Başbakan’ın onayladığı “Taşeron Yasa Tasarısı”…

Dostlar,

İlk bakışta olumlu izler taşıyor “Taşeron Yasa Tasarısı”…
Dikkatle izleyelim ve TBMM sürecinde katkı verelim.
TBMM’de ilgili Komisyon da kapsamlı kamuoyu katkısı alsın..
Sendikalar, TMMOB, TTB, Üniversiteler başta olmak üzere..

İçimiz çooooook buruk, çoook acılı..
Bu yasal düzenleme istekleri yıllardır haykırılmakta..
301 (resmi sayı!) kurban mı verilmesi gerekiyordu Soma’da akıllanmak için?
O da tam akıllandık mı, çoook kuşkuluyuz..
Bir de, yasa yapmak belki kolay.. Gereğince uygulayabilecek miyiz??

Bunun için eğitim  + denetim + yaptırım 3’lüsü gerek!

En başta da niyet!
Emeğe saygı kültürü!

Sevgi ve saygı ile.
03 Haziran 2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net 

============================================

Başbakan’ın onayladığı “Taşeron yasası”

YURT Gazetesi, 02 Haziran 2014

Başbakan Erdoğan,

“Madene indim. Orada 6 saatten fazla çalışılmaz.”
dedi, yeraltında günlük azami çalışma süresi 6 saat olarak belirlendi.

Başbakan'ın onayladığı taşeron yasası
Kamuoyunun uzun zamandır beklediği, Soma faciasının ardından da hızlandırılan, taşeron çalışma sistemini yeniden oluşturan yasa tasarısına son biçimi
Başbakan Erdoğan’ın başkanlığındaki Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıda verildi. Yasa tasarısı yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Vekili Nurcan Önder Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’e, “taşeron kanunu”n neler getirdiğini anlattı.

“165 BİN İŞÇİYİ İLK ELDEN İLGİLENDİRİYOR”

Önder, tasarının başta Karayolları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve
Türkiye Kömür İşletmeleri olmak üzere, yaklaşık 165 bin işçinin durumunu netleştireceğini söyledi.

Kamuda çalışan yaklaşık 661 bin taşeron işçisinin 161 bini “asıl işi” yapıyor.
Bunun anlamı şu: Devlet kadrosuna “temizlik işçisi” ya da “güvenlikçi” olarak alınan taşeron işçileri, o Devlet kurumunun asıl işinde, yani yol yapımında,
Sağlık teknik işlerinde ya da madende kullanılıyorlar.

Taşeron işçilerinin Devlet kurumları tarafından “asıl işte” çalıştırılmalarına
Yargıtay karşı çıkmış, bunların kadroya alınması yolunda karar almıştı.

Hükümet de, uzun zamandır sayıları yaklaşık 161 bine ulaşan bu “asıl işi yapan”
taşeron işçilerinin durumuna çare arıyordu.

Taşeron Yasası ile bu çare bulundu.

Çalışma Genel Müdür Vekili Önder, yasanın çıkması ile birlikte,
bu kişilerin “ya kadroya alınmaları, ya da işten ayrılmaları gerektiğini” söyledi.

Önder, toplantıda tasarı konusunda sunumu dinleyen Başbakan Erdoğan’ın,
bizzat bazı talimatları olduğunu da vurgulayarak, bu talimatların özellikle yeraltı işçilerinin durumu hakkında olduğunu söyledi.

Buna göre, Başbakan Erdoğan maden işçileri için düşünülen yeni düzenlemenin
“Tüm yeraltı işçilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi” talimatı verdi.
Başbakan ayrıca, yeraltı işçilerinin günde altı saatten çok çalıştırılmamasını da istedi.

TAŞERON YASASI NELER GETİRİYOR?

* İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATINI KAMU ÜSTLENECEK
Kamuda çalışan taşeron işçilerinin kıdem tazminatlarını, söz konusu kamu kuruluşu üstlenecek. Bu işçilerin yıllık izinlerinin kullanılması da kamu tarafından izlenecek.

* HANGİ İŞLERİN TAŞERONA VERİLECEĞİNE HÜKÜMET KARAR VERECEK

Kamuda hangi işlerin taşerona verileceğini Bakanlar Kurulu belirleyecek.
Buna uymayanlara ciddi yaptırım gelecek

* TAŞERON İŞÇİSİNİN GÜVENLİĞİNDEN KURUM SORUMLU
Hem kamu, hem özel sektörde taşeron işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri işe başlamadan alınacak, bunun gözetim ve denetiminden asıl işveren de sorumlu olacak.

* TAŞERON İŞÇİNİN ÜCRETİ DE BANKAYA YATACAK
Kamu ve özelde asıl işveren, taşeron işçisinin ücretlerinin ödenmesinden de
sorumlu olacak. Ücretler bankaya yatacak.

* SÖZLEŞMELER ÜÇ YILLIK OLACAK
Taşeron işçisinin sürekliliğini sağlamak üzere sözleşmeler en az 3 yıllık olacak.

* İŞÇİ SENDİKALI OLURSA, FARKI DEVLET ÜSTLENECEK
Taşeron işçiler sendikalı olurlarsa, aradaki ücret farkı kamu kuruluşu tarafından üstlenilecek.

YERALTI İŞÇİLERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER
* YENİ İŞÇİ DE KIDEM ALACAK
Yeraltı işçileri için, altı aylık kıdeme sahip olma koşulu kaldırılacak.0

* YILLIK İZİN 4 GÜN FAZLA
Yeraltı işçilerinin yıllık izin süreleri, öbür işçilere göre 4 gün çok olacak.

* 36 SAAT ÇALIŞMA
Yeraltı işçilerinin haftalık çalışma saatleri en çok 36 saat olacak.
Bu süre, yürürlükteki sistemde 45 saat.

* AZAMİ MESAİ 6 SAAT
Yeraltı işçilerinin en çok çalışma süresi günde 6 saati geçmeyecek.
Yeraltı işçilerine olağanüstü durumlar dışında fazla çalışma yaptırılmayacak.