Kıbrıs’ta “Kanlı Noel”

Kıbrıs’ta “Kanlı Noel”

Konuk yazar :
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BALYEMEZ
Kıbrıs İlim Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Md.
KHO Harp Tarihi Öğretim Üyesi

Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen 21-24 Aralık 1963 saldırıları, bugün hâlâ çözüm bekleyen Kıbrıs Sorununun geçmişindeki önemli köşe taşlarından biridir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 16 Ağustos 1960’ta bağımsızlığını ilan etmesinden sonra, Cumhurbaşkanı Makarios, Kıbrıs Anayasasının temelini oluşturan Zürih ve Londra Antlaşmalarını baskı altında imzaladığını ileri sürmüş ve anayasa hükümlerinin yürürlüğünü zorlaştırmış ve 21 Aralık 1963 saldırıları öncesinde Adada toplumlararası gerginliğin tırmanmasını sağlamış ve bu yolla Kanlı Noel saldırılarının temelini oluşturmuştur. Kanlı Noel saldırılarından sonra Kıbrıs Cumhuriyeti‘nin işlerliği, anayasal düzeni ortadan kalkmış, bir bakıma meşru olmayan Kıbrıs Rum Devletinin kuruluşunu sağlamıştır.

Konferans yansıları için lütfen tıklayınız..

KIBRIS’ta_Kanli_NOEL_KHO_Konferans_20.12.2018

 

 

 

KANLI NOEL

KANLI NOEL

portresi_papyonlu
Türker Ertürk
E. Amiral, Araştırmacı – Yazar

Kıbrıs’a ilk kez tam tamına 30 yıl önce geldim. Burada, 1985-87 arasında, iki yıl yaşadım ve görev yaptım. Çok olumlu ve güzel anılarla ayrıldım ve hala sürdürdüğüm dostluklar kazandım.
Dün (24 Aralık 2015), eski günleri anmak ve hafta sonunu geçirmek için, Kıbrıs’a geldim. İlk dikkatimi çeken; ekonominin bozukluğu ve insanların mutsuzluğu oldu.
Halbuki 30 yıl önce; Kıbrıs ekonomisi çok canlıydı, insanlar mutluydu ve
gelecekten umutluydu.
Bugün gördüğüm manzara; feci bir ekonomik durgunluk ve umutsuzluk. Bu biraz da; dış dinamiklerin yanında, içeriden kasıtlı olarak yaratılıyor. Amaç; adanın kuzeyini, ‘Türk Tarafı’nı yani KKTC’ni güneye, Rumlara ve AB’ye satabilmek.
Halk zor durumda olsun, güneyi bir çekim merkezi olarak görsün ve güneyle birleşmeyi istesin diye. Bunun başat sorumluluğu; 13 yıldır iktidarda bulunan AKP’nin sürdürdüğü, yalan yanlış ve kökü dışarıda olan Kıbrıs politikalarıdır.
Ölmüş Eşek Fiyatına
AKP; esasında Annan Planı ile 2004’te, KKTC’ni sattı. Rum Tarafı; daha düşük bir maliyetle, doğrusunu söylemek gerekirse kuzeyi ölmüş eşek fiyatına almak istediğinden, o zaman referandumu reddetti ve almadı. Şimdi ise; zamanı geldi, KKTC’nin ve Türkiye’nin pazarlık gücü azaldı, almayı planlıyorlar.
Türkler, Kıbrıs’ta 444 yıldır var. Varın siz tahmin edin; şu anda yaşayan Kıbrıslı Türklerin, kaçıncı kuşak olduğunu. Ayrıca Kıbrıs; Rumlardan ve Yunanlardan değil, Venedik’ten alındı. Fethedilmesinin nedenlerinden biri de; ağırlıkla Ortodoks yerli halkın, Katolik Venedik yönetimi altında baskı görmesi ve yardım istemesiydi.
Padişah II. Selim’in 21 Eylül 1571 tarihli fermanı ile adaya; Anadolu’dan,
Karaman vilayetinin belli yerlerinden, nitelikli ve seçilmiş ‘Müslüman-Türk’ aileler yerleştirilmiştir.
Kıbrıs Türkleri, işte bu seçilmiş insanların genetik devamı ve torunlarıdır. Ayrıca Kıbrıs Türkleri; 1878’de başlayan İngiliz yönetimi altındaki
ağır baskılar ve haksızlıklar, daha sonra Rum terörü nedeniyle çektikleri acılar ile kimliklerine sahiplik konusunda gösterdikleri duyarlıkla, rüştlerini kanıtlamışlardır.
İfestos
Bugün birleşme adı altında; adanın asli sahibi olan Türkleri önce azınlık statüsüne düşürmek ve sonrasında Kıbrıs’ın dışına sürmek istiyorlar. Dün gece, kaldığımız otelde yabancılar için Noel (Christmas) yemeği vardı. Barış ve huzur içinde yapıldı.
Bir anda, 52 yıl öncesini anımsadım.
Kanlı Noel olarak tarihe geçen barbarlığın yıldönümüydü. Türkleri yok etmeye ve soykırıma tabi tutmaya yönelik saldırılar; 21 Aralık 1963’te başlamış ve 24 Aralık’ta vahşet, doruk noktasına ulaşmıştı. Saldırılar sırasında; Dr. Binbaşı Nihat İlhan’ın
eşi ve üç çocuğunu da evde delik deşik ettiler ve banyo küvetinde katlettiler.
Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri, soykırım yaparak ve göçe zorlayarak yok etmek istediler. Bu kötü niyetin yadsınamaz belgeleri var. Soykırım planının adı; “AKRİTAS”.
Bu planın bir de harekât emri var. Ayrıntıları içeren, hangi Türk köyünün hangi birlik tarafından imha edileceği ve hangi toplu mezarlara gömüleceği gibi!
Onun adı da; İFESTOS”. Bu belgeler ve kanıtlar elimizde!
Saf ya da Satılmış ve Hain!
Farklı etnik yapılardan gelen, farklı kültürlere sahip, aynı dili konuşmayan,
aynı dine inanmayan ve geçmişe yönelik kötü deneyimleri olan 2 farklı toplumu
niçin birleştirmeye çalışıyorsunuz?
Bunu istemek ve desteklemek iyi niyetli bir yaklaşımın ifadesi olabilir mi? Size tecavüze yeltenen ve öldürmeye çalışmış birisi ile aynı evde yaşamanız önerilse ve istense, buna rıza gösterir misiniz?
Hiç aklınıza gelmiyor mu? Emperyalizm her yeri bölüp parçalamaya çalışırken,
niye Kıbrıs’ta birleşme istiyor?
Yugoslavya’yı yediye böldü, Libya’yı parçaladı, şimdilik en az üç parça gibi.
Irak bölündü, Sudan aynı şekilde ve Suriye ameliyat masasında. Yüzyılın sonunda
iki bin devlete
(AS: bin devlete..) ulaşmayı planlıyorlar ve açıkça söylüyorlar. Yugoslavya’da; aynı etnik kökenden gelen, aynı dili konuşan ve aynı dine inananları bile birbirinden ayırdılar. Ama her şeyi farklı olan Rumlarla Türkleri birleştirmeye çalışıyorlar. Burada iyi niyet olduğuna inanmak için, ya saf olmak gerek ya da satılmış ve hain!
Gerçekten, 1974’de yapılan ‘Barış Harekatı’ndan sonra, adaya barış gelmiştir.
Sorun budur!

Saygılar sunarım. (25.12.2015)

======================================

Dostlar,

Değerli E. Amiral Sayın Türker Ertürk‘e, 23 Aralık 1963 gecesi Kıbrs’ta Rumların
Türklere uyguladığı kanlı soykırım planını unutmadığı ve unutturmadığı için
teşekkür ederiz. Geçtiğiimiz yıllarda sitemizde bu yakıcı sorunu işlemiştik.
(Kapsamlı ve belgeseldir, bakılmasını dileriz..  KANLI NOEL’in 50. Yılı
http://ahmetsaltik.net/2013/12/23/kanli-noelin-taniklari-konusuyor/
)

Kıbrıs’ta oyun büyük ve AKP bu alanda da ulusal çıkarları değil, Batı’nın isteklerini
öne alıyor. Çünkü bir proje partisi ve bunları yapmak üzere programı dışarıda yazıldı, işbaşına getirildi, işbaşında tutuluyor..

Bunun en büyük kanıtı,
RTE’nin 30+ kez kandi ağzından itiraf ettiği BOP eşbaşkanlığı misyonudur.

Geçtiğimiz ay KKTC’ye bağlanan su hattı ile ilgili AKP’nin kaprisleri acı vericidir.
Böylesi önemli bir ulusal projeyi bile devlet güvencesi yerine özel sektöre (yandaşlara??)
peş keş çekmek için olanca güçleriyle dayatmışlar, çok haklı olarak KKTC hükümetinin
kamu güvencesi istemini geri çevirerek su göndermeyi durdurabilmişlerdir!

Kıbrıs’ta 2 devletli – 2 kesimli bir çözüm dışında kalıcı ve sağlıklı bir çözüm yoktur.
Kurulduğundan bu yana KKTC’deki Türklerin cen güvenliği bu modele dayalıdır.
KKTC bağımsızlığını başka gerekçelerle yeniden feda ederse artık dönüş yoktur
ve Türkiye’nin de yapabileceği birşey kalmayacaktır.
Hele TSK kolordusu Kuzey Kıbrıs’tan çekildikten sonra..

2004 Annan Planı oylaması öncesinde Kıbrıs’ta, merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş döneminde çok emek vermiş, sorunu izleyen bir kişi olarak bir de biz yazmış olalım
Türker Paşaya ek olarak…

Sevgi ve saygı ile.
26 Aralık 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

 

 

 

Türker ERTÜRK : Soykırım planı ve emri


Soykırım planı ve emri

portresi_gulumseyen

 


Türker ERTÜRK

 

Emperyalizm Yugoslavya’yı, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Makedonya, Karadağ ve Kosova olmak üzere tam tamına 7’ye böldü.
Hatta Bosna-Hersek’i de kendi içinde üç mini yapıya ayırdı. Bunları yapabilmek için önce kıvılcımı çaktı, kan dökülmesine elverişli ortamı yarattı ve daha sonra
kurtarıcı olarak duruma müdahale etti ve barışı sağladı.

Avrupa Birliği (AB) yanı başında akan bu kanı durdurmadı.
AB’nin kimi büyükleri, bölünmenin çıkarlarına olduğu hesabını yaptılar.

Yugoslavya’da Arnavutlar ve Türkler dışında öbürleri Slav etnik kökeninden geliyorlardı. Boşnaklar dışında Slavlar, mezhepsel farklılıkları olsa da Hıristiyan dinine mensuptular. Emperyalizm aynı dili konuşan, aynı etnik kökenden ve aynı dine inananların birbirinden ayrılmasına yardım ve yataklık etti. Bir araya gelmeleri için çaba göstermedi.

Bugün Irak, etnik ve mezhepsel olarak fiilen üçe bölünmüş durumda.
Körfez Savaşları (1991 ve 2003) ve 2005 tarihli Irak Anayasası bu bölünmenin
altyapısını ve iklimini hazırladı. Halen yürürlükte olan Irak Anayasası toplumu
etnik ve mezhepsel bölmelere ayırmaktadır. Türkiye’de de böyle bir anayasa hazırlamak istediler, başaramadılar ama vazgeçmediler.

SİRENAYKA, TRABLUS ve FİZAN

Libya bugün fiilen üçe bölünmüştür. Her geçen gün bölünme gerçeklik kazanmakta ve altyapısı hazırlanmaktadır. Libya müdahalesinin bölme amacına yönelik olduğunu 27 Ekim 2011’de “Sirenayka, Trablus ve Fizan” başlıklı yazımızla bu köşede
size analizini yapmıştık.

Emperyalizm küresel tek düzeni kurabilmek, hegemonyaya direnen ve direnebilecek potansiyel yapıları ufaltabilmek, enerji kaynaklarını denetleyebilmek, sömürebilmek ve daha kolay yönetebilmek için çıkarına olmak koşuluyla dünyanın her yerinde bölünmeyi desteklemektedir.

Ama Birleşik Krallık’ın (United Kingdom) bölünmesine, İskoçya’nın İngiltere’den ayrılmasına olanak sağlanmamıştır. Burada bölünme şimdilik emperyalizmin işine gelmemektedir.

Emperyalizm ve onun temsilcileri dünyanın her yerinde bölünmeyi ve parçalanmayı desteklerken, Kıbrıs’ta tam tersini yapmaya çalışıyorlar.. Sizce neden olabilir?

Müslüman Türkler Kıbrıs’ta 1571’den beri varlar. Ayrıca Ada Rumlardan veya Yunanlardan değil, Venediklilerden alınmış. Şimdi bir biçimde buradan Türkleri atmak istiyorlar. Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında birleştirme masalı bunun adıdır.

AKRİTAS VE İFESTOS

Geçtiğimiz Çarşamba (AS: 23 Aralık 1963) tarihe Kanlı Noel olarak geçen barbarlığın 51. yıldönümüydü. Türkleri yok etmeye ve soykırıma tabi tutmaya yönelik saldırılar 21 Aralık 1963’te başladı ve 24 Aralık’ta vahşet doruk noktasına ulaştı. Dr. Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve 3 çocuğunu evde delik deşik ettiler ve banyo küvetinde katlettiler.

1974’te yapılan harekat gerçekten Ada’ya barış getirdi! O günden beri Kıbrıs’ta toplumlararası çatışma olmadı, barış ve huzur var.

Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri, soykırım yaparak ve göçe zorlayarak yok etmek istediler.

Bu kötü niyetin yadsınamaz belgeleri var. Soykırım palının adı AKRİTAS.
Bu planın bir de harekat emri var. Ayrıntıları içeren, hangi Türk köyünün hangi birlik tarafından imha edileceği ve hangi toplu mezarlara gömüleceği gibi!
Onun adı da İFESTOS. Bu kanıtlar elimizde.

Farklı etnik yapılardan gelen, farklı kültürlere sahip, aynı dili konuşmayan,
aynı dine inanmayan ve geçmişe yönelik kötü deneyimleri olan 2 farklı toplumu
niçin birleştirmeye çalışıyorsunuz?

Bunu istemek ve desteklemek iyi niyetli bir yaklaşımın ifadesi olabilir mi?
Size tecavüze yeltenen ve öldürmeye çalışmış birisi ile aynı evde yaşamanız önerilse ve istense buna rıza gösterir misiniz?

Denizciler “Tarihini bilmeyen milletler pusulasız gemi gibidir, sığınacak liman bulamazlar.” derler, ne denli doğru değil mi?

Saygılar sunarım. (AYDINLIK, 27.12.14)

=====================================

Dostlar,

Türker Ertürk Amiralimiz çok düşündürücü ve öğretici yazılarını sürdürüyor sağolsun. Kıbrıs’ı Kanlı Noel’in 51. yılı nedeniyle gene yazdı.. Biz de dün
KKTC Karambole Kurban Edilmesin.. başlıklı bir yazıya sitemizde yer verdik. (lütfen tıklayınız :
http://ahmetsaltik.net/2014/12/29/kktc-karambole-kurban-edilmesin/)

Önceki yıl Kanlı Noel’i işlemek üzere yazdığımız yazılara da bakılması dileğiyle :

– KANLI NOEL’in 50. Yılı…
(lütfen tıklayınız :
http://ahmetsaltik.net/2013/12/23/kanli-noelin-taniklari-konusuyor/)

Bir de düzeltmemiz olacak.. Kıbrıs’ta Türkler 1571’den bu yana değil, M.Ö. 6. bin yılına dek uzanıyor.. Geçen yılki yazımıza da koymuştuk aşağıdaki belgeyi.

Sevgi ve saygı ile.
30 Aralık 2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net 

AYDINLIK Gazetesi 23 Aralık 2012 günlü sayısı ve yorumlarımız..

Dostlar,

AYDINLIK Gazetesi 23 Aralık 2012 günlü sayısı ve yorumlarımız..

Bu gün hem Menemen’de “HEPİMİZ KUBİLAYIZ” mitingi yapıldı
hem de Hatay’da “Savaşa hayır” mitingi..

Tüm engellemelere karşın..

Çoook sınırlı olanaklarla..

Ulaşımı sağlanan, kumanyası ve cep harçlıpı verilen bindirilmiş kıtalarla asla değil..

Herkes kendi cebinden harcayarak.. Polis ve seyahat engellerini aşarak..

Türkiye’nin AYDINLIK potansiyeli yavaş yavaş ortaya çıkıyor..

  • Halk artık “yandım anam!” kıvamına geldi geliyor..

Korku duvarını aştı.. Her riski göze alarak sokağa çıkıyor..

Şimdi sıra bu kitlelere AKILLI SİYASAL ÖNDERLİKTE..

Bu da başlıca CHP’nin vazgeçilmez ve ertelenemez tarihsel ve de çoook kritik görevi.

Sevinebliiriz; ODTÜ’lü gençler serbest.. tutuksuz yargılanacaklar hiç yoktan..

Bu gün 2 önemli olayımız daha var :

1. Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas’tan Ankara’ya gelirken Hacıbektaş’a uğraması ve
Pir Cemalettin Çelebi ile çok özel görüşmesi.. Bu konuyu ayrı bir dosya olarak birazdan sunacağız..

2. Maalesef Kıbrıs’ta kanlı Noel.. Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve 3 çocuğunun Rumlar tarafından banyoda katledilmesi.. Bu konuyu da sitemizde ayrı bir dosya olarak sitemizde sunacağız..

Sevgi ve saygı ile.
23.12.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net