Küresel kapitalist sistemin çözümsüzlüğü

OECD verileri bir sosyal hak olarak işgücü eğitiminin“mali disiplin”“bütçe açıklarının

[Haber görseli]

azaltılması”, veya “kamuda tasarruf” gibi sözcükler aracılığıyla, nasıl da içi boş siyasal bir söylenceye dönüştürülmekte olduğunu belgeliyor. 

Bu koşullar altında, 21. yüzyılın ilk yarısına kalmadan gerçekleşeceği savlanan yeni sanayileşme tasarımlarının öngörülen işsizlik, sosyal dışlanma ve eşitsizlik sorunlarını küresel kapitalist sistemin çözebileceğini bekliyor musunuz? 

Bu konuya önümüzdeki hafta, Türkiye’yi de içererek, devam etmek arzusundayım.
(*) McKinsey Global Institute, “AI, automation,and the future of work: Ten things to solvefor”, Temmuz 2018.
=================================

Gözükara nüfus artışını kışkırtanlar bir kez daha takkelerini çıkarıp düşünmeli..

Dr. Ahmet Saltık