Türkiye Psikiyatri Derneği’nden: “Hükümete Uyarı” Basın Açıklaması


Dostlar,

Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi meslektaşlarımız aşağıda sunduğumuz,
tek sözcükle nitelenecekse “görkemli” olan bir basın açıklaması ile AKP Hükümetini çok açıkça uyardılar..

Ülkemizin aydınlık birikiminin önemli kalelerinden biri, iyi bilindiği gibi TIBBİYE‘dir.

 • Tıbbiye – Mülkiye – Harbiye;
  bu ülkenin sırtı yere getirliemez altın üçgeni ve de devrilemez sacayağıdır.

Ülkemizin 200 yılı aşan AYDINLANMA savaşımı ve birikimi, böylesine hatırı sayılır kuşaklar da yetiştirmiştir kuşku yok..

Bu bakımdan, özellikle Atatürk Cumhuriyeti‘nin 1 yüzyıla yaklaşan 90 yıllık yaşantısı ile de iyi kötü deneyimlenen demokratik hak ve özgürlükler rejiminden,
Cumhuriyetin bizi uygarlaştıran temel kazanımlarından geri dönülmesi olanaksızdır.

Tüm siyasal iktidarların ve potansiyel kadroların bu tarihsel gerçeği
“mutlak bir verili sabit” olarak içlerine sindirmeleri gerekmektedir.

Tersine çabalar boşunadır ve dayatmacılar en büyük bedelleri ödeyeceklerdir.
Tarihsel öğreti böyle kaydediyor..

 • Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Atatürk‘ün şaşmaz öngörüsü ile
  TÜRK GENÇLİĞİNİN EMİN ELLERİNDEDİR.

Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi meslektaşlarımızı bu tarihsel değerdeki “uyarı” ları nedeniyle gönülden kuyluyoruz.

Bu basın açıklaması ile RT Erdoğan Hükümetine, AKP’lilere ve iç -dış yandaşlarına dönük bu uyarıyı bütünüyle benimsiyoruz.

Üstad Pir Sultan‘ın gönüllere ferahlık veren ders gibi sözleriyle bağlayalım :

 • Demiri demirle dövdüler;
 • Biri sıcak diğeri soğuktu!
 • İnsanı insanla kırdılar;
 • Biri aç diğeri toktu… Pir Sultan Abdal

Kolay gelsin Türkiye!
Bu zorlukları da aşarak uygarlık yolunda ilerleyeceğiz.
Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek özgür ve bağımsız, başı
dik ve onurlu yaşayacak..

“Uyarı metni” aşağıda..


Sevgi ve saygı ile.
9.6.2013, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

==================================

Türkiye Psikiyatri Derneği’nden: “Hükümete Uyarı” Basın Açıklaması
2 Haziran 2013,  http://www.psikiyatri.org.tr/news.aspx?notice=1140

Türkiye Psikiyatri Derneği Silahlanma Koşullarını Tartışan Tasarıya Tepki Gösterdi!

6 gün önce Taksim Gezi Parkı’ndaki ağaçların alışveriş merkezi yapılması amacıyla kesilmesi ile başlayan ve tüm ülkeye yayılan protesto ve eylemler;

– insanların, devletin kendi yaşam tercihlerine müdahale edişine,
– hükümetin kendi politik inançları doğrultusunda tüm toplumun
yaşam tarzını düzenlemek çabalarına,

– ülkenin bütün ağaçlarının, derelerinin tepelerinin, hayvanlarının,
tüm doğa varlığının daha çok ‘kazanç’ uğruna yok edilişine ve

– Türkiye’nin doğusundan batısına silahlarla, insansız hava araçlarıyla, bombalarla, tomalarla, biber gazlarıyla, tazyikli sularla halka yapılan zulümlere, verdikleri bir yanıttır.

 • Demokrasilerde hükümetler yalnızca kendisini seçenlerin, destekleyenlerin değil tüm halkın, tüm Ülkenin yararını göz önünde tutmak zorundadır.
  İktidarlar, yurttaşlarının kendilerine biat etmesini talep edemez;
  tam tersine halkın istemlerini demokratik yollarla dile getirmesini
  desteklemekle yükümlüdür.

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak ülkemizde son yıllarda yaşanan her olumsuz gelişmenin izlemcisi olmaya çalıştık.

* Bilge Köyü’ndeydik,
* Uludere’deydik,
* Reyhanlı’daydık.

Tüm travma mağdurlarının ve arkada kalanların yaralarını sarmaya,
seslerini duyurmaya çalıştık.

 • Uygulanan vahşi neoliberal politikaların insan ruhunda açtığı yaraları anlatmaya çalıştık, depresyonun giderek tüm insanları saran bir hastalık olduğunu ve bunun yaşam koşulları, çalışma koşulları, barınma koşulları ile ilişkisini ortaya koyduk.

Dereleri, köyleri, yaşam alanları yok edilen insanların yasına ortak olduk.

Ülkemizde giderek yoksulların daha yoksul, varsılların daha varsıl olmasının açtığı yaraları, adaletsiz gelir dağılımını, sosyal dışlanmayı, ayrımcılık yapılışını anlatmaya çalıştık.

 • Kadınların tecavüz sonunda oluşan fetüsleri doğurmak zorunda bırakılmasından, kaç çocuk doğuracakları gibi bedenleri konusunda en temel kararlarının yasalarla düzenlenmesine itiraz ettik.

Bu ülkenin sokaklarında her gün öldürülen kadınların öldürülme nedenlerinin erkeklerin bozuk ruh sağlığı olmadığını, ruhsal tedavilere değil kadın erkek eşitliğinin gerçek anlamda inşası için, kadınların daha çok eğitim almasını, güvenceli işlerde çalışmasını, sosyal statülerinin geliştirilmesini, kendi yaşamları konusunda kararları kendilerinin alması gerektiğini savunduk.

 • Sağlıkta dönüşüm sistemiyle hastaların ‘hasta’ olmaktan çıkarılıp ‘müşteri’ olmasına, paraları kadar sağlık hizmeti alabilmelerine karşı sesimizi yükselttik.

Barışı sağlamak adına, silahların susmasının öncelikli olduğunu ama yeterli olmadığını, birbirimizle, geçmişimizle yüzleşmeyi, ortak bir toplumsal bellek oluşturmak için çalışmak gerektiğini söyledik.

Sivil silahlanmaya karşı koymaya çalıştık.

Tüm Dünyada, her coğrafyada yüzyıllardır sosyal yaşamda alkollü içecek tüketiminin ruhsal hastalık, bağımlılık olarak kabul edilemeyeceğini söyledik. Alkol bağımlılığı gelişmesinin önlenmesine dair yapılan yasal düzenlemelerin Türkiye’deki
alkol bağımlılığı gelişme oranları ile ilişkisiz olduğu, burada da ‘orantısız şiddet’ kullanıldığını, kamusal alanlarda kendi kültürümüzde yerleştiği şekliyle kırlarda,
dere kenarlarında, pikniklerde, deniz kenarında alımının kısıtlanmasının alkol kullanım bozukluklarının gelişimi ile ilişkisiz olduğunu ve sözde toplum ruh sağlığı gözetilerek muhafazakârlığa kılıf bulunduğunu söyledik.

İnsanlık tarihi boyunca hemen her coğrafyada, her toplumda var olan eşcinselliğin
bir ruhsal hastalık olmadığının altını kezlerce çizdik. Meclis duvarlarından yükselen ve eşcinsel insanların varlığını tanımayan, hastalıklı olarak gören her sese karşı eşcinselliğin 40 yıldır uluslararası ve ulusal hekim örgütlerince heteroseksüellik gibi sağlıklı bir durum olarak kabul edildiğine ilişkin bilimsel açıklamalarda bulunduk. Eşcinsellerin, biseksüellerin, transseksüellerin ruh sağlığını bozan şeyin ayrımcılığa uğramaları olduğunu ve hükümetlerin bu ayrımcılığı azaltacak yasal düzenlemelerle sorumlu olduğunun altını çizdik. Tıpkı alkollü içeceklerin kullanımında olduğu gibi sahte, geçersiz, güncel olmayan bilimsel açıklamalarla yükselen muhafazakâr anlayışın dayatılmasını ve eşcinsellerin yok sayılmasını, en temel insani haklarını kullanmalarının kısıtlanmasını kınıyoruz.

Bugüne dek bu ülkenin psikiyatristleri olarak biz yukarıda saydığımız ruhsal yaraları tedavi etmeye, yaralananlara şifa bulmaya çalıştık;

artık hükümeti uyarıyoruz...

Tıpkı en yakınında, en sevdiği annesinden babasından gelen fiziksel şiddetin çocuğun ruh sağlığına açtığı onulmaz yaralar gibi,

 • kendi hükümetinin kendi yöneticilerinin
  kendi halkına açtığı bu savaşın yara izleri kapanmayacaktır.

Bugün ülkenin tüm kentlerinden yükselen

– insanları kör eden,
– kalp krizi geçirten,
öldüren biber gazlarının,
– insanların kemiklerini un-ufak eden basınçlı suların

yaraladığı şey yalnızaca beden değildir.

Ve ruhsal yaraların izleri, beden iyileştikten sonra kimi kez ölene dek insanları etkiler.

Biz psikiyatristler bu yaraları kapatamayacağız.

HÜKÜMETLER;

adil yönetimi vaad ettikleri yurttaşlarının istemlerini tıpkı biz psikiyatristlerin yaptığı gibi dinlemeli, dertlerini anlamaya çalışmalıdır;

kendisine yükselen itirazları biber gazları ve basınçlı sularla bastıramaz,

KENDİ YURTTAŞLARINA SALDIRAMAZ! 

2 Haziran 2013
TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir