Cari Açık, Hayvancılık Sektörü ve Gizli Açık


Dostlar
,

İzmir Veteriner Hekimler Odası’ndan değerli Veteriner hekim dostumuz
Sayın Adnan Serpen‘in -arşivimizden- önemli bir makalesini paylaşmak istiyoruz  :

  • Cari Açık, Hayvancılık Sektörü ve Gizli Açık
Sayın Serpen, geniş bir kaynakça ile, derinlikli olduğu bir alanda bizlerin
dikkatini çekmekte. Yazı elimizde pdf olarak var. Ayrıca uzun da..
Bu bakımdan pdf olarak verişimizin anlayışla karşılanmasını diliyoruz..
Bu makale, “Tarım Gözlem Dergisi” nin Kasım – Aralık 2011, Yıl:1, sayı 5’te yayınlanmıstır. Aradan yaklaşık 1 yıl geçti. Ülkemizin verileri ne yazık ki daha da kötüleşti.
Ardarda gelen TÜİK verileri (Hane Halkı Tüketim Araştırmaları ve gelir dağılımı verileri), politik baskı altında ne denli makyajlı da olsa, mızrağı çuvala sığdıramıyor. Sendikaların yoksulluk araştırmaları, uluslararası kuruluşların verileri…Örn. UNDP (United Nations Development Program – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – BMKP) sıralamasında 187 ülke içinde 92. sırada yer alışımız.. 10 yıl önce
82. sıradan 10 yılda 10 sıra geriye.. İşte AKP’nin ekonomi politikalarının ürünü..

BMKP, İnsansal Gelişim İndeksi (Human Development Index) kullanmakta.
Bu bileşik gösterge (indeks), ülke insanının ekonomik büyümeden (kalkınma değil!)
ne denli pay aldığının ölçütü. Ekonomi büyüse de, veriler rakamsal olarak şişse de,
bu tablo insanlara insanların gönencine (refahına) ne ölçüde yansıyor, ona bakılıyor. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, kültür.. gibi temel alanlarda halkın kamusal hizmetlere erişimi ve bu hizmetlerin niteliğitemel alınıyor.
Gerisi laf-ı güzaf (boş laf) derler ya.. İşte öyle..
Dostumuz Sayın Adnan Serpen‘e teşekkür ediyoruz dikkat çeken yazısın için.
Okumak için erişkeyi (linki) tıklar mısınız lütfen ?
Sevgi ve saygı ile.
28.11.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir