Etiket arşivi: Toplumsal ve bireysel hak ve özgürlükler

VARDİYA BİZDE PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI


Dostlar
,

VARDİYA BİZDE PLATFORMU,

acı gerçeklere yangın bir yürek çağıltısı tonuyla yer veren basın açıklaması yaptı.

Bu açıklama ve dileklerin iktidar sahiplerince gereğince değerlendirilmesi dileğimizdir.
Ayrıca bu tür metinler, siyasetin ustalık döneminde olduğunu savayanlar için de
çok değerli geri beslemelerdir.

Asla unutulmasın: toplumsal erinç (huzur) gönenç (refah) ve barış;

emperyalistler ve işbirlikçileri ile
ruh sağlığını yitirmişler dışında herkesin yararınadır.

İçeriğini bizm de paylaştığımız basın açıklaması metni aşağıda.

Bu arada bir sorumuz var : Eskişehir Hava Hastanesi, metinde geçen yaralıyı
neden kabul etmemiş ve sağlık hizmeti vermemiştir?
Mutlaka bir açıklama yapmalarını bekliyoruz..

Yaralı yakınlarının resmi başvuru ile gerekçe sormalarını ve Türk Tabipleri Birliği de dahil, ilgili -yetkili makamlara dilekçe ile yakınıda bulunmalarını öneriyoruz.

Sevgi ve saygı ile.
9.6.2013, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

=======================================

VARDİYA BİZDE PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI

TAKSİM Gezi Parkı’nda başlayarak tüm yurdumuzu saran hatta yurt dışına taşan demokratik direniş olayını benimsiyor, önemsiyor ve destekliyoruz.

Çoğunluğunu gençlerimizi oluşturduğu eylemin;

Cumhuriyetimizin temel değerlerine,

Demokrasimize,

Toplumsal ve bireysel hak ve özgürlüklerimize, özel yaşamımıza,

Ülkemizin iç ve dış güvenliğinin tehlikeye atılmasına,

Baskıcı dikta yönetimine karşı yapılan haklı bir direniş olduğunu inanıyoruz.

Bu kapsamda, yargının siyasetin etkisine alınarak bağımsızlık ve tarafsızlığının
büyük ölçüde yok edilmesinin de direnişin gerekçelerinden biri olduğu yadsınamaz.

BALYOZ -ERGENEKON – GİZLİ BELGE – 28 ŞUBAT gibi uydurulmuş davalarla Ordumuzun, aydınlarımızın, vatanseverlerin haksız hukuksuz uygulamalarla
kendi ülkesinde tutsak (esir) edilmesi yürekleri kanatmaktadır.

Halkımızın bu haklı direnişinin söz konusu hukuksuzluklara da çözüm getireceğini
umut ediyoruz.

Bu olaylarda;

-Basınçlı su nedeniyle bir emekli subay arkadaşımızın kulak zarı patlamış,
-Ankara’da, bir arkadaşımızın kızına sis bombası kapsülünün isabet etmesi sonucu ayağı iki yerden kırılmış,
-Eskişehir’de bir arkadaşımızın oğluna atılan tekme sonucu burnu dört yerden kırılmıştır.

  • Bu olayda üzüntümüzü artıran bir gelişme de,
    Eskişehir Hava Hastanesi’nin ilk yardım için yaralı evladımızı
    kabul etmeyişidir. (A. Saltık : Mutlaka açıklama yapmalılar..)

Türk halkının emniyet ve güvenliği için teşkil edilmiş olan Türk polisinin acımasız,
kadın-çocuk-yaşlı, suçlu-suçsuz ayırımı yapmayan davranışları, orantısız güç kullanımı kabul edilemez.

Buna karşılık iyi niyetle ve yüce amaçlarla yürütülen direniş hareketinin içine sızarak, kamu ve bireysel mallara zarar verenleri, polisimizi taşlayanları onaylamamız da
söz konusu olamaz.

Bu davranışların devlete ve ulusa karşı değişik hesaplar içinde olanların fırsatçılığı
ve haklı eylemleri haksız konuma düşürmek için kasıtlı olarak yaptıkları açıktır.

Bu kapsamda beklentilerimiz                         ;

–        Halkın, haklı ve yasal direnişinin iç çatışmaya ve toplumsal huzur ve güveni bozmaya gidişini önleyecek olan siyasal otoritenin, tüm halkı kucaklayacak ve gerginliğe son verecek tutum ve davranış içine girmesi,

–        Haksızlık ve hukuksuzlukların, yargı bağımsızlığının yok edilmesinin toplumsal huzuru ve güvenliği sarsan en önemli ögelerden biri olduğunun görülmesi,

–        Sahte dijital belgelerle tutuklanan tüm aydın yurtseverlerin en kısa sürede serbest bırakılarak mağduriyetlerine son verilmesidir.

Kamuoyuna saygılarımızla.

VARDİYA BİZDE PLATFORMU
8 Haziran 2013