SOKRATES ADALETİ

Em. Amiral Türker ERTÜRK

Size bu yazımı “Suriye’de nelere oluyor? Tür­kiye’nin rolü nedir?” konusunda Avrupa Ata­türkçü Düşünce Derneği‘nin planladığı panel­lere katılmak için geldiğim Viyana’dan yazıyo­rum.

Suriye‘de 18 aydır devam eden bu gayri ah­laki savaşın arkasında ABD ve İsrail’in olduğu­nu, AKP yönetiminde Türkiye‘nin bölgesinin ve kendisinin çıkarına olmayan bu savaşta işbirlikçi ve taşeron rolünü üslendiği anlatıyoruz.

Suriye‘ye müdahalenin koşullarını olgun­laştırmak ve bu ülkede beraber yaşamanın şart­larını etnik ve mezhepsel temelde ortadan kal­dırmak için ülkemiz toprakları terör üssü hali­ne getirilmiştir. Bu yapılanlar insanlık suçudur, sorumlularının er veya geç yargılanmasını ge­rektirir.

Panele katılan Türklerin yanıtını en çok me­rak ettiği “Suriye’nin bölünmesinin, Türki­
ye’nin bölünmesine ve bölgenin yangın yerine dönmesine neden olacağı bu kadar açıkken, Türkiye’nin niçin bu savaşta emperyalizmin uşaklığını yaptığı?” konusu olmuştur.

Biz de yanıtlamaya çalışıyoruz; işte bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri‘ne operasyonlar yapıl­mış ve bunun için dijital terör unsuru Ergenekon ve Balyoz gibi gayri hukuki davaların alt ya­pısı oluşturulmuştur.

Balyoz Kararınaa şaşırmadım

Balyoz davasının mahkeme kararını burada, Viyana‘da öğrendik. Bu davaları yakından iz­leyen, duruşmalara giden ve başından itibaren bu konulan yer aldığı “büyük resmin” içinde ya­zan ve anlatmaya çalışan bir insan olarak hiç şa­şırmadık.

Bu karara şaşıranlar; Büyük Ortadoğu Projesi‘ni, Türkiye‘nin bu proje içinde biçilen rolünü, bu role uygun dönüştürülme operasyonlarını an­layamayanlar ve algılayamayanlardır.

Türkiye‘de son günlerde terör niçin arttı? Tür­kiye, Suriye ve İran‘a karşı niçin düşmanca tu­tum takındı? Türkiye Kürecik’e İsrail‘i korumak için radar konuşlandırılmasına niçin izin verdi? Türkiye Irak‘ta niçin bölücülük yapıyor ve Maliki‘ye düşman? Türkiye Irak‘ta terör suçundan hüküm giymiş Tarık Haşimi‘yi niçin sakla­makta ve korumakta? AKP Milli Bayramlarımızı niçin yasaklıyor? Yeni anayasa nereden çıktı? Bu eğitim ve öğretim yılında uygulamaya baş­ladığımız “4+4+4″ adı altındaki ortaçağ ka­ranlığının eğitim sistemi nereden çıktı? Soruların yanıtlarını tek tek ararsanız şaşırmaya devam edersiniz.

Balyoz, Türkiye Cumhuriyeti’nin dönüştü­rülmesinin ve Türkiye‘nin Ortadoğu‘da em­peryalizmin taşeronu olarak kullanılabilmesinin önünü açan operasyonlardan biridir. Bunu doğru anlarsanız karardaki hukuksuzluğu ve ada­letsizliği kavramanız kolaylaşır. Bu bir savaştır, savaşta acımak olmaz.

Balyoz Kararı siyasidir ve dava açıldığı gün sonucu belirlenmiştir. Yargılama ise dostlar alışverişte görsün yaklaşımı için yapılmıştır. Sanıklar aley­hine ciddiye alınabilecek tek bir delil yoktur. Hepsi “kes, biç ve yapıştır” türü uydurma diji­tal belgelerdir. İçlerinde ıslak imzalı bir belge bi­le yoktur. Sanıkların lehine olan deliller dosyalardan uçurulmuştur. Duruşmaların Silivri‘de yapılmasının nedeni ise davayı halkın gözünden kaçırmak ve sanık ailelerine eziyet çektirmek içindir.

Hemen tahliye ederdim

Duruşmaların başladığı ilk aylarda ben ka­rarımı vermiştim. Bunu yazdım da! “Eğer yar­gıç olsam veya mahkeme başkanı, bu davayı he­men durdurur, sanıkları hemen tahliye eder, esas bu kumpası düzenleyenlerin bulunup yargılan­ması için geniş kapsamlı soruşturmanın başla­tılması kararını verirdim.”

“Balyoz Darbe Planı” denen şey tümüyle hayal ürünü olup belirlenen hedeflere ulaş­mak ve gerçek niyetleri gizlemek için kurgu­lanmıştır. Bunu anlamamak; ya zeka özürlü ol­mak, ya gafil olmak, ya operasyonun bir par­çası olmak, ya da Türkiye Cumhuriyeti‘nin ku­ruluş felsefesine, Atatürk‘e ve Türk Devrimle­rine düşman olmak kavramı ile açıklanabilir.
Balyoz Darbe Planı’nı kurgulayan, uyduran ve hayal eden irade Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri‘ne karşı darbe yapmış­tır. Esas bu güç darbeden dolayı mutlaka yar­gılanmalıdır.

ABD Başkanı Obama‘yı elinde beyzbol so­pası olduğu halde Erdoğan ile telefonda görü­şürken gösteren ve basına servis edilen fotoğ­rafla verilen mesajın arkası Balyoz kararı ile dol­durulmuştur. Beyzbol sopası Türk Silahlı Kuv­vetleri‘nin kafasına inmiştir. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri AKP hükümetine Suriye veya Orta­doğu‘da ki diğer taşeronluk konularında ayak sürümeye devam ederse kafasına başka darbeler de yiyecektir. Obama‘nın tuttuğu sopa yalnız as­ker için değildir. Eğer Erdoğan kendisine biçi­len rolü oynamakta nazlanırsa bu sopa bu se­fer onun kafasına inecektir.

“Daha hukuki süreç tamamlanmamıştır” söylemi tepkileri azaltmaya ve Türkiye Cumhuriyeti‘ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri ne yöne­lik tasfiye operasyonunun salimen nihayetlendirilmesine yöneliktir. Sokrates‘e sunulan ada­lete razı iseniz size sözüm yoktur.

Sevgili okurlar,

MÖ 399 yılında Tanrılara say­gısızlıktan idam cezası alan ünlü filozof Sokra­tes’in masum olduğuna karar verildi. Ama bu beraat karan ceza infaz edildikten tam 2411 yıl sonra Atina‘da kurulan temsili mahkemede bu yıl içinde alındı.

Saygılar sunarım.

İLK KURŞUN, 25.9.12

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir