Gazi Hastanesi Bahçesi Yeşil Alanının Ranta Kurban Edilmesine İzin Vermeyeceğiz!

Gazi Hastanesi Bahçesi Yeşil Alanının Ranta Kurban Edilmesine
İzin Vermeyeceğiz!

 

 


04.Ağustos 2015​

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesi içinde bulunan ve otopark olarak kullanılan ağaçlık alanın cami yapılması yönünde karar alınmasına karşı Ankara Tabip Odası, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hastane bahçesinde 4 Ağustos 2015 Salı günü yapılan açıklamaya çok sayıda sağlık çalışanı, hastane bahçesindeki hasta yakınları ve semt sakinleri de destek verdi.

Basın açıklamasından önce söz alan ATO Başkanı Dr. Çetin Atasoy,
sağlıkta yıkımın sağlıkta dönüşüm projeleriyle olduğu kadar kentsel dönüşüm projeleriyle de yaşama geçtiğini söyledi. Hava kirliliğinin yüksek boyutlarda olduğu Ankara’da, AOÇ ve ODTÜ ormanları gibi kentin havasını temizleyen yeşil alanların yok edildiğini söyleyen
Dr. Atasoy “Bugün burada toplanmamızın nedeni bir yenisinin daha olmasını engellemek,
bu ağaçlık alanda Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya sokmak istediği rant projesine karşı çıkmak, kamuoyunu bu konuda uyarmak ve hepimizin aslında soluk borusu olan bu ağaçlara  sahip çıkmaktır.” dedi.

Ortak basın açıklamasını okuyan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Vedat Bulut mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği’ne ait olan ağaçlık alanın imar değişikliğinden sonra
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne protokol imzalanarak tahsis edildiğini ve akabinde bu alanın belediye tarafından Emek Yunus Emre Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne kiralandığını belirtti. Yeşil alanın ranta kurban gittiğini vurgulayan Dr. Bulut ibadet için kullanılabilecek yeterli sayıda tesisin yakın çevrede olduğunu; hasta ve hasta yakınları ile üniversite personelinin otopark olarak kullanabildiği ve Cumhuriyet ile yaşıt ağaçlar sayesinde soluk alabildiği
sınırlı alanın ranta kurban edilmesine göz yummayacaklarını söyledi.

Dr. Vedat Bulut söz konusu arazinin AOÇ mülkiyetinde bir alan olduğunu ve AOÇ ile ilgili yapılan tüm plan ve itirazların bu alan için de geçerliliğini koruduğunu ifade etti.
Dr. Bulut, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 03.08.2015 günü aldığı kararın altını çizerek
“Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında yapılmış olan koruma amaçlı
nazım imar planının “imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu” sonucunavarıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır diyerek planı İPTAL ETMİŞTİR” dedi.

Basın açıklamasının ardından söz alan TMMOB Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara’da sıcaklığın 35 derece olmasına rağmen ağaçların sağladığı serinlik sayesinde
Gazi bahçesinde sıcaklığın 27 derece olduğuna dikkat çekti.

Hasta yakınlarına “35 derece sıcakta mı yoksa ağaçların altında mı beklemek istersiniz?”
diye soran Candan “ AOÇ çorak bir araziyken ağaçlandırılmış ve halk nefes alabilsin diye yeşillendirilmiştir. İbadeti kullanarak beton yapılaşmasına gitmek kabul edilemez. Arazi AOÇ’nindir ve mahkeme kararına göre yapılaşma olamaz. Cumhuriyet’in değerlerine ve Atatürk’ün vasiyetiyle halka emanet ettiği değerlere dokunmanıza izin vermeyeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından kesilmek istenen ağaçlara “dokunulmazlık” sağlamak için kırmızı kurdeleler bağlandı.

Basın açıklamasının tam metni için :
http://ato.org.tr/basin-aciklamalari#/basin-aciklamalari/detay/394

======================================

Dostlar,

Biz de oradaydık…
Üyesi olduğumuz Ankara Tabip Odası’nın öncülük ettiği eyleme katıldık.

Gazi_Tip_bahcesi_agacima_dokunma_20150804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Ağaçlara dokunmayın” iletisi olarak, ağaçlara kırmızı kurdele taktık..

Ankara Belediyesinin İdare Mahkemesine savunma yollarken imar planı üzerinde tahrifat yaptığını ve “en yakın ibadet yerinin 1300 m uzakta olduğunu bildirerek Mahkemeyi yanıltıcı bilgi verdiğini de şaşkınlık içinde öğrendik.

Mücadele insanı TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Candan Karakuş Tezcan’ı yürekli, yılmayan ve başarılı savaşımı nedeniyle kutladık.

Sevgi ve saygı ile.
4 Ağustos 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“Gazi Hastanesi Bahçesi Yeşil Alanının Ranta Kurban Edilmesine İzin Vermeyeceğiz!” için bir yorum

  1. Çevreci Saltık ! Bravo… keşke ben de yanınızda olabilseydim… Bunlar çok güzel ve çok anlamlı etkinlikler.. tebrikler. æ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir