Okul sütü programı ve düşündürdüleri..


Okul sütü programı ve düşündürdüleri..

AA, Ağustos 28, 2015 |

Okul sütü programı kapsamında 2015-2016 eğitim öğretim yılının 2. döneminde,
bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine haftada 3 gün süreyle
200 mililitre ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın “Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği”
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 200 mililitre ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü verilecek.

Bu kapsamındaki özel öğretim kurumları, programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin görüşü esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda programın dışında tutulacak.

Programın uygulanacağı okullar, veli izinleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenerek Bakanlığa (AS : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) bildirilecek.

Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden gerekli belgeye sahip ve
ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden yapılacak.

Dağıtılacak okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar
Bakanlığın eşgüdümünde Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.

İllerde İl Okul Sütü Komisyonlarının sekretaryasının yürütülmesi, okul sütünün okullara ulaştırılmasının denetimi ile uygun koşullarda korunması ve tüketimlerinin sağlanmasından,
İl Okul Sütü Komisyonu ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri sorumlu kılındı.

Öğrencilere ait bilgilerin Okul Sütü Modülüne kaydedilmesi, modüle giriş yapılamadığı durumlarda verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanacak.

Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri veya sağlık kurumlarınca süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulacak.

VELİLERE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk Gıda Mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince yapılacak.

Okul sütü üretimi yapılan illerde, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince sütlerin her bir partisinden numune alınacak, numunelere ait analiz sonuçları, Bakanlığa ve teslimi yapılacak illerdeki il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne gönderilecek ve Okul Sütü Modülüne yüklenecek.

Okul sütü komisyonu, Veli İzin Formları’nın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen
takvim içinde Okul Sütü Modülü’ne girilmesini sağlayacak. İl ve İlçe Okul Sütü Komisyonları bilgilerin zamanında ve doğru girilmesinden “silsile” yolu (AS: sıralı) ile sorumlu kılındı.

Program başlamadan önce ailelere süt içimi sonrası oluşabilecek basit rahatsızlıklar ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun belirtildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek.

Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin sağlanması, yayımı ve dağıtımı
Bakanlık eşgüdümünde, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılacak. (AA)

===============================

Dostlar,

Düzenleme yerindedir.
Ülkemizde yaygın ve önemli beslenme sorunları vardır ve bunların başında da
büyüme – gelişme çağındaki bebek ve çocuklarımızda yetersiz protein alımı gelir.

Okul sütü programı kapsamında 2015-2016 eğitim öğretim yılının 2. döneminde,
bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine sınırlandırma
uygun değildir. 2015-16 eğitim öğretim yılının 2. döneminde başlatılması bir başka kısıttır. Önerimiz, eğitim öğretim yılı boyunca 8 ay süt verilmesi ve üniversite öğrencilerini de kapsamasıdır. Gençlerin de çok değerli olan süt proteinine gereksinimi önemlidir.

“Sütü sindirememe” olarak halk arasında tanımlanan “laktoz intoleransı” nın ülkemizdeki yaygınlığını bilmiyoruz. Ancak birkaç yıl önce başlatılan okul sütü programında yandaşlara ve pahalıya ihale edilmesine karşın çocuklarda yaygın sorunlar çıkmıştı. Ulaşılan veriler,
Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği’ne uyulmadığını ortaya koymuştu. O sıralarda Sağlık Bakanlığı’nın Ankara’daki çok önemli çocuk hastanesinin profesör başhekimi, “durumdan görev çıkararak” sorunu örtbas etme telaşı ile “laktoz intoleransı” nın ülkemizde % 37’lere varan düzeyde olduğunu açıklamışlardı!?

Görevlendirilen Başhekim, -politik buyruk almış olmalı ki- hemen devreye girmiş ve demeci basında yaygın olarak servis edilmişti. 2 Mayıs 2012 günü pek çok basın organında yer bulan habere göre 13 ilde okul çocukları “bozuk” okul sütünden zehirlenmişti!

Ne hazindir ki; okul çocuklarının sağlığını bile tehlikeye sokan kör rant ve kazanç güdüsü
fiyasko ile sonlanmış, AKP iktidarı ve yandaş şirket suçüstü yakalanmışlardı. Ama Türk Ceza Yasası’nın Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar bölümünde yer alan maddeleri (185-196) çalıştırılamamış, olay “ulema” dan (!) alınan fetva ile kapatılmıştı!

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı profesör başhekim, Laktoz intoleransını %37’lerde sunuyordu. Biz böylesi yüksek bir rakama dayanak yapılabilecek ciddi bir bilimsel çalışma bilmiyoruz ve bu bilim dışı saptırma açıklamasından hücrelerimize dek utanıyoruz..

AKP öncesine gidildiğinde ise (23.04.3002), bir başka benzer olayda Prof. Emel Sezin,
uzun yıllar anne sütünden başka süt içmeyen çocukların sütü sindirmekte zorlanabileceklerini açıklıyordu..

Edinilmis_Laktoz_intolerani

Ünlü İngiltere Başbakanı W. Churchill ise;

“Bir ülkenin çocuklarına süt vermekten daha büyük bir yatırımı olamaz!” düşüncesinde.

Biz, 1971’de henüz 18, yaşımızı bitirmeden ve 1976’da Tıbbiye öğrencisi iken bulunduğumuz
bu ülkede, sabahları çalan zille kapıya bırakılan 2 cam şişede yarımşar litre sütü içeri alırdık. “Perişan, yoksul, beslenmesi bozuk” (!) Londra halkına Belediye her sabah ev ev süt dağıtmaktaydı!..

Sevgi ve saygı ile.
28.08.2015, Tekirdağ

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir