AKP’Yİ İKTİDARA GETİREN BİZLERİZ


AKP’Yİ İKTİDARA GETİREN BİZLERİZ

Portresi_Ali_Nejat_Olcen

 

 

 

Dr. Ali Nejat Ölçen
Aydın olan kişinin önce zihninin aydın olması gerekir. Aydın olan zihin kişiyi eleştirirken onun kişiliğine saldırmaz. Aydın olanın görevlerinden en önemlisi gerçekçi olabilmesidir ve sorguladığı konuyu ya da bireyi zedelememe özen göstermesidir.

Aydınlarımızın çoğu sorgulama özgürlüğünü kullanırken suçlama ve karalama türündeki alışkanlıklarını neden sürdürmektedir? Ve bir araya geldiklerinde birbirlerini anlamak yerine neden ayrışmaktadırlar? Zihnimde bu sorulara olumlu yanıt bulamıyorum. Aydınlarımızın düşün ve davranış farlılıklarını ayrışmaya dönüştürmelerindeki neden olasıdır ki, geneli görmeyip ayrıntıyla uğraşır olmaları.
Oysa ulusumuzun temel sorunudur emperyalizme karşı kendimizi ve toprağımızı koruyarak var olmak. Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusalcı devletine o devletin Cumhuriyetine sahip olma sorunu ile karşı karşıyayız ve o temel sorunu bir yana atıp birbirimizi didiklemekle, suçlamakla, karalamakla uğraşıyoruz.

Elbette AKP gibi Cumhuriyet karşıtı gerici bir parti yolsuzluklar ve haksızlıklar batağında iktidarda kalmayı sürdürecektir. Misak-ı Millî sınırlarımızın kuşattığı
vatan bildiğimiz toprağımıza sahip çıkabilmemizdir temel sorun. Bunun dışındaki
tüm sorunları ayrıntı olarak önem dışına itekliyorum Çünkü, vatan bildiğimiz toprağın
bir parçasını ABD emperyalizminin desteğinde onun milis gücü PKK’ya
AKP iktidarının terk ettiği bir dönemde, aydınlarımızın husumete varan anlaşmazlık yaratmaları ihanetler dizgesine ortak olmak anlamına gelir. Başbakan olan kişi, 2023’te parantezin kapanacağını söyleyecek ölçüde dalalete ve ihanete kapılırken, aydın geçinen kişilerin birbirlerini suçlamaya kapılması öylesi ihaneti umursamamaktır.

**********

Prof. Dr. Ali Ercan’ı eleştirebilirsiniz, hepimiz gibi O’nun da yanlışları olmuştur.
Fakat kişiliğini zedelemeye, onurunu kırmaya hiç kimsenin hakkı olamaz.
O’nu eleştirmenin ötesinde, yöneltilen suçlamaları Türkiye’mizin ulusça varoluş sorununu unutmakla eşanlamlı görüyorum. Türkiye’mizin bölünüp parçalanması olasılığı karşısında aydınların bölünüp parçalanması yurtseverlikle bağdaşır
kabul edilemez.

Federal Almanya Devleti’nin Anayasa’sının 1’nci maddesi “Onurun dokunulmazlığı” koşulunu öngörmüştür. İnsan onurunun korunması görevini de devlete vermiştir.
(Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist verplichtung aller staatlichen Gewalt)

Kişiyi eleştirirken O’nun onurunu korumak ve kişiliğini zedelememek aydın olmanın
ön koşuludur. Unutmayınız, Mustafa Kemal, yendiği Yunan Ordusunun Başkomutanının (AS: General Trikopis) onurunu korumaya özen göstermiş ve O’nu konuk olarak ağırlamış, kılıcını teslim almamıştır. Gazi Mustafa Kemal’in düşmanının bile onurunu korumaya özen gösteren erdemini örnek alabilmeliyiz.
O’nun öğrencisi olarak bir anımı bilgilerinize sunmaya gereksinim duymaktayım:

TBMM’nin Plan Bütçe Komisyonu başkanı Nurettin Ok, benimle özel olarak konuşmak istediğini söylemişti (1977). Bir araya geldiğimizde:

Sayın Ölçen, dedi. Erzincan Senatörü üyemiz konuştuğunda eleştirileri bizde tepki uyandırıyor ve kimi zaman oturuma ara vermek zorunda kalıyorum. Sonradan tutanakları okuduğumuzda kendisine niçin kırmışız diye kendimize kızıyoruz. Sizi sessizce dinliyor fakat sonradan tutanakları okuduğumuzda size niçin kızmadık diye kendimize kızıyoruz. Bunun sırrını açıklar mısınız?

Yanıtım şu oldu     : Konuşurken sizleri gücendirmemeye özen gösteriyorum.
Zihninizde yakaladığım çelişkiye saldırıyorum ve sizler acaba doğru mu söylüyor diye kuşkuyla yüzüme bakarken, ben 4. tümcemi söylemiş oluyorum.

Bu yanıtım üzerine o günden sonra Plan Bütçe Komisyonu başkanı Adalet Partisi Milletvekili Nurettin Ok ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı en yakın arkadaşım oldular.

Bu anımı şu nedenle bilgilerinize sunuyorum : Hiç kimse aslında suçlu değildir
eğer kaba güç kullanmamışsa. Suçlu olan kişinin zihnidir, zihnindeki çelişkilerdir ve
o çelişkileri de bizler yaratıyoruz, Devlet yaratıyor, toplum ya da ailesi yaratıyor.
Örneğin R.T. Erdoğan’dan daha suçlu olan O’nun babasıdır. Oğlunu sevgi ve şefkatten yoksun bırakarak dövdüğü ve oğlunun onurunu korumadığı ve zedelediği için. Türkiye’ye zarar veren aslında R.T. Erdoğan’ın babasıdır.

Yukarıda özetlemeye çalıştığım düşün, davranış eylem farklılıkları aramızda husumete varan çelişkiler hatta çatışmalar yarattığı içindir ki; iktidarı AKP’ye gümüş tepside
teslim ettik.

Kanımca, kişinin onurunu koruyarak, O’nu incitmeden, dışlamadan eleştiri hakkını kullanabilmeliyiz. Çünkü, onurlu olmak hakların en yüce olanıdır. Onur kişinin
dik durmasını sağlayan erdemin kendisidir. Ve devletimizi ele geçiren onursuz kadrolara karşı savaşımı ancak onurumuzu ve birbirimizin onurunu koruyarak kazanabiliriz. Çünkü kişilikli olabilmenin de  temelidir onur. Sanıyorum aydın olduğumuzu zanneden bizlerin temel sorunu budur.

Türkiye’yi unutarak değerli hocamız Prof. Dr. Ali Ercan’ı incitmeyi, onurunu zedelemeyi
Atatürkçü olduğunu söyleyen hiçbir kişiye yakıştıramam.

Böyle biline, çare buluna.

Saygılarımla. 19.9.2014

Dr. Ölçen

====================================================

Dostlar,

İsparta ADD’nin kurucusu ve 14 yıla yakın Başkanı olan çok değerli dava arkadaşımız Sn. Mahmut Özyürek‘in e-iletisi bize de ulaştı.

Sn. Ölçen’in yukarıda yazdıkları, bu açık mektup hakkında.

Sn. Mahmut Özyürek dostumuz söz konusu e-iletisinde Sn. Prof. Dr. D. Ali Ercan’ı
ağır bir dille yermekte.

Şimdiye dek adı geçen 3 saygın insanı da yakından tanıyoruz.
Mahmut bey ile İsparta gibi çok zor bir ilde, onca tarikatın arasında Başkanlığı yıllarında çok çalıştık. Ölçüsüz bir özveri ile ADD için yıllarca koşturdu Mahmut öğretmenimiz. Kendisinin bu ödenmez hakkını, her şeye karşın teslim etmek zorundayız.
Kendisinin arabasıyla, cebinden benzin doldurarak İsparta’nın birçok ilçesine
bizi konferanlar için bizzat kendisi taşımıştır. Biz de Edirne’den, 2004’ten sonra da Ankara’dan, tüm çağrılarına koştuk. İSPARTA ULUSAL GÜÇLER BİRLİĞİ
bir ziyaretimizde birlikte kurduk ve bu yapı sanırız halen işlemekte.

Mahmut bey yapısı gereği biraz sert bir insan. Sözünü hiç esirgemiyor, doğrudan ve sansürsüz söyleyip yazıyor. Hiç eyvallahı da yok. Güç koşullar çelikleştirmiş O’nu..
Kendisini tanımayanlar bu söylem biçiminden çok rahatsız oluyorlar. Oysa bizim gibi çook yakından tanıyan, çayını-kahvesini içmiş, yemeğini yemiş insanlar,
O’nun bu sert Anadolu erkeği tavrından hiç rahatsız olmuyor hatta seviyorlar bile..

Mahmut beyden biz gene de çooook kez ricacı olduk söylemlerini biraz yumuşak tutması için ama alışkanlıklar kolay bırakılamıyor galiba.. Bir de haksızlığa uğradığında insan söylemini yumuşatma zorluğu olabiliyor. Anlaşılma ve takdir görme beklentisi de elbette çoook yerinde ve haklı. Bu yönüyle Mahmut Başkanımızın duygusal gereksiniminin doyurulduğunu hiç sanmıyoruz.

2004-2006 döneminde biz ADD Genel Başkan Yardımcılığı yaparken
Sn. Özyürek’in Genel Merkez ile hiç sorunu olmadı. O bizi, biz de O’nu biliyorduk çünkü.
2006 Haziran’ında biz Genel Başkan adayı olmuştuk anacak Sn. Şener Eruygur seçimi kazandılar. Biz de kendisinin istemiyle, seçilmiş GYK üyesi olarak
Genel Başkan Başdanışmanı görevini üstlendik. Mahmut öğretmenimiz
Şener Paşa’yı ve iletisinde adını verdiği 2 hanım çalışma arkadaşını kendince ve
bizce de haklı gerekçelerle çok eleştirdi. Oldukça da sert resmi yazılar yazarak..
Disiplin soruşturması yapıldı ve “Kınama” cezası GYK’da (Genel Yönetim Kurulu)
oy çokluğuyla onandı. Biz ve 4 arkadaşımız sözlü ve yazılı karşı oy yazısı kullanarak cezaya karşı çıktık. Bize göre ortada suç yoktu, anlayış ve hoşgörü ile Mahmut beyi kazanmak, gönlünü almak, açıklamalarla rahatlatmak olanaklı ve gerekliydi. Böyle yapıl(a)madı..

Biz Genel Başkan Yardımcılığı görevimizi, Şener Paşa Genel Başkan olunca,
O’nun sınıf arkadaşı, Ordu’dan daha yüzbaşı iken ayrılarak sivil yaşama geçmiş
Sn. Prof. Dr. D. Ali Ercan‘a devretmiştik. Sonraki yıllarda Sn. Ercan’ı daha yakından tanıma olanağımız oldu ve engin birikimiyle, Atatürk sevgisi ve bilinciyle, dostluğu – ağabeyliği ile… derin hayranlığımızı kazandı.. Kendisinden hiç incinmedik, çoook şeyler öğrendik. Çok sayıda ADD aydınlanma konferansı ve etkinliğinde birlikte görev aldık.
Web sitemizde çok sayıda değerli yazısını yayımladık. 2010-14 arası 2 dönem ADD Bilim – Danışma Kurulu‘nda kendileri Başkan biz de Yazman olarak emek verdik..

Tansel Çölaşan‘ın genel başkan olduğu söz konusu dönemde Mahmut bey,
bir komplo olduğuna inandığımız biçimde suçlandı ve ADD üyeliği düşürüldü.
Bu süreçte de kendisini hep savunmaya çabaladık ama ADD Yüksek Disiplin Kurulu oybirliği ile karar almıştı, biz GYK üyesi de değildik.. Üstelik Haziran 2014’te
Genel Kurul’da bu ceza onandı. Bu arada ADD İsparta Şb. YK da görevden alındı
ve atama yapıldı. Sn. Özyürek bu süreçlerde açık ve kaygı verici biçimde
Dernekler hukukunun, ADD tüzüğünün çiğnendiğini savundu. Davalar açtı.
Yazdığına göre birkaç davayı da kazandı.

O’nun derinden incinmişliğini, komploya kurban edildiği psikolojisini, kabul edilemez biçimde dışlanarak rencide edildiğini ve adalet duygusunun parçalandığı algısını anlıyor ve hürmetle karşılıyoruz. Can-ı gönülden diliyoruz ki, tüm haklarını
yargıda kazansın ve ADD İsparta Şb. Başkanlığına tüm onuruyla dönsün..

Ancak bu süreçte söylemleri – yazılarıyla suç işleyebilmekte, hakaretler edebilmekte
ve haklıyken haksız duruma düşebilmekte. Çok kez rica ettik ama özlenen düzeyde başarılı olamadık. Hiç olmazsa eleştirilerini – oklarını – suçlamaları insanların
kişiliğine değil eylemlerine yöneltmesi gerektiğini kezlerce açıkladık..
Temel iletişim kurallarına uyması gerektiğini anımsatmaya çabaladık.

Sn. Dr. Ali Nejat Ölçen ise 1922 doğumlu, 92 yaşında bir Cumhuriyet bilgesidir.
Kendileri ile 2004-2006 döneminde ADD GYK üyesi olarak birlikte çalıştık.
O’nu sayfalarca yazsak azdır. Ancak yukarıdaki iletisine bakmak bile yeter..
Gerçek bir bilgedir O!

Mahmut beyin adını geçirmeden yazdıklarına biz de katılıyoruz Sn. Ölçen’in.

Mahmut beyi de, Sn. Ölçen‘i de Ali Ercan hocayı da çook seviyor ve sayıyoruz.
Açık ortamlarda zehir zemberek ve kişiliğe dönük tartışmaları onaylamıyoruz.
Davranış ve eylemlerin onur kırmadan, ağırbaşlılıkla ve kanıta dayalı olarak eleştirilmesinde ise sonuna dek varız. Bu sitede daha önce Sn. Özyürek’in
birkaç yazısına, tüm ağırlığına karşın yer verdik. Gene veririz..
Ancak söylemi, belirttiğimiz kapsamda biçimlendirmek çok uygun olacak.

Bir de, Türkiye’ye giydirilen ATEŞTEN GÖMLEK, şu aralar istesek de
böylesi sorunlara zaman-emek ayırmaya hakkımız olmadığını bize düşündürüyor.,

Adı geçen her 3 insanı da çoooook seviyor ve derin hürmet besliyoruz.
Dileriz yüz yüze konuşma olanağı olur ve zamanla sorunlar çözülür..

ADD Genel Merkezini de Sn. Özyürek hakkında çook özenli – adil – hukuka uygun – hoşgörülü davranmaya ve kendisini yeniden kazanmaya çaba göstermeye çağırırız.

Sevgi ve saygı ile.
19.9.2014, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net 

TÜM ADD ŞUBELERİNE – KEMALİST KAMUOYUNA


Dostlar,

Uzuuuun yıllar, 15 yıla van bir süre ADD İsparta Şubesi’nin kurucusu ve başkanlığını yapan Tarih Öğretmeni (şimdilerde emekli) Sayın Mamut Özyürek ile epey çalışma yaptık İsparta ADD ve ilçelerinde.. Kendisinin mütveazi aracıyla ve yakıtıyla, kumanyalarımız da cebimizden (Edirne – İsparta yolculuk bedellerimiz de
bizim cebimizden)..

Sanırız 20+ dolayınca görsel konferansımız oldu okullarda, ilçelede, Üniversitede (Rektör Sn. Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı ve Prof. Dr. Lütfü Baydar döneminde)..
Ayrıca bir ziyaretimizde bu ilde İsparta Ulusal Güçler Birliği‘ni kurduk ve
temel ilkeleri belirledik. Sanırız örgütlenme hala işlevsel.

Bu yiğit arkadaşımızın başına nedense “bir şeyler” gelmeye başladı..

Maalesef ADD Genel Merkezimiz de sahip çıkmak yerine dışlamayı seçti..
Bizim GYK üyesi olduğumuz 2004-6 döneminde Genel Başkan Şener Eruygur
iken de Mahmut beye disiplin cezası verilmek istenmiş, önceki genel başkan
Sn. Ertuğrul Kazancı, biz ve 3 arkadaşımız daha karşı oy yazısı yazmıştık.

Sonraki dönemde ne yazık ki Sevgili Mahmut Özyürek‘in kesin ihracına dek
işler tırmandırıldı. Ama Mahmut beyi durdurmak olanaklı mı?
Arslanlar gibi haklarını savunuyor. Çok sayıda dava açtı ve pek çoğunu da kazandı.

 • ADD yönetiminin bu hukuksuz – insafsız infazını gözden geçirmesi
  ve Sn. Özyürek’e saygınlığını bu genel kurulda iade ermesi gerek.

Mahmut bey bu sıralarda Ulusal Eğitim Derneği İsparta Şubesi başkanı..
Görüldüğü gibi “hizmette sınır yok!”
Yitiren ADD oldu..
Hem de bilmem kaç on tane tarikatın kol gezdiği kritik İsparta coğrafyasında..

Benzer biçimde Kocaeli Şubesi Başkanı Sn. Mustafa Güner de Tansel hanımın
genel başkanlığı döneminde ADD’den kesin ihraç edildi. (Başkaları da var, epey!)

Çoook ilginçtir ki, Sn. Mustafa Güner de Mahmut bey ölçüsünde özverili, çalışkan, zeki, birikimli ve Kocaeli ve ilçelerinde, okullarında… çok sayıda Aydınlanma Konferansları verdiğimiz bir arkadaşımız. Her ikisi de katıksız Kemalistler ve birer ateş parçası gibiler.
Sn. Güneri’in de ADD aleyhine açtığı davalar sürüyor, kazandıkları var..

Tansel hanım ve arkadaşlarının bu anlamsız ve çoook yanlış gidişe dur demeleri gerek. Üstelik Tansel hanım Danıştay Başsavcılığından emekli bir yüksek hukuk kişisi!
Genel Kurulun bunları bilmesi gerek..

Sn. Özyürek’in içimizi acıtan tarihsel mektubu aşağıda..

Sevgi ve saygı ile.
8 Haziran 2014, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

=======================================

TÜM ADD ŞUBELERİNE – KEMALİST KAMUOYUNA

HAZİRAN 2012 ADD Genel Merkez Genel Kurulunda, delegelerle “belge” olarak paylaştığım, daha sonra çok sayıda e-gazetede yayınlanan
AKP FAŞİZMİNİN PANZEHİRİ KEMALİZM” başlıklı yazımda şu satırlar
yer alıyordu.

  “Emperyalizmin ve içimizdeki müttefiklerinin kaçacak köşe aramaya başladıkları Mitingleri organize eden, başta Kemalistler ve toplumsal muhalefeti örgütleyen öncü örgütlerin, bir kez daha bu denli yığınsal direnişi harekete geçirememeleri için gereken önlemleri almayı da unutmadılar. “içimizdeki yedek kuvvetleri ve
Truva atları”
görevlerini eksiksiz yerine getirmeleri konusunda uyarıldılar ve harekete geçmeleri istendi.

Tabanın baskısı ile bu güne dek Soros ve AB fonlarından beslenmeyen,
Anti-emperyalist, Antifaşist özünü koruyan Demokratik Kitle örgütlerinin
üst yönetimlerine
, örgütleri dirençsiz, “uysal- uyumlu” hale dönüştürecek, geçmişinde ne emperyalistler ve işbirlikçileri, ne de Kemalistlerle bir sorunu olmayan “parlatılmış” kimlikleri sürdüler. Böylece Kemalist hareketin stratejik öncelikleri değiştirildi. Faşizme karşı savaşımın aynı zamanda Emperyalizme karşı savaşım olduğu gerçeği ötelendi.
Savaşımın ana merkezi yalnızca laik-Anti laik/AKP baskısına kaydırıldı.” http://www.1mart2003.com/makale/mahmut-ozyurek/akp-fasizminin-panzehiri-kemalizm/140.html

Bu değerlendirme; o günün koşullarında Kimi demokratik kitle örgütlerinin yönetimine ardı- ardına getirilen kişilerin ve özellikle ADD Genel Başkanlığına “parlatılarak” getirilen Tansel Çölaşan’ın davranış, söz, yazı ve eylemleri üzerine yapılmıştı.

Yanılmış olmayı çok isterdim. Yanılmamışım. Önce; Haziran 2012’de toplanan genel kurulda, ADD Tüzüğünde “Genel Kurulun görev ve yetkileri arasında sayılan” Şube Yönetimlerini “görevden alma” yetkisi Genel Yönetim Kuruluna
bir oldu-bitti ile devredildi.

ADD Genel Başkanlığına “özel görevli” olarak getirilen Tansel Çölaşan ve ekibi; Genel hukuk kurallarına- Türk Medeni Kanunu’na aykırı olan bu “görevden alma” yetkisine dayanarak, Kemalist ilkeleri savunan, Genel yönetimin Kemalizm karşıtı, hukuka aykırı söylem ve eylemlerini “deşifre eden” şube başkan ve yönetimlerini hemen görevden almaya başladılar. Bu işlemde kullanılan yöntemler
“Silivri hukukunu” aratmıyordu.

Önce kimin / kimlerin görevlerinden alınacağına Tansel Çölaşan ve kimi GYK üyelerince karar veriliyor. Sonra görevden alınması kararlaştıran şube başkan ve yöneticileri hakkında; “gayri ahlaki yöntemlerle”, Atatürkçü düşünceye karşıtlığı mahkeme kararları ile belgeli kimi karşı devrimci elamanların yalancı tanıklıklarıyla elde edilen sözde, uydurma deliller üretiliyordu.

Böylece hazırlanan kumpaslar sonucu görevden alınan şubelerden biri de
ADD Isparta Şubesi Başkanı Mahmut Özyürek ve O’nun görevden alınmasına yasal çerçevede itiraz eden Şube Yönetim Kurulu oldu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Isparta Şube Yönetimine karşı, Özel görevli Tansel Çölaşan’ın tertiplediği, Kemalist kamuoyunda “Ajan-provokatör (KIŞKIRTICI) olarak bilinen” ADD GYK üyesi ve Batı Akdeniz Bölge sorumlusu olan Mehmet PINAR’ın önemli rol üstlendiği, Isparta’daki Atatürkçülüğü şaibeli kimilerinin marifeti ile sahneye sürülen kumpas, “yıkım-çökertme” sürecine karşı yasal olarak başlattığımız
hukuksal süreç devam ediyor.

1-   ADD Genel Yönetim ve Disiplin Kurulunun; ADD Isparta şube başkanı Mahmut ÖZYÜREK’in “ADD üyeliğinden ve şube başkanlığından kesin ihracına” ilişkin kararlarında, yakınma ve tanıklığını, temel dayanak olarak  değerlendirdikleri
Hacer ÇİMENLİ; Mahmut ÖZYÜREK’in şeref ve haysiyetine, onuruna alenen hakaret suçu nedeniyle, yani “bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak” suçu nedeniyle, Isparta 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin, 09.04.2013 tarih ve 2013/137 sayılı kararı ile “TCK’nin 125/4 maddesi uyarınca” cezalandırılmıştır.(Ek:2)

2-   Hacer Çimenli hakkında açmış olduğumuz tazminat davası karar aşamasındadır.

3-   Yine Tertibi düzenleyen Tansel ÇÖLAŞAN ve ekibine, ADD Isparta Şube Başkan ve Yöneticilerinin görevlerinden alınmalarını sağlayacak gerçeğe aykırı belge ve bilgileri, duyumlara dayalı gayri ahlaki, olmamış, olması olanaksız olayları olmuş gibi aktaran Akdeniz Bölge sorumlusu, GYK üyesi Mehmet Pınar; “ISPARTA 2. SULH CEZA MAHKEMESİNİN; 05.03.2014 TARİH VE 2014/188 Esas sayılı kararları ile Türk ceza Kanunu 125/1 (Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak” ve Türk ceza Kanunu 125/2(Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.) maddeleri gereğince “CEZALANDIRILMASINA” karar verilmiştir.

4-    Mehmet PINAR aleyhine ayrıca tazminat davası açılmış ve dava devam etmektedir. 28.04.2014

MAHMUT ÖZYÜREK

Muhalefet Etme Stratejisini AKP’lileşmek Üzerine Kuranlar!!


Muhalefet Etme Stratejisini AKP’lileşmek Üzerine Kuranlar!!

portresi

Mahmut ÖZYÜREK
Ulusal Eğitim Derneği
Isparta Şube Başkanı

Seçim tarihinin yaklaşması ile dershaneler üzerinden başlayan AKP – Cemaat gerilimi, MGK kararlarının açığa çıkartılması, kaset şantajı, Anayasa Mahkemesi’nin Mustafa BALBAY hakkındaki kararı ve
yeni gelişmelerle sürmektedir.

Bugünkü gerilimin, temel nedeni bir iç hesaplaşmadan daha çok,
Kemalist Cumhuriyetin çökertilmesi (ele geçirilmesi değil) sonucu kurulan paralel devletçikler arasındaki hâkimiyet alanı çatışmasıdır. Daha anlaşılır bir söylemle, Cumhuriyet’in tasfiyesiyle birlikte kurulan paralel devletçikler arasında rant paylaşımı ve egemenlik alanlarının genişletilmesi üzerinden yürütülen bir çatışma söz konusudur. Bu çatışmanın tarafları yalnızca AKP ve Cemaat değil, üçüncü paralel devleti örgütleyen
PKK da bu çatışmanın tarafı olarak sahnededir.

Türkiye, Kurtuluş Savaşı döneminde olduğu gibi, ayrılıkçı Kürt hareketi, işbirlikçi dinci hareket tarafından parçalanmıştır.

Kendilerini bu toprağa, bu vatana, bu halka ait hissetmeyen, Cumhuriyet kalıtı (mirası) üzerinden değil,  Cumhuriyeti tüm kurumları ile kökten reddeden bu üç paralel devletçiğin örgütleyicileri, Atatürk Cumhuriyetini yıkma noktasında birleşerek hareket etmektedirler. Cumhuriyet yıkıcılığında birleşen bu ihanet cephesinin önünü açma görevi AKP iktidarına verilmiştir. İşte bu nedenle merkezi hukuk sistemi rafa kaldırılmış, ulusalcı yapılar tasfiye edilirken PKK ve tarikatlar hukuk üstü bir konum kazanmışlardır. Bu nedenle TSK’nın eli kolu bağlanarak “İrticaya ve bölücülüğe karşı mücadelenin kurmay çadırı”
etkisiz kılınmıştır.

Bugünün Türkiye’si, yeni bir yapılanmayla karşı karşıyadır ve taşlar buna göre döşenmektedir. Bugün artık Türkiye’de kazanılmış hiçbir hak güvence altında değildir. Ne yasaların ne de anayasanın böyle bir işlevi kalmıştır.

Yaratılan bu yeni durum ABD’nin (emperyalizmin) bölge politikalarına
denk düşen bir yapılanmayı ifade etmektedir.

Cumhuriyet’in tasfiye süreci büyük ölçüde tamamlanmış, Cumhuriyet tarihinin tüm gerici kalkışmalarının mirasçısı olan AKP koalisyonu tarafından devletin çökertilme süreci sonuçlandırmışken,  emperyalizme karşı bir kurtuluş savaşıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde, cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP; yıpranmış Erdoğan hükümeti yerine kitleleri sol söylemlerle uyutacak, emperyalizmin yedek gücü olma yolunda koşmaktadır.

CHP; yükselen toplumsal muhalefeti,  yurtsever, devrimci-demokrat güçlerin birikimini umudunu/geleceğini iktidara egemen olmuş gerici güçler arası çelişmelere kurban etme, geniş halk yığınlarını çatışmanın tarafı durumuna getirme, AKP koalisyonuna siyaseten enerji verme, onu güçlendirme,
tıkanan AKP siyasetine soluk katma işlevini üstlenmiş gözükmektedir.

Dinci Faşizmin toplumsal muhalefeti sistem içi kanallara hapsetme amaçlı; Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması, uzun tutukluluk sürelerinin düşürülmesi, buna bağlı olarak kimi tutukluların serbest bırakılması vb. attığı adımlar yanılsamadan öte bir anlam taşımaz.

 • Tahliyeler yakın bir gelecekte “takas”a dönüşecek,
  PKK terör örgütü elebaşısı ve yandaşları “uzun tutukluluk süreleri” nedeniyle bir bir tahliye edilecektir. Yaşayarak göreceğiz.

Bu adımlar geniş halk yığınlarının, emeği ile geçinen ve bu nedenle de giderek yoksullaşan emekçi halkın bilincinin bulandırmasına, uyuşturulmasına
bu çatışmaya alet edilmesine, kitlelerin gericiliğin yedeğine hapsedilmesine, onların aldatıcı argümanlarına inandırıcılık kazandırılmasına
hizmet etmektedir.

İktidardaki dinci-gerici-bölücü koalisyonun kendi iç çatışmasının konusu olan sorunlara karşı, SEÇENEK DEVRİMCİ – HALKÇI  POLİTİKALAR ÜRETECEK yerde, koalisyon arasındaki çatlaklardan medet uman, taraflardan birinin hizmetkârlığına soyunan anlayışın varacağı yer,
yükselen halk hareketi karşısından güç ve enerji yitirmiş, ağır yara almış olan AKP iktidarının yaralarının sarılarak yeniden iktidara taşınmasıdır.

Türk hukuk sistemi dışında gayri meşru bir yapılanma olan cemaat örgütlenmesinin önünde kalkan görevi yapanlar, Türk halkının meşru ve
haklı kavgasının görkemli birikimini,  mimarı ABD emperyalizmi olan
AKP koalisyon iktidarına peş keş çekmeye soyunmuşlardır.

Geçmişten günümüze, “Komünizme Karşı Mücadele Dernekleri” sömürge tipi faşizmin kontrgerilla yöntemlerinin ve emperyalizmin
Yeşil Kuşak stratejisinin gereklerini yerine getiren, faşist bir örgütlenme olan, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve İlim Yayma Cemiyetleri gibi örgütlenmelerle birlikte, yükselen devrimci mücadelenin önünü kesmek ve sömürge tipi faşizmin iktidar temellerini sağlamlaştırmak için her türlü kirli saldırgan yönteme başvuran Cemaat örgütlenmesi değil midir?

Bu gerçek ortada iken, bu dinci – faşist örgütlenmeye kalkanlık görevi yapmaya soyunanlar, Atatürk Cumhuriyetine ve Türk halkına ihanet batağına saplanmışlar, toplumsal muhalefeti de bu bataklığın içine çekme çabası içinde çırpınmaktadırlar.

Ancak Türk halkının ezici bir çoğunluğu bu kirli ve ucuz siyasetin oyununa gelmeyecektir.

Biz Kemalistler, AKP koalisyonunu iktidara taşıyan ABD emperyalizminden icazet alan sahte muhalefetin, Atatürk’ün mirası üzerinden nemalanmasına izin vermeyeceğiz.

 • ABD’YE, NATO’SUNA, AVRUPA BİRLİĞİ’NE KARŞI OLMAYAN,
  TAM BAĞIMSIZLIĞIMIZI, ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNİ YAŞATMAYI HEDEFLEMEYEN HİÇBİR KURUM, BU CUMHURİYETİN KURUMU OLDUĞUNU, ATATÜRK’ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKTIĞINI İDDİA EDEMEZ.

Muhalefet etme stratejisini AKP’lileşmiş bir CHP üzerine kuran,
tüm hesabını bunun üzerine yapmış bir CHP’nin Türk Devrimi’ne, Cumhuriyet’e hiçbir katkısı olmayacağı, tersine zararı olacağı açıktır. Muhalefetin bu tavrı yüzünden AKP geçen her seçimden daha güçlü çıktı, iktidarını güçlendirdi! Cumhuriyet devrimin bütün kaleleri tek tek işgal edildi! CHP’nin bu tavrı yüzünden Atatürk’ün Çankaya’sına
ABD bayrağı çekilmiş durumda!

Halkçı – Devrimci – Atatürkçü milyonların amacı yalnızca AKP’yi yıkmak değildir. Amaç Atatürk’ün tam bağımsız Türkiye’sini yeniden inşa etmektir. Bu amaçta karşı devrime teslim olmuş, ABD istihbaratı kalelerinden Brooking Enstitülü Kemal Derviş’le yelkenlerini şişiren bir CHP’yi, “AKP’yi yıkmak” adına desteklemek -kimse kusura bakmasın-
iyi niyetten öte saflıktır, siyasal körlüktür, AKP’nin ekmeğine yağ sürmektir!!

=========================

Dostlar,

Sayın Mahmut Özyürek, emekli Tarih öğretmenidir. ADD Isparta Şubesinin kuruluşundan geçtiğimiz yıla dek Başkanlığını üstlenen bir yurtseverdir.
Kendisi ile biz, ADD Genel Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yıllarımızda yoğun ve yakın olarak çalıştık. Son derece çalışkan, üretken, özverili ve yürekli olduğunu yakından biliyoruz. Isparta ve ilçelerinde çok sayıda konferans düzenledik ve yakıtını da kendisinin cebinden sağladığı otomobiliyle bu aydınlanma etkinliklerini yürüttük. Kentin  son derece gerici ve tutucu siyasal iklimi dikkate alındığında, bu çaba daha da anlam kazanıyor.

Yaklaşık 10 yıl kadar önceki bir “turnemizde”, Isparta Ulusal Güçler Birliği kurulmasına öncülük etmiştik. Bu üst birlik, bildiğimiz ölçüde
hala etkin..

Bu bağlamda Sayın Özyürek çok sayıda davayla da boğuşmak zorunda kaldı. Bu davalarda da kendisini ve ADD’yi, davayı azim ve başarıyla savundu.

Bu görevinden ayrıldıktan sonra da boş durmadığını biliyoruz.
Yukarıya aktardığımız iletisindeki (içeriğini çok sert yer yer abartılı, haksız buluyoruz..) imzadan, Ankara’da bizim de üyesi olduğumuz
Ulusal Eğitim Derneği Iparta Şubesi‘nin başkanlığını üstlenmiş..

Yakışır.. Kendisine yeni vatan”Nöbet” inde içten başarılar diliyoruz.

Sevgi ve saygı ile.
11.12.2013, İstanbul

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Cumhuriyet düşmanı Said-i Nursi İsparta’da yargılandı


Cumhuriyet düşmanı Said-i Nursi İsparta’da yargılandı

Cumhuriyet düşmanı Said-i Nursi tabelasının Isparta’nın Barla Beldesi’ne asılması kararı üzerine açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Isparta İdare Mahkemesi, dava sonucunun yazılı olarak bildireceğini belirterek duruşmaya son verdi.

Cumhuriyet düşmanı Said-i Nursi yargılandı

Said-i Nursi, Abdülhamit döneminde yaşamış akli dengesi bozuk bir
din bezirganı
yken,

Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra, bölücü ve yıkıcı faaliyetleriyle tarihe geçti.

Said-i Nursi’nin marifetleri bu kadarla kalmıyor. Nur Cemati’nin kurucusu da olan
Said-i Nursi 31 mart ayaklanmasının kışkırtıcılığını da yapmış ve
İngiliz Hükümeti’nin arkasında olduğu Kürt Teali Cemiyeti’nin
üyeleri arasındayer almıştı.Ne var ki, “Cumhuriyet yıkıcısı” Nursi‘nin yıldızı,
önce Özal döneminde parlamaya başladı, AKP iktidarında ise iyice itibar kazandı. Nursi’ye paye verenler, onun önce “akli dengesi bozuk”, daha sonra da “Cumhuriyet düşmanı” unvanlarını saklamakla yetinmediler. Bir adım daha atıp bir zamanlar yaşadığı Isparta çevresine “Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin Yaşadığı Topraklardasınız” tabelası asacak denli ileri gittiler.Tabela asma kararı, Isparta İl Genel Meclisi’nden çıktı.
 • Isparta ADD Şubesi Said-i Nursi tabelasına sessiz kalmadı.
Tabelanın kaldırılması için ADD’nin açtığı davanın ilk duruşması bugün Isparta
İdare Mahkemesinde görüldü. Dava çıkışında konuşan
Isparta ADD Başkanı Mahmut Özyürek,
 
Bu davayı tabela davası olarak değerlendirmiyoruz.” dedi.
 • “Yalnızca tabela davası olarak düşünmüyoruz, bu dava T.C.’nin temel değerlerine, kuruluşuna, kurucusuna, Cumhuriyet’in hukukuna karşı belgelerle sabit bir kimliğin adının itabarlı kılınması davasıdır.”
ADD Avukatı Ali Fuat Çetinkaya da, Atatürk’ün
Bu ülke şeyhler, dervişler ve müritelere bırakılamaz.” sözünü hatırlattı.
Tarafları dinleyen mahkeme kararı yazılı olarak bildireceğini belirtip,
duruşmaya son verdi.
===================================================
Dostlar,
ADD İsparta Şubesi Başkanı Sayın Mahmut Özyürek ve ardında kaya gibi duran Yönetim Kurulu ve Şubenin tüm üyeleri, çok ciddi bir savaşım vermekteler.
ADD Genel Merkezi’nin de olayın ciddiyetinin bilincinde olduğunu düşünüyoruz.
Gerekli özeni en üst düzeyde göstermek ve davayı kazanmaya çalışmak gerekir.
Söz konusu vatandır ve gerisi teferruattır..
Kaçınılmaz destek için zamanlama da büyük önem taşır.
 • Bu dava “emsal” olabilecek niteliktedir ve dolayısıyla önemi büyüktür.
İsparta koşulları zor ve ağırdır.
 • İsparta; 32 tarikatın-tekkenin-türbenin-zaviyenin yatağıdır.

Bu ilimizde ve hemen hemen tüm ilçelerinde kezlerce ve çok sayıda ADD Aydınlanma konferansını, 14 yıllık olağanüstü özverili Şube Başkanı Sayın Mahmut Özyürek ile, O’nun arabası ve benzini ile, kumanyası ile… sunmuş birisi olarak, ortamı ve koşulları yakından biliyoruz. Bu itibarla da, orada İSPARTA ULUSAL GÜÇLER BİRLİĞİ’ni

yıllar önce kurmuştuk ve bu Birlik halen işlevseldir.
Gelecek duruşmaya katılmak ve dayanışmak üzere İsparta’daki dava arkadaşlarımıza,
Emektar, özverili, yürekli Şube Başkanımız Sayın Mahmut Özyürek‘in kişiliğinde
kolaylıklar diliyor, dayanışma duygu ve düşüncelerimizi belirtiyoruz…

Sevgi ve saygı ile.
20.11.12, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

Dosyayı pdf olarak okumak ve arşivlemek için lütfen tıklayınız..

Cumhuriyet_dusmani_Said-i_Nursi_Isparta’da_yargilandi