SALTIK’IN ÖVGÜ’SÜNE ÖVGÜ

Dostlar,

Sayın Dr. Müh. Ali Nejat Ölçen beyefendi, bu sitede yer verdiğimiz İSLAMIN ÖZÜ başlıklı yazılarını (http://ahmetsaltik.net/2013/08/23/islamin-ozu/, 23.8.13) sunarken yazdıklarımıza karşılık vererek bizi şımartmışlar..

Keşke adımızı, yazıda geçtiği yerlerden çıkararak yazı bütünlüğünü koruyabilseydik.

Bunu başaramadığımızdan ve yazının -bizi geçelim- asıl özü önemli olduğundan, dikkatlerinize sunuyoruz..

Dr. Ölçen’in bu uyarıcı çağrısına karşılık olarak İSLAMDA REFORM ZORUNLULUĞU başlıklı bir yazımıza da sitemizde yer vermiştik.. (http://ahmetsaltik.net/2013/08/24/islamda-reform-zorunlulugu/, 24.8.13)

Almanya’dan Sayın Dr. Yavuz Dedegil de tartışmaya katkı koydular sağolsunlar.. (http://ahmetsaltik.net/2013/08/25/almanyadan-dr-yavuz-dedegilden-mektup/, 25.8.13)

Sayın Dr. Ölçen’e değerbilirliği için şükranla..

Asıl şükranımız ise, Sn. Ölçen’in 91. yaşında ANADOLU AYDINLANMASINA veregeldiği çok değerli ve yürekli katkılar içindir.

Sn. Ölçen en azından “dalya!” diyene dek bu anlamlı katkıların sürmesini can-ı gönülden dileyerek..

Hurafelere dayalı bir yaşam kurgusu elbette tez elden yıkılacaktır.

Akılsızca bir şeyi milyonlarca kişi söylese de o şey yine akılsızcadır.

Sevgi ve saygı ile.
Tekirdağ, 26.8.13

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

=================================================

portresiSn. SALTIK’IN ÖVGÜ’SÜNE ÖVGÜ

Dr. Müh. Ali Nejat Ölçen

Sn. Ahmet Saltık’ın övgüsüne düşte tanık olsaydım inanamazdım.

Asıl O’nun övgüsüne övgü sunmalıyım. Çünkü “İslam’ın Özü” konulu iletiye Sn. Prof. Saltık ile DPT’den arkadaşım Saime Özden Tulunay ilgi uyandırdı¬lar. İslam Dünyası’nın Kutsal Kitap’taki temel öğretiye uyum sağlamanın gerekliliğini düşünmeye, kabul ederek özümsemeye ve de uygulamaya baş¬lanması konusundaki gerekliliğin yaygınlaşmasının öncülüğüne katıldılar. Kendilerine övgümüzü sunmanın birincil nedendir budur.

İkincil nedeni şöyle açıklamak olası:

Despotik yönetimlerin en sakıncalı yanı bireylerin düşünce paylaşımını ve birbirleriyle ilişki kurmalarını önlemesi hatta yasaklamasıdır. İslam tarihinde bunu ilk kez uygulayan Osmanlı devletiydi.

* İslam’ın Kutsal Kitabı’nda
“günde 5 vakit namaz kılmayı koşul gören bir ayet” mevcut değildir.

Şeyhül İslam’ın muavinleri olan imamların dene¬tim ve gözetiminde ibadet amacıyla halkın günde 5 kez bir araya gelmelerini sağlamakla bizleri tekil yaşama koşullarına tutsak ettiler.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetinde böylesi yasaklama Demokrat Parti iktidarı döneminde 1959 yılında uygulamaya sokuldu. Ankara’da iki kişinin yan yana yürümesine Polis müdahale etmeye başlamıştı.

AKP iktidarının despotizmi de Gezi Parkında gençlerin bir araya gelmelerini polisin biber gazı ile önlemesi aynı korkunun ürünüdür.
İktidardan düşme korkusu..

AKP, iktidarında, ülkemiz kişilerinin birbirinden kuşku duyması sürecini baş¬latmıştır. İslam’ı kötüye kullanan bu iktidarın, ülkemizde kendisine düşman saymadığı bir tek kurum ve kuruluş gösteremezsiniz. O iktidarın temel niteliği kin, nefret, kuşku ve bunların kaynağı iktidardan düşme korkusudur.

Prof. Sn. Saltık, korku duvarını bilimle ve yiğitçe aşmasını bildiği için, kendisine övgülerimi sunmayı görev kabul ediyorum.

İslam’ın özünü oluşturan çağcıl ayetleri öğretiye dönüştürmek amacıyla, düşün birliğini sağlamaya katkının öncüleri arasında Sn. Ahmet Saltık’ın yer alması başarının güvencesi olacaktır. Korkmadan, yılmadan, kızmadan bilimsel düşünden kopmaksızın İslam Dünyası’nı uyarmanın, kinden, nefretten, iç savaşlardan, yolsuzluklardan arındırmanın ve İslam’ı siyasal çıkar aracı olarak kullanan emperyalizm uşağı İslamcı iktidarlardan kurtarmanın çarelerini aramaya çağrıdır bu yazı
aynı zamanda.

Böyle biline.

Dr. Ölçen
24.8.13

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir