Etiket arşivi: Yoksulluk değil; YOKSULLAŞTIRMA

Yoksulluk ve Toplumsal dışlanma..

Atatürk’ün Türkiye’si nasıl böylesine vahşi bir kapitalist ülke oldu? Karşıdevrimle..
Kemal Paşa, “Ayrıcalıksız, sınıfsız kaynaşmış bir kitle olacağız..” diyordu oysa..

İşte AKP’nin ekonomik performansı.. Dışarıdan karşılaştırmalı bakınca çok daha net.
AKP 10 yılında Türkiye, dolar milyarderi üretmede başa güreşti Dünya ölçeğinde..

Lanetli denklemdimizdir : 1 Dolar milyarderi = 1 milyon yoksul!
Menderes başlattı :
Her mahallede 1 milyoner yaratacağız.. = Her mahalleye 1 milyoner, kalanı yoksul..

Yoksulluk ve Toplumsal dışlanma..

Yoksulluk değil; YOKSULLAŞTIRMA.. Temel nedeni Kapitalist sömürü.. KüreselleşTİRme = Yeni Emperyalizm yoksullaşTIRma işlevli sanki.. Çok yazık..

2020’de AB’de Yoksulluk ve toplumsal dışlanma riski altında bulunan insan sayısının 20 milyonun altına indirileceği hedeflenmektedir. 2010’da yoksulluk ve toplumsal dışlanma riski altında bulunan insan sayısı AB27’de 115, 8 milyon (% 23.5) kişi, AB-16’da  70 milyon (% 21.6) kişi olduğu bildirilmektedir. Türkiye’de yoksulluk ve toplumsal dışlanma riski altında bulunan insan sayısının 2006’da 48,9 milyon kişi (%72.4) olarak verilmektedir. Nüfusun 4’te 3’ü! http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_en.htm) (Erişim: 9.9.12)

Sevgi ve saygı ile.
Datça, 9.9.12 (Tatil için)

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net