30 Ağustos Zafer Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk’ü Anlamak..

Dostlar,

Sayın Prof. Dr. Cezmi Eraslan‘ın

“30 Ağustos Zafer Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk’ü Anlamak..”

Başlıklı kapsamlı (dolu dolu 9 sayfa) makalesini paylaşmak istiyoruz..

Kendisine emeği ve paylaşımı için teşekkür ediyoruz.

Cezmi_Eraslan

 • Atatürk, Türk İstiklal Harbi‘nin en son ve önemli aşaması olan
  Büyük Taarruz ile ilgili olarak yaptığı konuşmalarda pek çok önemli hususun altını çizmiştir. Gerek askeri harekât hakkında söyledikleri, gerekse savaş ve toplum hayatı üzerine yaptığı değerlendirmeler,
  O’nu anlamak hususunda büyük önem taşımaktadır. 
  Bu makalede O’nun tek adam değil ekip adamı olduğunu gösteren anlayışını değerlendirmeye çalıştık..”

şeklinde bir giriş yapılmakta.

Devamında..

Atatürk ve Türk Milleti’nin ilk tercihi savaş değil barıştır:

Sakarya Meydan Muharebesinden sonra her zaman olduğu gibi durumu
Meclise arz ederken belirttiği düşmanı ülkeden kovuncaya kadar taarruza devam etmek kararının gerçekleştirilebilmesi için şartları hazırlamak gerekti. Zira “ordumuzun
o günkü hâli, vaziyeti, şeraiti ve vesaiti hemen uzun mesafeler üzerinde seri hareket icrasına müsait bulunmuyordu”. Her şeyden önce bu sahadaki eksiklikler tamamlanmalıydı.

Eksiklikleri tamamlamak için milletin elindeki imkânların sonuna kadar ordu emrinde kullanılması gerekecekti. Bu hazırlıkların tamamlanması hemen cephe hareketinin başlamasıyla neticelenmedi. Evet, harp sahasında düşmanı yenecek noktaya gelinmişti. Ancak bu toplanan birikimin de tüketilmesi demekti. Dolayısıyla en son barışçı çare kullanılmadan girişilecek bir savaşın cinayet olacağına inanan Gazi Mustafa Kemal, hedefe önce kan dökmeden ulaşmak yolunu bir vazife olarak denedi. Bunun için ‘en kıymetli arkadaşlarımızdan hüsnü tetkikine ve isabet-i nazarına fevkalade ehemmiyet ve itimat ettiğimiz mühim ricali hükümetimizden
Fethi Beyefendi Hazretlerini Londra’ya kadar göndermiştik.’ Fethi Bey, İngiltere ve
öbür büyük devletlerin merkezlerindeki sorumlu ve yetkili devlet adamlarıyla her türlü görüşme, müzakere ve sulh yapmak için tam yetkili idi…”

Ve şöyle bağlıyor :

“Yeni Türk devletinin kurulmasının ve Türk milletinin bu topraklar üzerinde ilelebet hür yaşamasının yolunu sonuna kadar açan Büyük Taarruzun isimsiz kahramanlarının;
bu topraklarda olduğu kadar kalblerimizde yatan şehidlerimizin hâl diliyle gelecek nesillere verdiği mesajı Hamdullah Suphi’nin bu törendeki konuşmasının şu kısmı ile aktarmak istiyorum:

 • ‘Bu toprakların içinde zerre zerre parıltılarla örtülü, bembeyaz genç dişleri arasından
  istiklâl şehidleri bir şey sayıklıyorlar: ‘Ey Türk milleti, senin için!
  Diyar diyar, iklim iklim, bütün o boğuşmalar, o mücahedeler ve bu ölüm,
  ey Türk milleti senin için, senin için.’ (Tanrıöver, 2000; s.104).

Türk milletinin bir bütün halinde, ilini töresini terk etmeden bağımsız yaşaması yolunda can verenlerin emanetine layık olabilecek nesiller yetiştirmek için hem milli mücadeleyi hem de
ona yön ve şekil veren lideri layıkıyla anlamak ve anlatmak gerektiği açıktır.

Prof. Dr. Cezmi Eraslan
Atatürk Araştırma Merkezi Önceki Başkanı

Makalenin tümünü okumak için lütfen tıklar mısınız??

30_Agustos_Zafer_Bayrami_Ataturk’u_Anlamak_Prof_Cezmi_Eraslan

Sevgi ve saygı ile.
Tekirdağ 30 Ağustos 2015

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net
p
rofsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir