakkında şunları söyledi:

 • “Yüzeysel programlar yerine, bütünü öğretmeye dayalı olmalı. İlişkisellik olmak zorunda
  ve insanı insan yapan ulusal ve evrensel değerleri sanatla, kültürel aktivitelerle öğretmek zorundayız. Bütüncül öğrenme anlayışıyla, çocuğun ilgisinden yola çıkarak eğitim programları hazırlanmalıdır. Zihinsel becerileri geliştirmek için çeşitli yöntemler kullanılmalı.”

=========================================

Dostlar,

Bu kurultayı (simpozyumu) gün boyunca izledik (18.10.2015).
Çok yararlandık. Oturum sonlarında açılan tartışma bölümlerinde biz de katkı sunmaya çalıştık.
Sonuç bildirgesi üzerinde çalışılıyor. Umarız tüm katkılar kitaplaştırılarak yayımlanacak.

Toplantıya emek verenlere teşekkür borçluyuz..
Ayrıca, “Yarın” bir ulusalcı – devrimci siyasal iktidara ulaşılıdığında,
yapılacakları şimdiden planlamak gerek..

Bu toplantının duyurusuna web sitemizde yer vermiştik.
(http://ahmetsaltik.net/2015/10/16/cumhuriyetimizin-100-yilina-dogru-egitimimiz/)

Dileriz tutanaklar yayımlandığında yine haber yapabiliriz.

Sevgi ve saygı ile.
20 Ekim 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ulusal Eğitim Derneği Üyesi
www.ahmetsaltik.net

profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir