Türker ERTÜRK : Soykırım planı ve emri


Soykırım planı ve emri

portresi_gulumseyen

 


Türker ERTÜRK

 

Emperyalizm Yugoslavya’yı, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Makedonya, Karadağ ve Kosova olmak üzere tam tamına 7’ye böldü.
Hatta Bosna-Hersek’i de kendi içinde üç mini yapıya ayırdı. Bunları yapabilmek için önce kıvılcımı çaktı, kan dökülmesine elverişli ortamı yarattı ve daha sonra
kurtarıcı olarak duruma müdahale etti ve barışı sağladı.

Avrupa Birliği (AB) yanı başında akan bu kanı durdurmadı.
AB’nin kimi büyükleri, bölünmenin çıkarlarına olduğu hesabını yaptılar.

Yugoslavya’da Arnavutlar ve Türkler dışında öbürleri Slav etnik kökeninden geliyorlardı. Boşnaklar dışında Slavlar, mezhepsel farklılıkları olsa da Hıristiyan dinine mensuptular. Emperyalizm aynı dili konuşan, aynı etnik kökenden ve aynı dine inananların birbirinden ayrılmasına yardım ve yataklık etti. Bir araya gelmeleri için çaba göstermedi.

Bugün Irak, etnik ve mezhepsel olarak fiilen üçe bölünmüş durumda.
Körfez Savaşları (1991 ve 2003) ve 2005 tarihli Irak Anayasası bu bölünmenin
altyapısını ve iklimini hazırladı. Halen yürürlükte olan Irak Anayasası toplumu
etnik ve mezhepsel bölmelere ayırmaktadır. Türkiye’de de böyle bir anayasa hazırlamak istediler, başaramadılar ama vazgeçmediler.

SİRENAYKA, TRABLUS ve FİZAN

Libya bugün fiilen üçe bölünmüştür. Her geçen gün bölünme gerçeklik kazanmakta ve altyapısı hazırlanmaktadır. Libya müdahalesinin bölme amacına yönelik olduğunu 27 Ekim 2011’de “Sirenayka, Trablus ve Fizan” başlıklı yazımızla bu köşede
size analizini yapmıştık.

Emperyalizm küresel tek düzeni kurabilmek, hegemonyaya direnen ve direnebilecek potansiyel yapıları ufaltabilmek, enerji kaynaklarını denetleyebilmek, sömürebilmek ve daha kolay yönetebilmek için çıkarına olmak koşuluyla dünyanın her yerinde bölünmeyi desteklemektedir.

Ama Birleşik Krallık’ın (United Kingdom) bölünmesine, İskoçya’nın İngiltere’den ayrılmasına olanak sağlanmamıştır. Burada bölünme şimdilik emperyalizmin işine gelmemektedir.

Emperyalizm ve onun temsilcileri dünyanın her yerinde bölünmeyi ve parçalanmayı desteklerken, Kıbrıs’ta tam tersini yapmaya çalışıyorlar.. Sizce neden olabilir?

Müslüman Türkler Kıbrıs’ta 1571’den beri varlar. Ayrıca Ada Rumlardan veya Yunanlardan değil, Venediklilerden alınmış. Şimdi bir biçimde buradan Türkleri atmak istiyorlar. Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında birleştirme masalı bunun adıdır.

AKRİTAS VE İFESTOS

Geçtiğimiz Çarşamba (AS: 23 Aralık 1963) tarihe Kanlı Noel olarak geçen barbarlığın 51. yıldönümüydü. Türkleri yok etmeye ve soykırıma tabi tutmaya yönelik saldırılar 21 Aralık 1963’te başladı ve 24 Aralık’ta vahşet doruk noktasına ulaştı. Dr. Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve 3 çocuğunu evde delik deşik ettiler ve banyo küvetinde katlettiler.

1974’te yapılan harekat gerçekten Ada’ya barış getirdi! O günden beri Kıbrıs’ta toplumlararası çatışma olmadı, barış ve huzur var.

Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri, soykırım yaparak ve göçe zorlayarak yok etmek istediler.

Bu kötü niyetin yadsınamaz belgeleri var. Soykırım palının adı AKRİTAS.
Bu planın bir de harekat emri var. Ayrıntıları içeren, hangi Türk köyünün hangi birlik tarafından imha edileceği ve hangi toplu mezarlara gömüleceği gibi!
Onun adı da İFESTOS. Bu kanıtlar elimizde.

Farklı etnik yapılardan gelen, farklı kültürlere sahip, aynı dili konuşmayan,
aynı dine inanmayan ve geçmişe yönelik kötü deneyimleri olan 2 farklı toplumu
niçin birleştirmeye çalışıyorsunuz?

Bunu istemek ve desteklemek iyi niyetli bir yaklaşımın ifadesi olabilir mi?
Size tecavüze yeltenen ve öldürmeye çalışmış birisi ile aynı evde yaşamanız önerilse ve istense buna rıza gösterir misiniz?

Denizciler “Tarihini bilmeyen milletler pusulasız gemi gibidir, sığınacak liman bulamazlar.” derler, ne denli doğru değil mi?

Saygılar sunarım. (AYDINLIK, 27.12.14)

=====================================

Dostlar,

Türker Ertürk Amiralimiz çok düşündürücü ve öğretici yazılarını sürdürüyor sağolsun. Kıbrıs’ı Kanlı Noel’in 51. yılı nedeniyle gene yazdı.. Biz de dün
KKTC Karambole Kurban Edilmesin.. başlıklı bir yazıya sitemizde yer verdik. (lütfen tıklayınız :
http://ahmetsaltik.net/2014/12/29/kktc-karambole-kurban-edilmesin/)

Önceki yıl Kanlı Noel’i işlemek üzere yazdığımız yazılara da bakılması dileğiyle :

– KANLI NOEL’in 50. Yılı…
(lütfen tıklayınız :
http://ahmetsaltik.net/2013/12/23/kanli-noelin-taniklari-konusuyor/)

Bir de düzeltmemiz olacak.. Kıbrıs’ta Türkler 1571’den bu yana değil, M.Ö. 6. bin yılına dek uzanıyor.. Geçen yılki yazımıza da koymuştuk aşağıdaki belgeyi.

Sevgi ve saygı ile.
30 Aralık 2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir