103 Emekli Amiralimiz Haklıdır, Açıklamaları Bütünüyle Meşrudur

103 Emekli Amiralimiz Haklıdır, Açıklamaları Bütünüyle Meşrudur

Ülkemizin yaşamsal hak ve çıkarlarına sahip çıkan, Atatürk devrim ve ilkelerini savunan 103 emekli amiralimiz, kahraman Deniz Aslanlarının çocukları – torunlarıdır.

Yaptıkları asla ve asla suç değil, tam tersine vatana ihanet suçu işleyenleri,
buna yeltenenleri uyarma tarihsel görevidir.

Üstelik bu görev Anayasa’nın başlangıç bölümünde her yurttaşa verilen
Anayasal düzeni koruma – kollama görevidir. Anayasa, Başlangıç, son tümce :

“TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye aşık Türk evlatlarının
vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.”

.. emanet ve tevdi olunan Anayasa ve kurduğu düzen ile savunduğu temel ulusal değerlerdir.

103 kahraman emekli amiral tam da bunu yapmışlardır ve yapmakla da yükümlüdürler
her yurttaş gibi. Bu kaçınılmaz yurttaşlık görevi bütünüyle meşrudur, hukuksaldır, elbette
316. madde dahil, TCK’nın hiçbir maddesi üzerinden suçla ilişkilendirilmesi olanağı yok – tur!

103 emekli amiralin ellerinde darbe yapacak olanak ve araçları yoktur.

Asıl sivil darbeyi AKP = RTE yapmaktadır!

Korku dağları sarmıştır ve AKP = RTE iktidarı
sineğin kanadından bile ürküye (paniğe) kapılacak ölçüde suça bulaşmıştır.
Bu 4 koldan anormal zalim tepki de gerçekte suçluların telaşından ve
kamuoyuna gözdağı verme boşuna çırpınışından başka hiçbir şey değildir..

Sevgi ve saygı ile. 05 Nisan 2021, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı (E)
Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi (Mülkiye)
www.ahmetsaltik.net         profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik     twitter  @profsaltik

====================ssalt tweet hesabımızda 680.833 okunma… 07 Nisan 2021, saat 02:03