Cumhuriyet düşmanı Said-i Nursi İsparta’da yargılandı


Cumhuriyet düşmanı Said-i Nursi İsparta’da yargılandı

Cumhuriyet düşmanı Said-i Nursi tabelasının Isparta’nın Barla Beldesi’ne asılması kararı üzerine açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Isparta İdare Mahkemesi, dava sonucunun yazılı olarak bildireceğini belirterek duruşmaya son verdi.

Cumhuriyet düşmanı Said-i Nursi yargılandı

Said-i Nursi, Abdülhamit döneminde yaşamış akli dengesi bozuk bir
din bezirganı
yken,

Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra, bölücü ve yıkıcı faaliyetleriyle tarihe geçti.

Said-i Nursi’nin marifetleri bu kadarla kalmıyor. Nur Cemati’nin kurucusu da olan
Said-i Nursi 31 mart ayaklanmasının kışkırtıcılığını da yapmış ve
İngiliz Hükümeti’nin arkasında olduğu Kürt Teali Cemiyeti’nin
üyeleri arasındayer almıştı.Ne var ki, “Cumhuriyet yıkıcısı” Nursi‘nin yıldızı,
önce Özal döneminde parlamaya başladı, AKP iktidarında ise iyice itibar kazandı. Nursi’ye paye verenler, onun önce “akli dengesi bozuk”, daha sonra da “Cumhuriyet düşmanı” unvanlarını saklamakla yetinmediler. Bir adım daha atıp bir zamanlar yaşadığı Isparta çevresine “Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin Yaşadığı Topraklardasınız” tabelası asacak denli ileri gittiler.Tabela asma kararı, Isparta İl Genel Meclisi’nden çıktı.
  • Isparta ADD Şubesi Said-i Nursi tabelasına sessiz kalmadı.
Tabelanın kaldırılması için ADD’nin açtığı davanın ilk duruşması bugün Isparta
İdare Mahkemesinde görüldü. Dava çıkışında konuşan
Isparta ADD Başkanı Mahmut Özyürek,
 
Bu davayı tabela davası olarak değerlendirmiyoruz.” dedi.
  • “Yalnızca tabela davası olarak düşünmüyoruz, bu dava T.C.’nin temel değerlerine, kuruluşuna, kurucusuna, Cumhuriyet’in hukukuna karşı belgelerle sabit bir kimliğin adının itabarlı kılınması davasıdır.”
ADD Avukatı Ali Fuat Çetinkaya da, Atatürk’ün
Bu ülke şeyhler, dervişler ve müritelere bırakılamaz.” sözünü hatırlattı.
Tarafları dinleyen mahkeme kararı yazılı olarak bildireceğini belirtip,
duruşmaya son verdi.
===================================================
Dostlar,
ADD İsparta Şubesi Başkanı Sayın Mahmut Özyürek ve ardında kaya gibi duran Yönetim Kurulu ve Şubenin tüm üyeleri, çok ciddi bir savaşım vermekteler.
ADD Genel Merkezi’nin de olayın ciddiyetinin bilincinde olduğunu düşünüyoruz.
Gerekli özeni en üst düzeyde göstermek ve davayı kazanmaya çalışmak gerekir.
Söz konusu vatandır ve gerisi teferruattır..
Kaçınılmaz destek için zamanlama da büyük önem taşır.
  • Bu dava “emsal” olabilecek niteliktedir ve dolayısıyla önemi büyüktür.
İsparta koşulları zor ve ağırdır.
  • İsparta; 32 tarikatın-tekkenin-türbenin-zaviyenin yatağıdır.

Bu ilimizde ve hemen hemen tüm ilçelerinde kezlerce ve çok sayıda ADD Aydınlanma konferansını, 14 yıllık olağanüstü özverili Şube Başkanı Sayın Mahmut Özyürek ile, O’nun arabası ve benzini ile, kumanyası ile… sunmuş birisi olarak, ortamı ve koşulları yakından biliyoruz. Bu itibarla da, orada İSPARTA ULUSAL GÜÇLER BİRLİĞİ’ni

yıllar önce kurmuştuk ve bu Birlik halen işlevseldir.
Gelecek duruşmaya katılmak ve dayanışmak üzere İsparta’daki dava arkadaşlarımıza,
Emektar, özverili, yürekli Şube Başkanımız Sayın Mahmut Özyürek‘in kişiliğinde
kolaylıklar diliyor, dayanışma duygu ve düşüncelerimizi belirtiyoruz…

Sevgi ve saygı ile.
20.11.12, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

Dosyayı pdf olarak okumak ve arşivlemek için lütfen tıklayınız..

Cumhuriyet_dusmani_Said-i_Nursi_Isparta’da_yargilandi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir