Yaşamı savunmak için 16 Mayıs’ta Soma’dayız

Yaşamı savunmak için
16 Mayıs’ta (2015) Soma’dayız

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/soma-5347.html

DİSK,  KESK, TMMOB ve TTB temsilcileri, 16 Mayıs’ta (2015) Soma’da gerçekleştirilecek büyük miting öncesinde, 07.05.2015 günü DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nde ortak basın toplantısı düzenlediler. Toplantıya DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak, TMMOB Genel Sekreteri Mehmet Torun, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı.

Açıklamayı DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu okudu. Çerkezoğlu, geçtiğimiz yıl
13 Mayıs’ta Cumhuriyet tarihinin en ağır işçi katliamının yaşandığına dikkat çekerek,
bu katliamı unutmamak, unutturmamak için bir dizi eylem ve etkinlik düzenlediklerini anımsattı. Çerkezoğlu, “Bu bir katliamdır, kaza değildir diyerek sorumluların hesap vermesini istediğimizi kezlerce dile getirdik. Onlar sorumluların hesap vermesi bir yana,
gerçek sorumluları yargı önüne bile çıkartmadılar.” diye konuştu.

Katliamın nedeninin taşeron sistemi olduğunu, madenlerin özel sektör eliyle değil devlet eli ile işletilmesi kezlerce söylediklerini belirten Çerkezoğlu,

“Onlar ölmeyen işçileri de işten çıkarttılar. İş cinayetlerin önüne geçmek için örgütlü olmak
şart dedik, sendikalaşmanın ve örgütlenmenin önüne yeni engeller çıkarttılar.
Yalnızca AKP Döneminde 15 binin üzerinde (AS: Nisan 2015 sonunda 15231!) arkadaşımızı iş kazalarında yitirdik.” dedi.

13 Mayıs’ta (2015) tüm Türkiye’de alanlarda olacaklarını da vurgulayan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, herkesi bu eylemlere katılmaya ve kendilerine destek vermeye çağırdı. Çerkezoğlu, 16 Mayıs’ta da, Soma’da

– “Taşeron yasaklasın”,
– “İş cinayetlerine karşı yaşam hakkı”,
– “Açlık ve sefalet düzeni son bulsun”

istemleriyle düzenlenecek büyük mitingde tek yürek olacaklarını kaydetti.

İŞ CİNAYETLERİNE, TAŞERON KÖLELİĞİNE,
SEFALET ÜCRETİNE KARŞI 
16 MAYIS’TA SOMA’YA YAŞAMI SAVUNMAYA

301 can… Paradan başka değer tanımayan patronlar ve siyasal iktidar için yalnızca bir rakam. Ama onlar 301 baba, kardeş, oğul, arkadaş…

Türkiye’nin en büyük iş cinayetinin üzerinden bir yıl geçti.

“Soma’dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diye halkı avutanların bir kez daha
yalan söylediği ortaya çıktı.

Biz “Sorumlular hesap versin!” dedik. Onlar 301 işçinin ölümünün ardından tek bir kamu görevlisinin soruşturulmasına bile izin vermediler; göstermelik yargılama işçi aileleri için
tam bir eziyete dönüştürülürken şirket yöneticileri bu süreçte adeta ödüllendirildi.

Biz Rödovans sistemi kaldırılmalı, tüm maden işçileri Türkiye Kömür İşletmesi işçisi olmalıdır” dedik. Onlar ölmeyen işçileri işten attılar.

Biz “Soma’da tarımı bitirerek insanları madenlerde kölece çalışmaya
mahkum etmeyin..”
 dedik. Onlar mahkemeleri takmadan binlerce zeytin ağaçlarını kestiler.

Biz “İş cinayetlerinin durdurulması için işçiler örgütlü olmalı, sendikal haklar tanınmalı” dedik. Onlar sendikalı olma, sendika seçme özgürlüğünü kullanan işçileri
işten attılar.

Biz “Mevcut işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi çöktü, gelin sendikalarla,
meslek örgütleriyle bağımsız bir denetim sistemi kuralım”
 dedik.
Onlar her gün 4-5 canımızı alan bu sistemi savunmaya devam ettiler.

Biz “AKP döneminde 15 bin (AS: Nisan 2015 sonunda 15231!) can alan iş cinayetlerinin durdurulması için taşeron köleliği kaldırılmalıdır..” dedik. Onlar, haklarını isteyen taşeron işçiye (AS: işçisine) “nankör” dediler. Taşeron işçilerinin kadro hakkı kazandığı mahkeme kararlarını uygulamadılar.
Ülkede 2 milyonun üzerinde taşeron işçisi varken, yalnızca 6 bin işçi için mahkeme kararlarına uymayı seçim vaadi olarak pazarlamaya kalktılar.

Onları tanıyorsunuz. Onlar bu ülkeyi yönetenler kendilerine hanlar, hamamlar, lüks arabalar, yatlar, katlar, saraylar yaptı. Milyonların payına düşen sefalet ücretlerini şimdi
seçim kürsülerinden savunuyorlar. Asgari ücret artırılamaz diyorlar.

Onları tanıyorsunuz! Onlar bize sefalet ücreti, taşeron köleliği, iş cinayeti vaat ediyor.

Onlar “bu sizin fıtratınız” diyerek bize yeni Soma’lar, yeni Ermenek’ler vaat ediyor.

Sefalet ücretlerine, taşeron köleliğine, iş cinayetlerine mahkum değiliz!

İşçi düşmanı vaatlere mahkum değiliz!

Yaşamı savunmaya 16 Mayıs’ta Soma’ya!

İŞÇİ DÜŞMANLARINA MAHKUM DEĞİLİZ! 

DİSK – KESK – TMMOB – TTB

İş cinayetlerine karşı TTB, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından başlatılan imza kampanyası kapsamında bir video hazırlandı.
 

===============================================

Dostlar,

Bu etkinliği ve paylaşılan temaları, TTB Ankara Tabip Odası üyesi olarak tümüyle destekliyoruz.

16 Mayıs 2015 günü Ankara’da Büyük ATATÜRK’ün şanlı 19 Mayıs 1919 yürüyüşünü başlattığı gün anısına bir açıkoturumu yönetmekle görevliyiz. Eğitim İş Ankara 1 ve 2 numaralı sendika şubeleriyle Ulusal Eğitim Derneği‘nin ortaklaşa düzenledikleri açıkoturum için
bize en az 1 ay önceden görev verildi (Eğitim-İŞ ve adı geçen Derneğin üyesiyiz).

Kızılay, Selanik 2 Cad. 32/2’de yapılacak açıkoturumda Prof. Seçil Karal AKGÜN,
Prof. Sina AKŞİN ve Suay KARAMAN konuşmacı olacaklar.
Başlama saati 14:00..
Uygun olan dostlarımızı bekleriz..
Duyurulmasına katkı verilmesini de..

Yüreğimizin en az yarısı da Soma direniş eyleminde olacak..

Sevgi ve saygı ile.
10 Mayıs 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir