Etiket arşivi: ODTÜ Senatosu’ndan Kamuoyuna Duyuru 31 Temmuz 2012

ODTÜ Senatosu Basın Açıklaması

ODTÜ Senatosu’nu, bir bilim kurumuna, Üniversite’ye yaraşır tutumu nedeniyle içtenlikle kutluyor, yayımladıkları metni biz de aynen paylaşıyoruz.
Darısı öbür büyük
kamu ve özel üniversitelerin başına..
Başta Ankara Üniversitesi.. Devrimin ilk üniversitesi,
Başkent’in kurmay üniversitesinin, çiçeği burnunda rektörünün başına..
Sonra… burnundan kıl aldırmayan Bilkent, Koç ve Sabancı Üniversiteleri..

Gazi Üniv. mazur maalesef.. Yeni rektörü 5. sıradan ve kullanılan geçerli oyların %9,7’si ile atandı, derinden medyun şimdilerde..

Heeey… oralarda mısınız, duyuyor musunuz ??

Sevgi ve saygı ile. 12.8.12

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

==============================

ODTÜ Senatosu’ndan Kamuoyuna Duyuru

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 31 Temmuz 2012 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda aşağıdaki duyuru kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
________________________________________

Ülkemizde süregelen kimi soruşturma, tutuklama ve baskılardan hak ve özgürlüklerin de yara aldığı bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda, bilim insanlarına, öğrencilere ve basın mensuplarına yönelik bu tur uygulamalarla akademik değerlerin ve ifade özgürlüğünün gerilediği görüşü yurt içinde ve yurt dışındaki akademik çevrelerde de yaygın olarak paylaşılmaktadır.

Haberleşme özgürlüğünün yaygın bir biçimde ihlal edildiği endişesi, iddianamelerde kanıt olarak kullanılan kimi belgelerin gerçek olmadığına yönelik saptama ve kanıtlar, hangi gerekçeyle yargılandıkları belli olmayan öğrenci, bilim insanı, basın mensubu ve kamu görevlisi sayılarının sürekli olarak artması kaygıyla izlediğimiz gelişmeler arasındadır.

Kendi istenci (iradesi) ile yurt dışından gelerek ifade veren ve bulunduğu konum itibarıyla kanıt karartması olanaklı olmayan insanların bile tutuklu olarak yargılanmaları ve tutukluluk sürelerinin kabul edilemez biçimde uzaması ile yargılama sürecinin kendisinin bir cezalandırma aracı durumuna gelmesi, ülkemizde ağır bir baskı ortamı oluşturmakta ve kamu vicdanını rahatsız etmektedir.

3. yargı paketi, bu sorunları ortadan kaldırmamıştır.

Temel hak ve özgürlüklere saygı, farklı görüşlere tahammül, çoğulculuk, açıklık, hukukun üstünlüğü gibi demokrasi ilkelerinin ülkemizde tam olarak yaşama geçirilememesinden büyük kaygı duyuyoruz.

Son dönemlerde genel uygulama durumuna gelen tutuklu yargılamalara, uzun süreli tutuklamalara, baskı ögesi durumuna gelen yaygın dinleme, sorgulama ve kovuşturmalara son verecek;

2000’li yıllarda ülkemizi hala insanların fikir suçlarından ötürü yargılandığı bir ülke görünümünden kurtaracak, uluslararası standartlara uygun adil yargılanma koşullarını gerçekten sağlayacak adımların en kısa sürede atılmasını öncelikle bekliyor;
hak ve özgürlükler alanının evrensel değerlere uygun biçimde düzenlenmesini istiyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu
31 Temmuz 2012, Ankara