SBF’de Süren Skandal Soruşturma..

Dostlar,

Ankara Üniversitesi akademik çalışanlarının kendi arasında iletişim ortamı sağlayan kurumsal bir web sitesi var…

Ank-Club List...

Bu iletişim ortamında, Ankara Üniversitesi’nin 6 bini aşkın akademik çalışanı salrt akademik konularla sınıkrlı olmayan geniş bir paylaşım kuruyorlar.

Biz de zaman zaman, web sitemizde yayımladığımız 50 yazıyı bir liste olarak söz konusu ortamda Ankara Üniversiteli çalışma arkadaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.

Bu ortamda yer alan önemsediğimiz bir iletiyi bu kez sizinle paylaşmak istedik.
Bu bağlamda biz de, Ankara Üniv. Rektörlüğünün başlattığı söz konusu hukuk dışı soruşturmaya ilişkin olarak düşüncelerimizi her 2 ortamda paylaştık..
SBF’nin konu hakkındaki 4/4’lük açıklamasına da yer vererek..

http://ahmetsaltik.net/2015/07/07/mulkiyeden-au-sbf-ogretim-elemanlarimiza-acilan-sorusturmalarla-ilgili-aciklama/

AÜ Hukuk Fakültesi’nden Dr. Cenk Yiğiter‘e “Yiğit” duruşu için teşekkür ederek..

Bir kez daha dikkatle okunmasında, hukuksal kaynaklara dikkat edilmesinde yarar var.

En akıllıcası elbette Üniversite Yönetiminin soruşturmayı uygar bir açıklama yaparak
geri çekmesi.. Hukuksal olarak yol kapalı.. Halk arasında çooook güzel deyişler vardır..

Birisi de şöyle :

– Sen kiminle aşık atıyorsun??

Anımsatmaya gerek var mı, karşındaki Mülşkiye!

Sevgi ve saygı ile.
08 Temmuz 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Sayın Liste Üyeleri,
Malumunuz üniversitemiz bünyesinde skandal bir soruşturma yürüyor.
Bu skandalın faillerinin ikbali için umuyorum yaptıkları yatırım bu 
rezilliğe değer. Öte yandan soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş Jeoloji 
Mühendisliği'nde çalışan öğretim elemanlarının ve üniversite kamuoyunun 
ilgisine aşağıdaki haberi sunuyorum. (Üniversitemiz bünyesinde bir hukuk 
fakültesi ayrıca bir insan hakları merkezi varken böylesi kritik ve 
zorlu bir soruşturma için jeoloji mühendisliği hocalarımızın 
görevlendirilmesinde de vardır elbet bir hikmet. Tıpkı memleketi dışında 
neden yönetici pozisyonuna atandığına dair hiçbir fikrimiz olmayan 
yöneticilerimizin olmasındaki hikmetler gibi...)
Kendilerine kolaylıklar diliyor ve ifade özgürlüğüyle ilgili 
yürütecekleri ve üniversite tarihimize geçecek tartışmaları şimdiden 
merakla bekliyorum.
Saygılarımla.
Dr. Cenk Yiğiter.

http://www.radikal.com.tr/turkiye/erdoganli_hirsiz_var_afislerine_nazi_karariyla_beraat-1390389
Erdoğan'lı 'Hırsız var' afişlerine 'Nazi' kararıyla beraat

03/07/2015 13:15


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının altında 'Hırsız Var' yazan 
afişler nedeniyle yargılanan iki genç için Aliağa 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde verilen beraat kararının gerekçesinde Avrupa'daki benzer 
davalardan örnekler verildi.
Haber: İSMAİL SAYMAZ

RADİKAL - İzmir’de üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın 
fotoğrafı ve “Hırsız var” ibaresi bulunan afiş nedeniyle yargılanan iki 
genç hakkında beraate karar verildi. Mahkeme gerekçeli kararında, 
Avusturya ve Slovakya’da siyasetçiler için “Adi fırsatçılık”, “Ahlak 
dışılık”, “Şerefsizlik” ve “Nazi” ithamlarını kullandığı için 
ülkelerinde ceza alan üç gazeteci hakkında AİHM’in verdiği “Bu ifade 
özgürlüğüdür” kararlarını dayanak gösterdi.
İzmir’in Aliağa ilçesinde, geçen yıl 4 Nisan’da polis tarafından 
yakalanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi Şeref Sinan Erel ve 
Hikmet Utkun Hız’ın çantasından, üzerlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ’ın resmi bulunan ”Hırsız var” yazılı üç afiş bulunmuştu. Aynı 
afişlerin ilçede duvarlara da asıldığından hareketle iki genç hakkında 
“hakaret” iddiasıyla dava açıldı. Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan dava geçen 10 Haziran’da beraatla bitti.
Mahkemenin gerekçeli kararında, duvarlara asılan afişlerin çantalarından 
çıkması üzerine iki genç hakkında dava açıldığı belirtilerek, “Kuşkudan 
sanık yararlanır” ilkesi gereği beraata karar verildiği kaydedildi. Bu 
afişlerin iki genç tarafından asıldığı kabul edilse dahi Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin (ÜİHS) 10. maddesine göre herkesin düşüncesini 
ifade etme hakkına sahip olduğu ifade edildi. AİHM’in üç kritik kararı 
da buna dayanak olarak gösterildi. AİHM’in Liegens/Avusturya kararında, 
2. Dünya Savaşı’nda SS Tugayı’nda görev yaparken sivilleri katletmekle 
suçlanan Liberal Parti başkanı ile koalisyon kurulmasının tartışıldığı 
günlerde gazeteci Liegens’in Başbakan’a yönelik olarak sarf ettiği “En 
adi fırsatçılık”, “ahlakdışılık” ve “şerefsizlik” ifadelerini düşünce 
özgürlüğü kapsamında saydığı anlatıldı. Bu davada AİHM’in “Bir 
siyasetçi, özel şahıstan farklı olarak, her sözünü ve eylemini bilerek 
ve kaçınılmaz bir biçimde, gazetecilerin ve halkın yakın denetimine 
açar; bu nedenle daha geniş bir hoşgörü göstermek zorundadır” dediği 
vurgulandı. Keza Oberschlick/Avusturya kararında da; göçmen ailelerine 
yapılan yardımın yarıya indirilmesini savunan Liberal Demokrat Parti 
Genel Sekreteri’nin eski Nazi olduğunu hatırlatan gazeteci için de aynı 
hükmün verildiği belirtildi. AİHM’in bu davada, “Hoş görülebilir 
eleştiri sınırının bir politikacı söz konusu olduğunda, sade vatandaşa 
oranla daha geniş olduğu” yönünde görüş belirttiği vurgulandı. Son 
olarak, Feldek/Slovakya kararına atıfta bulunuldu. Bu davada, Nazi 
geçmişi bulunan bir siyasetçiye ilişkin “Faşist Geçmişli Bir Bakan 
Olmadan Daha Güzel Bir Slovakya Fotoğrafı” başlıklı yazısı nedeniyle 
yargılanan gazeteci için benzer bir hüküm kurulduğu dile getirildi. Bu 
kararda, “Açıklamalarının tartışılmasında kamu yararı bulunan siyasi bir 
konuyla ve Slovakya’nın tarihiyle ilgili olduğu ve Slovakya’nın 
gelecekteki demokratik gelişimini etkileyebileceği, açıklamanın kaynak 
içermemekle birlikte daha önce basında yer alan bir takım gerçeklere 
dayandığı, özgür siyasi tartışmanın teşvik edilmesinin demokratik 
toplumun niteliği olduğunu belirleyip kendisini gerek basının, gerek 
kamuoyunun yakın denetimine açmış olan politikacıların kendilerine karşı 
yapılan eleştirilerde diğer bireylere nazaran daha fazla hoşgörü 
göstermesi gerekiyor” denildiği anlatıldı. Bu üç karar ışığında “Hırsız 
var” başlıklı afişlerin AİHS’in 10. Maddesi ve bunun uygulamasına 
yönelik AİHM kararları gözetildiğinde, ifade özgürlüğü kapsamında 
kaldığı anlatıldı.


Haberde geçen Kararlar:

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59588#{"itemid":["001-59588"]}

http://www.ifadeozgurlugu.adalet.gov.tr/faaliyetler/6_8_mayis/aihm_yabanci/oberslick.pdf

http://www.ifadeozgurlugu.adalet.gov.tr/faaliyetler/17_19_eylul/aihm_diger_ulke/lingensvavusturya_guncelleme.pdf


http://www.ifadeozgurlugu.adalet.gov.tr/

AİHS Düşünce Özgürlüğü maddesi klavuzu
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/publi/materials/1004.pdf

_______________________________________________
Ank-club mailing list
Ank-club@list.ankara.edu.tr
http://list.ankara.edu.tr/cgi-bin/mailman/listinfo/ank-club

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir