Emekçinin sendika hakkını tanımayan SÜTAŞ’ı protesto – boykot çağrısı


Dostlar
,

Emekçinin evrensel bir hakkı olan yasal, hukuka uygun sendikal örgütlenma hakkına saygı duymayarak onları işten çıkaran SÜTAŞ’ı protesto – boykot eylemine
biz de katılıyoruz.

SÜTAŞ‘ı temel bir insanlık hakkı olarak Türkiye’nin de taraf oluğu pek çok
uluslararası anlaşma – sözleşme (ILO sözleşmeleri C-87 ve C-97, BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi md. 20, BM Ekonomik Siyasal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı) ve
Anayasa md. 51 
tarafından tanınan bu hakka saygı göstermesini,
emekçilerinin sendikal örgütünü tanımasını ve hukuk dışı eylemine son vererek emekçilerini hemen işe döndürmesini istiyoruz..

SUTAS'a_boykot

SUTAS'a_boykot2

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı da SÜTAŞ’a hukuk dışı eylemi nedeniyle yasal yaptırıma çağırıyoruz.

Ulusal ve uluslararası hukuku çiğneyen SÜTAŞ hakkında
Cumhuriyetin savcılarını da göreve çağırıyoruz..

Sevgi ve saygı ile.
09.10.2014, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir